Een neus om rekening mee te houden

auto IMG_763017 februari – In de jaren ’60 en ’70 kwam je ze nog gewoon tegen, die Amerikaanse bakken die ongeveer 1:1 reden. Enige bewondering viel de chauffeur toen ten deel. En er was nog ruimte genoeg om die dikke sleeën te parkeren. Totdat de nivellering toesloeg en je snel als verdacht werd aangemerkt om zo’n bak in bezit te hebben die ook nog eens twee keer zoveel ruimte vroeg als auto’s van Europese en Japanse makelij. Nu zijn het klassiekers en alleen verzamelaars kunnen zich zo’n slagschip permitteren. Met veel bekijks onderweg want dat blijft. Ook van medeparkeerders als je zo’n Lincoln Marcury in de garage Havenstraat binnen het parkeervak probeert te manoeuvreren met deze lange neus om voorzichtig mee te zijn. Lange neus?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hond en baas kwispelroute in aquarel vervat

15/16 februari – In Museum Swaensteyn zijn t/m 22 maart aquarellen te zien van de Voorburgse aquarellist Jon Meibergen, die zijn onderwerpen in de open lucht vindt. Hij wil in kleur en toon de werking van licht en donker verbeelden. Voor de serie De Kwispelroute werd Meibergen geïnspireerd door zijn eigen hondenuitlaatroute aan de Tollenskade en de Aart van der Leeuwkade. Jon Meibergen voor zijn kunstwerkenHier zijn door de gemeente speciale wandelpaden (kwispelroutes) aangelegd, waar honden los mogen lopen. Meibergen maakte op zijn route gedurende een jaar opnamen van mensen waarmee hij een ‘honden-uitlaat-relatie’ ontwikkelde. De acht kunstwerken tonen de baasjes met hun honden op hun dagelijkse kwispelroute.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

‘Amuse’ Huygensfestival smaakt naar meer

huygens button IMG_767414 februari – Het heette een voorproefje te worden maar het pakte uit als een doordacht gerecht van een meester-chef dat zich tongstrelend liet smaken. Zo mag de ‘amuse’ van het Huygensfestival 2020, opgediend in een bijna tot theater omgebouwde Oude Kerk, worden geduid. De honderden aanwezigen (onder de kroonluchters met brandende kaarsen) zullen het willen beamen. Het festival vindt pas plaats in september (11-13) maar de organisatie trappelt nu al van ongeduld maar het wordt eerst nog hard werken. De lat ligt immers hoog. Dat geldt ook voor het Jazz Culinair (3-5 juli) met muzikale optredens die Voorburg op professioneel niveau meevoeren in de regionale vaart der volkeren. Op gemeentelijke steun mag zonder meer worden gerekend. astrid eekelen IMG_7665Wethouder Astrid van Eekelen tekent er zelfs graag voor getuige haar loftuitingen en complimenterende woorden aan het adres van alle mensen voor en achter de schermen.

Voorburg, 12 februari 2019 Uitreiking Vliet Award Cultuur. Winnaar; erdgoedpodium

En terecht want het loslaten van het Huygensfestival in zijn veelzijdigheid als een Voorburgs iconisch evenement zou een onvergeeflijke dwaling van de eerste orde zijn. Het zij maar gezegd met de heerlijke amuse in gedachten. Op de sites huygensfestival.nl en voorburgjazzculinair.nl meer informatie en mooie foto’s van Hilbert Krane Fotografie, zoals die hierboven als hieronder.

Voorburg, 12 februari 2019 Uitreiking Vliet Award Cultuur. Winnaar; erdgoedpodium

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Amuse’ Huygensfestival smaakt naar meer

Theaters toch weer samen verder

12 februari – Theater Ludens Voorburg en Het Veur theater Leidschendam kunnen toch verder met hun programmering voor seizoen 2020-2021. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘We zijn intensief met elkaar in gesprek geweest en is er een goede basis gelegd voor een toekomstige samenwerking. Ik ben blij dat dat gelukt is zodat de theaters aan de slag kunnen met een mooi programma’. Alfred van Kesteren van het Veur theater: ‘Het was spannend of we door konden gaan voor het komend seizoen. Gelukkig hebben we samen met de gemeente het financiële deel op kunnen lossen. Dit, samen met de opbrengsten van de particuliere doneeractie, geeft zekerheid om er een mooi seizoen van te maken. Hierdoor is er nu ook de ruimte om de samenwerking met Ludens vorm te gaan geven’. Er moet wel een plan komen dat invulling geeft aan het raadsbesluit over de duurzame toekomst van de theaterfunctie; samenwerking, twee podia vanuit één organisatie.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Theaters toch weer samen verder

Veilig de bocht om langs hangkettingen

hekwerk IMG_759311 januari – Met z’n tweetjes op de scooter rustig de bocht nemen zonder voetgangers die onverhoeds de kruising oplopen want dat gebeurde nogal eens bij het Damplein. Om dat te voorkomen plaatste de gemeente daar op vier hoeken palen met glimmende hangkettingen die met zwarte verf wat neutraler van kleur worden. De schilder heeft even een rustpauze ingelast terwijl de pot met verf en kwast in de actiestand blijven om het werk af te maken. En dat is inmiddels gebeurd. Een advies voor de scooterman: kijk vooral vooruit.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Veilig de bocht om langs hangkettingen

Plannen Binckhorst open zenuw Voorburg-West?

10 februari – Worden de bewoners van Voorburg-West de pineut door drastische ontwikkelingen en bouwplannen in de Binckhorst? Partij Gemeentebelangen ziet er een open zenuw in en wil dat het College wakker blijft om de gevolgen van Haagse beleid het hoofd te bieden. De afgelopen dagen was Binckhorst trending topic in delen van Voorburg. Een strenge parkeernorm, gebrek aan gezondheidszorg en scholen, de verhoging van de schoorsteen van de Haagse asfaltcentrale en energiewinning uit grondwater. ‘Diverse toekomstplannen die de gemeente Den Haag heeft voor de nieuwe woonwijk de Binckhorst kunnen grote impact hebben op de leefbaarheid in Voorburg’, zegt Frank Rozenberg van GBLV.

Op de Haagse Maanweg komen woontorens, door de hoogbouw moet de schoorsteen van de Haagse asfaltcentrale verhoogd worden’, zegt hij. ‘Dat geeft in de te ontwikkelen hoogbouw wellicht minder stankoverlast, maar door de hoogte verspreidt de stank zich over een groter gebied. En dat terwijl de bewoners van Voorburg-West al jaren last hebben van de asfaltcentrale. Dat geldt ook voor de strenge parkeernorm die Den Haag wil hanteren in de Binckhorst. Had Voorburg last van parkeertoerisme, dat wordt alleen maar erger wanneer bij de nieuw te bouwen 5.000 woningen de parkeernorm in Den Haag gehalveerd wordt’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Plannen Binckhorst open zenuw Voorburg-West?

Gemeente vlagt weer op Koningsdag

twee masten IMG_75887/8 februari – Tijdens de laatste Koningsdag werd er niet gevlagd bij Huize Swaensteyn. Het was daar een kale boel op deze feestdag. Oorzaak; er is tegenwoordig geen gemeentebode meer te vinden – zo wordt beweerd – die de grote vlag uit het zolderraam wil steken om het dundoek dan in volle omvang boven de Herenstraat te laten wapperen. Kritiek kon dan ook niet uitblijven en zie wat er gebeurt aan de gevel van Swaensteyn. Twee vlaggenmasten  op circa drie meter hoogte klaar voor gebruik. Binnenkort vindt het proefvlaggen plaats om vervolgens op de komende Koningsdag weer beter voor de dag te komen als gemeente met zowel de eigen vlag als het rood-wit-blauw. Die vlaggen krijgen het formaat dat bij deze masten past. staande mast IMG_7586

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gemeente vlagt weer op Koningsdag

‘Onderwereld’ ideale garage voor klassiekers

auto's IMG_73476 februari – Onder het spoor van station Voorburg is een P&R zone van kracht. Parkeren en reizen om het de gebruikers van het OV makkelijker te maken. Na de spitstijden is het aantal plaatsen vaak ‘uitverkocht’. Kostbare plekjes dus. Rondjes rijdende in de hoop dat er toch een plaats vrijkomt valt op dat zeker een tiental parkeerplaatsen wordt ingenomen door klassieke auto’s die er kennelijk een permanente bestemming hebben gevonden. Een verzamelaar van oude exemplaren heeft zo een eigen ‘garage’ gevonden ten koste van de P&R-reiziger voor wie de locatie – ook wel onderwereld genoemd – feitelijk is ingericht.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Onderwereld’ ideale garage voor klassiekers

Lentebodes bij uitstek kleuren de ‘winter’

Sneeuwklok IMG_75725 februari – Winterklokjes en krokussen zijn wel wat gewend in dit jaargetijde maar misschien is het eigenlijk ook wel beter zonder sneeuw of vorst. De zon, zoals die vandaag flink aanwezig was, stuwt niet alleen het kwik omhoog, ook de knolplantjes laag bij de grond schieten de grond uit in park Vreugd en Rust. Het zijn lentebodes bij uitstek die deze winter kleuren.krokus IMG_7571

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Lentebodes bij uitstek kleuren de ‘winter’

Gratis voorproefje van Huygens Festival

2 februari – Je kunt er soms niet vroeg genoeg bij zijn. Zeker als het gaat om de aandacht te vestigen op een goed bewezen evenement in Voorburg. Dat kun je rustig overlaten aan de organisatoren van het Huygens Festival dat weliswaar pas in september plaatsvindt maar eerst een voorproefje krijgt met de Huygens Festival Amuse 2020, dit jaar als onderdeel van de uitreiking van de Vliet Awards Cultuurprijs en dat tevens samenvalt met de eerste editie van de Voorburg Jazz Culinair Amuse. Dat gebeurt op woensdagavond 12 februari in de Oude Kerk. Net als de twee eerdere edities wordt er een voorproefje gegeven van een aantal optredens tijdens het driedaagse Huygens Festival 2020. Secretaris Frank Rozenberg: ‘Wij hebben weer een aantal mooie muzikale verrassingen in petto. Dit geldt ook voor onze collega’s van Voorburg Jazz Culinair’. Aanmelden via www.vlietawards.nl ‘Toegang is gratis, maar vol = vol’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gratis voorproefje van Huygens Festival

Geluid in Raad valt uit; hinder voor burger

1 februari – In de raadsvergadering van 28 januari viel gedurende een half uur het geluid uit. Oei, maar kan gebeuren. Burgemeester Tigelaar, als voorzitter van de gemeenteraad, werd hierop door enkele wakkere raadsleden geattendeerd. Hij riep assistentie van een deskundige in maar zag geen aanleiding de vergadering even te schorsen totdat het euvel was verholpen. Dat zou in de richting van de burgers die via internet de vergadering volgden wel zo vriendelijk en zeker bestuurlijk correct zijn geweest. Nu misten de luisteraars thuis een essentieel gedeelte van de vergadering. Geen onoverkomelijke nood moet burgemeester gedacht hebben want ‘de vergadering kon altijd nog via de notulen worden gevolgd’.

Een tikje kort door de bocht want de burgemeester zei er niet bij dat deze notulen wel via de griffie moeten worden opgevraagd. Gedoe dus. Bovendien had de geïnteresseerde burger daar op dat moment niets aan. Door het uitvallen van het geluid werd de burger letterlijk en figuurlijk uitgeschakeld. Is dat heel erg? ‘Jazeker’, zo wordt ons voorgehouden, ‘want de voorzitter stond er blijkbaar niet bij stil dat er burgers zijn die zich voor bepaalde onderwerpen inspannen en daar, voorafgaand aan de vergadering, werk voor verrichten en via de geluidsverbinding met de raadzaal direct geïnformeerd willen worden en niet via een omweg langs de griffier’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Geluid in Raad valt uit; hinder voor burger

Docenten en leerlingen ‘Maartens’ solidair

maartens IMG_557931 januari – Ook bij het Maartenscollege gaan docenten gebukt onder werkdruk. Er is nogal eens sprake van lesuitval en de schoolleiding kan niet meer de kwaliteit leveren die in deze tijd van ‘open dagen’ ouders van nieuwe leerlingen wordt voorgehouden. Alle reden om mee te doen met het lerarenprotest en naar Den Haag te gaan. Leerlingen werden gemobiliseerd om spandoeken te maken en zo togen docenten en klasgenoten naar de minister om van zich te laten horen. Voor het zover was eerst nog even op het schoolplein voor de camera van Ap de Heus om te laten zien dat ook Voorburg opkomt voor noodzakelijke verbeteringen in het onderwijs.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Docenten en leerlingen ‘Maartens’ solidair

Thuis een dagelijks ritje met de riksja

riksja IMG_724230 januari – Een ritje met de riksja is bijna onvermijdelijk als je een Aziatisch land bezoekt. En het is een leuke vakantiebeleving. De bewoner van dit huis bij de Parkweg moet er zo te zien wel heel bijzondere herinneringen aan hebben. Hij kocht er een en liet de riksja inschepen om naar Voorburg over te brengen met als eindbestemming de voortuin. Hier krijgt Voorburg een Aziatisch sausje met elke dag een prettig vakantiegevoel. Een denkbeeldig ritje met de riksja.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Thuis een dagelijks ritje met de riksja