Uitbreiding OV en nieuwe trams

HTM tramlijn 6 halte Leidschendam14 juli – De tramlijnen 2 en 6 alsmede de metrolijn D en buslijn 24 worden uitgebreid. Er komen meer lage perrons en de frequentie wordt verhoogd. Het heeft te maken met verdere invulling en uitbreiding van de metropoolregio Rotterdam, de functie van het woon-werkverkeer en de bereikbaarheid van het winkelgebied Mall of the Netherlands. Op termijn (2026) gaan reizigers nieuwe trams zien rijden op de huidige lijn 6. Qua comfort eigenlijk nu al nodig.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ongenoegen over bouw bij gemeentegrens

13 juli – Er is ongenoegen in de gemeenteraad over de Haagse bouwplannen langs de gemeentegrens bij de Binckhorst en rond station Laan van NOI en Van Alphenstraat. De plannen hebben invloed op de leefbaarheid van de inwoners van tenminste drie Voorburgse wijken. GBLV-raadslid Monica Velu kwam met een motie die raadsbreed werd aangenomen en naar Haagse raadsleden gaat. ‘Er is gebrek aan overleg met Den Haag en we geven nu een signaal af’, zegt Velu. ‘Het is niet gebruikelijk een raad van een buurgemeente zo te benaderen, maar of het nu gaat over de lage Haagse parkeernorm, het bouwvolume, waterberging aan de Van Alphenstraat of de milieurapportage (MER), onze gemeente lijkt niet te bestaan’.noi IMG_0304

‘Den Haag lijkt te vergeten dat er aan de andere kant van hun stad ook nog mensen wonen. We zien graag dat onze inwoners actief betrokken worden bij de plannen en ook zij zich kunnen uitspreken. Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan is dat ook gebeurd. Het gaat om oplossingen voor de toename van verkeersbewegingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast met name in Voorburg-West met het oog op de ontwikkeling van de Binckhorst. Overleg en samenwerking zijn dan ook noodzakelijk. We leven niet op geïsoleerde eilandjes’, aldus Velu. Op de illustratie het beeld dat rond het station Laan van NOI ontstaat.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kale vlakte klaar voor herontwikkeling

vlakte IMG_979311 juli – Gemeentewerf, opslagplaats en afvalstation Avalex zijn met de grond gelijk gemaakt en de ruim bemeten locatie ligt klaar voor herontwikkeling. En die is aanstaande. ‘Klein Plaspoelpolder verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende doelgroepen’, zegt de gemeente. ‘Er komt een groen wandelpad langs de Vliet en de Oude Trambaan, een doorgaand fietspad vanaf de Cornelis Voorhoevelaan naar het Damcentrum en een groene looproute waarlangs bewoners naar de Vliet kunnen wandelen. Daartussenin ontstaan verschillende woningbouwlocaties’. Op maandag 13 juli organiseert de gemeente samen met diverse initiatiefnemers in het gebied een inloopbijeenkomst om u te informeren over de plannen in Klein Plaspoelpolder. Onderdeel is een plan van ontwikkelaar Borghese voor woningbouw op de plaats van het Damsigt kantoor hier op de achtergrond.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kale vlakte klaar voor herontwikkeling

Vrouwenogen als wapen tegen afvaldump

ogen DSC0185710 juli – Russische vrouwenogen als stil wapen tegen het dumpen van afval bij containers. Of we daarmee dit voortslepende probleem gaan oplossen moet de praktijk leren maar de plaatselijke afvalspecialist Ap de Heus (die deze foto maakte), heeft op voorhand zo zijn twijfels. De hardnekkigheid waarmee asociale bewoners illegaal vuil dumpen laten zich door deze vrouwenogen niet snel dwingen, is zijn gedachte. Maar het initiatief van de gemeente om het groene vrouwenoog als wapen in te zetten is in elk geval creatief en een poging tot oplossing van de ellende.

Mocht het nodig zijn om het experiment te versterken dan kunnen misschien aan deze ogen een mannenstem worden gekoppeld die schrikachtig spierballentaal uitslaat op het moment dat vuil niet in de container, maar ernaast wordt achter gelaten. En dan meteen door de stroom van de zonnecollector ook een flitsfoto maken van de dader. Degene die meent hiervoor de ideale stem denkt te hebben kan zich bij ons melden.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vrouwenogen als wapen tegen afvaldump

Oppositie torpedeert bouwplan Schakenbosch

8 juli – De gemeenteraad is gisteravond niet akkoord gegaan met de bouwplannen op Schakenbosch. Het amendement van GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks kon rekenen op 18 van de 35 raadszetels. Het wijzigingsvoorstel had tot doel om op Schakenbosch sociale woningbouw mogelijk te maken. Hoewel daar in de gemeente vraag naar is, wordt er nauwelijks sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd. ‘Daarnaast hadden de partijen grote bezwaren tegen de wijze waarop met de belangen van omwonenden is omgegaan’, zegt Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV. ‘Wij zijn altijd voor het zoveel mogelijk groen houden van Schakenbosch geweest. Met het plan van 325 woningen staat dat onder druk’.

Klazenga _DSC0695‘Er is ook gesproken over het uitvoeren van een milieu-onderzoek (MER) dat niet is gehonoreerd. Omwonenden zijn onvoldoende gehoord, terwijl het college de mond vol heeft van burgerparticipatie. We hebben nu een helder signaal afgegeven dat er ook ruimte moet zijn voor sociale woningbouw. Het college is nu aan zet om het amendement uit te voeren’, aldus Klazenga die een ‘atletisch’ advies heeft aan wethouder Rouwendal. ‘De spierballen die hij in de richting van de oppositie meende te moeten tonen, mag hij nu gaan gebruiken om te laten zien hoe groen wordt behouden en sociale woningbouw in de gemeente wordt gerealiseerd’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Oppositie torpedeert bouwplan Schakenbosch

Met een briefje gehoor vinden in kerk

7 juli – Sinds de coronacrisis zijn de Franse Kerk en Oude Kerk in het historische centrum dagelijks twee uur opengesteld. ‘De ene bezoeker wil die mooie kerk nu weleens van binnen zien, en de ander wil graag samen bidden’, zegt Bart Noort die sinds anderhalf jaar dominee is van de kerk in de gelijknamige Franse Kerkstraat. ‘Mensen staan vaak te wachten bij ijssalon Donna of voor de Albert Heijn en sommigen komen dan toch even kijken wat dat voor “bord” is, daar aan de overkant bij die Franse Kerk. Oude en Franse kerk open -3Een soort klaagmuur waar mensen op een briefje kunnen schrijven wat hen bezighoudt of waar ze een gebed voor willen. Dat laten ze achter in die muur en in de zondagdienst neem ik deze berichten mee in de gebeden.’ Dezelfde mogelijkheid biedt de Oude Kerk binnen met een groot houten kruis. De boodschappen variëren; zo schrijft een oma dat ze haar kleinzonen zo mist, en twee jonge mensen van verschillende religies vragen om ‘ruimte’ om toch samen te zijn. (Foto Chris Noordzij)

Openingstijden 

Oude Kerk ma t/m za, 11.00-13.00 uur en Franse Kerkwo t/m zo, 15.00-17.00 uur.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Met een briefje gehoor vinden in kerk

Bedreiging leefbaarheid na woningsplitsing

6 juli – Op voorstel van D66 zullen aanvragen voor het splitsen van woningen straks worden getoetst aan de leefbaarheid in een wijk. In de raadsvergadering van 7 juli wordt er beslist over een totaalverbod op woningsplitsing maar D66 vindt dat een goede balans gevonden moet worden in het woningaanbod en het woongenot. De protesten van omwonenden na de splitsing van een woning aan de Koningin Wilhelminalaan hebben dat nog eens geaccentueerd. D66 wil geen totaalverbod.

‘Aan de ene kant wil je wijken leefbaar houden, maar aan de andere kant wil je ook een gevarieerd woningaanbod en kansen voor iedereen op de woningmarkt, zeker in tijden van krapte’, vindt D66 commissielid Wouter Jorissen. Hij vreest dat door een verbod op het splitsen van woningen bepaalde doelgroepen worden uitgesloten op de woningmarkt, juist nu er een groeiend tekort is aan woningen in de regio. ‘De grootste bedreiging van woningsplitsing zit hem in de leefbaarheid, daar moeten we dus voor waken. Wethouder Rouwendal heeft toegezegd dat deze leefbaarheidstoets er zal komen. Tot deze toets er is, is het splitsen van woningen tijdelijk niet toegestaan.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bedreiging leefbaarheid na woningsplitsing

Mondkapjes als trendy kleding attribuut

5 juli – Nog even en het mond/neuskapje wordt een internationaal trendy kleding attribuut. Wie had dat een paar maanden geleden kunnen denken? Je hebt de kapjes al in alle kleuren en ontwerpen met wisselende teksten erop. soorten masks IMG_0193Ook in prijs verschillen ze, evenals de kwaliteit. Doorzichtige exemplaren zagen we ook al voorbij komen. Dat oogt wel prettig om ook de mondbewegingen tijdens het praten goed te kunnen volgen. masker rood IMG_0132En dan natuurlijk nog de wijze waarop de aandacht voor het dragen van mondkapjes gestalte heeft. Daartoe dienen zowel knalrode plastic figuren als een kapje onder een beugel waarbij de kin vrijvalt. Maar het blijven natuurlijk hinderlijke ondingen uit nood geboren. masker zwart IMG_0191

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Mondkapjes als trendy kleding attribuut

Aanslagen belastingen komen er weer aan

2 juli – De gemeente verstuurt met ingang van 1 juli weer aanslagen voor de gemeentelijke belastingen. Om inwoners en ondernemers de eerste maanden van de coronacrisis te ondersteunen, stuurde de gemeente tussen 16 maart en 1 juli geen gemeentelijke belastingaanslagen en aanmaningen uit. Inwoners en ondernemers die nog geen aanslag hebben ontvangen, krijgen die de komen de twee weken. Het gaat om aanslagen OZB, afvalstoffen- en rioolheffing en hondenbelasting. Ook worden weer aanslagen opgelegd voor marktgelden en toeristenbelasting. Nu de effecten van de coronacrisis meer bekend zijn, hebben mensen een beter beeld van de eigen financiële situatie. Door de aanslagen nu weer te gaan versturen, is er nog voldoende tijd om dit jaar in drie termijnen te betalen (als ze pas in het najaar worden verzonden, vervalt het naar twee termijnen).

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Aanslagen belastingen komen er weer aan

Containertuintjes tegen illegale dump

30 juni – De gemeente plaatst bij wijze van proef mini-tuintjes rondom ondergrondse afvalcontainers. De tuintjes zijn een vriendelijke manier om het plaatsen van illegaal afval naast containers tegen te gaan’, meldt de afdeling communicatie. ‘Daarnaast zorgen ze voor extra groen in de straat’. Wethouder Astrid van Eekelen is optimistisch. ‘We hebben eerder een effectieve proef gedaan met tuintjes van kunstgras met plastic bloemen’, zegt ze. ‘De plantjes zijn nu echt, waarmee we bijdragen aan een schone en meer natuurlijke omgeving’. De verwachting is dat deze proef daarom nog succesvoller wordt’. Tuintjes bij containers Persbericht Gemeente plaatst containertuintjes tegen zwerfvuilDe tuintjes zijn geplaatst op locaties waar ze een meerwaarde hebben in de versteende omgeving, zoals de Van de Wateringelaan en het Von Faukenbergeplein. De containertuintjes zijn gemaakt van aluminium profielen en gevuld met sedum. Deze bodembedekkende plantjes zijn sterk en kunnen goed tegen droogte. De plantjes bloeien meestal wat later in de zomer met kleine bloemen. ‘Ze vormen een fijne leefomgeving voor vlinders, hommels en bijen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit’, zegt de gemeente. Heus DSC00588Het dumpen van illegaal afval is een doorn in het oog van Ap de Heus die al enkele jaren wekelijks langs containers in Voorburg en Leidschendam fietst. Keer op keer fotografeert hij de afvalbendes die mensen er van maken en die zich niet storen aan de regels. Nog kwalijker is dat er nauwelijks of niet van handhaving sprake is. De Heus heeft inmiddels een archief van duizenden ‘rotzooi-foto’s’ bij containers. Geen dag komt hij thuis zonder foto’s van puinhopen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Containertuintjes tegen illegale dump

Park Arentsburg ten prooi aan gespuis

Bankje IMG_20200624_125057_edited29 juni – Een gruwelbeeld uit Park Arentsburg, deze overblijfselen van een in brand gestoken bank. En daar is het niet bij gebleven. Woedend zijn de bewoners en zij hopen vurig dat de politie hier vaker patrouilleert, ook ’s nachts want dan slaat het misdadige gespuis toe. Ook elders in de gemeente gaat veel in vlammen op, auto’s met name, de maatregelen van de burgemeester ten spijt. De foto werd ons gemaild door Willem J. Hasekamp. 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Park Arentsburg ten prooi aan gespuis

Fietsen niet in de beugels maar in het gras

fietsen DSC0126626 juni – School Gymnasium Novum maakt gebruik van de nieuwe Maartenshal van het Sint Maartenscollege aan de Marcellus Emantslaan. Dat is nog eens optimaal functioneel van een fraaie sportaccommodatie. Binnen in de hal loopt het sinds het weghalen van het Coronaslot gesmeerd maar buiten stuiten de leerlingen op vraagtekens. Zij wilden vrijdag hun fietsen bij de beugels neerzetten, naast de ingang van de sporthal, maar daar werd een stokje voor gestoken. De leerlingen van Gymnasium Novum moesten de fietsen in het grasveld zetten waar geen fietsbeugels zijn. Ap de Heus die deze foto maakte zoekt nog uit hoe dat kan. ‘Ze mochten de fietsen niet bij de ingang zetten’, zeiden de leerlingen tegen mij. ‘Het is raadselachtig’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Fietsen niet in de beugels maar in het gras

Duiken, dollen en zwemmen in de Vliet

water IMG_010525 juni – Plezier voor tien daar aan de waterkant bij park Middenburg. Duiken, dollen en zwemmen in de Vliet. Een ideale bezigheid voor de jeugd nu de dagtemperatuur tot tegen de 30 graden klimt. Een zomers zorgeloos en vermakelijk leventje.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Duiken, dollen en zwemmen in de Vliet