Frans de Dorpswacht over onthulling logo Huygenskwartier

25 juni – We gaan wat vaker ‘Frans de Dorpswacht’ ten tonele voeren op Voorburg Insite. Hij is het immers die als geen ander ziet wie zoal het fraaie Beschermde Dorpsgezicht binnenkomt en weer verlaat. U kent Frans vast wel, hij zit al enige jaren hoog op een sokkel bij het begin van de Promenade in de Franse Kerkstraat, een mooiere plek om zijn sympathieke wachtersrol te vervullen is er niet. Met de rechterarm rustend op het rechterbeen heeft hij sinds zijn plaatsing daar een beschouwende houding aangenomen. Zo van: Als dorpswacht ontgaat mij weinig en en weet me bovendien omringd met trouwe Voorburgers die het beste voor hebben met het oude dorp. En dat is maar goed ook.

Zo weet hij dat donderdagavond het aan het Huygenskwartier verbonden logo werd geïntroduceerd. Dit kwartier omvat het gebied tussen de parken Middenburg (Voorburg-West) en Vreugd en Rust (Voorburg-Oost). Het historische centrum bevindt zich daartussen. Het logo, gemaakt door Ronald Meekel van Bureau Same-Day, bestaat uit de beeldtaal voor sfeervol boodschappen doen, groenbeleving, monumenten en het water van de Vliet. Frans: ‘Ik hoorde wel van een hoteleigenaar dat er jammer genoeg geen icoontje voor de horeca bij is terwijl er in het oude centrum zoveel prima restaurants en terrassen zijn. Een symbool daarvan, waarin een vork en een mes is verwerkt, hoort er echt bij. Internationaal staat dat voor eten en drinken. Zonder horeca is het Huygenskwartier een dooie boel en allerminst compleet. Je moet dus laten zien dat er ook in horeca-opzicht veel te genieten valt. Toch is er bewust voor gekozen vork en mes niet te gebruiken. Vraag me niet waarom’. 

Om de introductie van het logo kracht bij te zetten was gekozen voor een nogal decibelrijk optreden van een zangeres met rockband, gevolgd door het wegschuiven van een gordijn om het logo zichtbaar te maken. Hoe zie jij dat Frans? ‘Ik vraag me af of met de keuze voor zo’n onthulling recht werd gedaan aan de naam Huygenskwartier. Vermoedelijk was de tastbare aanwezigheid van een meneer Huygens (rechts) treffender geweest. Iemand die in een historisch kostuum vanuit Hofwijck lopend ‘zijn’ kwartier kwam openen en een mooi gedicht voordroeg onder de welluidende klanken van een harp, klavecimbel of fluit. Dat is toch de unieke sfeer die voor het Huygenskwartier moet worden opgeroepen? Ik hoorde dat een aantal aanwezigen dit dan ook als een gemiste kans zagen en vonden dat de unieke naam Huygens door een popzangeres tekort werd gedaan’.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wolkbreuk maakte zwembad van rotonde Oosteinde

23 juni – Wateroverlast door de wolkbreuk vanochtend vroeg. En wat een donderslagen die half Voorburg uit hun slaap haalde. Het Oosteinde nabij station Leidschendam Voorburg veranderde in een zwembad. ‘Het zal toch niet waar zijn dat het waterschap/gemeente/provincie weer het gemaal is vergeten aan te zetten net als 8 jaar geleden….’, vraagt degene die ons deze foto mailde zich af.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Bladgouden Leeuw siert straat en zaak

23 juni – Dit zou wel eens het mooiste uithangbord van Voorburg kunnen worden. Het is met glans geverfd en de beeltenis van een leeuw erop is in bladgoud (23,75 karaat) uitgevoerd. De Voorburgse glaskunstenaar Ming Chen heeft dat deze week met uiterste precisie weten te realiseren. Zoiets kun je wel aan Ming overlaten. Bladgoud wordt in flinterdunne plakjes aangebracht om tot een geheel te versmelten. De deklaag is van dubbel torengoud met platina, zoals het heet. Vanmiddag wordt het bijzondere bord opgehangen boven de winkel van bloemist Aad de Leeuw midden in de Herenstraat en het juweeltje zal vele ogen op zich gericht gaan weten. En dat is ook net de bedoeling. Volgend jaar bestaat de bloemenzaak 110 jaar, maar met zo’n uithangbord is het feest eigenlijk al begonnen. Aad de Leeuw heeft begrepen dat de kansen van de Herenstraat als historisch winkelgebied groter worden naarmate ondernemers daar ook zelf invulling aan geven. Dat is bemoedigend.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Voor alle Chinezen: ‘Goean Jien’ in Huygenskwartier

22 juni – Hoe je welkom schrijft in het Chinees staat vanaf morgen officieel in het blauw op een witte muur boven Glashandel Voorburg Herenstraat. Alvast een actueel voorproefje daarvan op Voorburg Insite. Maar hoe spreek je welkom uit in het Chinees? Een nieuwsgierige wethouder Frank Rozenberg vroeg het aan enkele medewerkers van het aan het Stationsplein gevestigde ICT-bedrijf Huawei die tijdens de lunchpauze passeerden. Rozenberg was in de buurt om te zien hoe de muurschildering vorm kreeg. Een van hen, David uit een stadje bij Hongkong, sprak het in zijn taal langzaam uit: ‘Goean Jien’ en ging met de wethouder op de foto. Welkom staat er ook in vijf andere talen. Morgenmiddag vindt de onthulling van de ‘welkomstmuur’ plaats met daarop geschilderde symbolen van wat er in dit deel van Voorburg te vinden is aan historie, parken, cultuur, winkelen en horeca. Voormalig winkeliersvoorzitter Wang Choy kwam op het idee om het Chinese welkom op de muur te zetten. Nu nog een karavaan toeristenbussen uit China. Goean Jien voor allemaal.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Eigenaar Schakenbosch krijgt vergunning voor azc

22 juni – De gemeente verleent de grondeigenaar van Schakenbosch per direct de gevraagde ‘omgevingsvergunning’ die het mogelijk maakt om af te wijken van het bestemmingsplan en daar voor een periode van vijf jaar een asielzoekerscentrum (azc) te realiseren. Belanghebbenden kunnen de komende zes weken bezwaar maken tegen het besluit. In het bestemmingsplan op de locatie van het azc staat dat de grond bestemd is voor gebouwen voor de gezondheidszorg. ‘De realisatie van een azc is een tijdelijke bestemming die geen blijvende veranderingen van het terrein met zich meebrengt’, zegt de gemeente. De vergunning treedt direct in werking. Hierdoor kan het COA tijdens de bezwaarperiode al van start gaan met voorbereidingen voor ontvangst van de eerste 200 bewoners. Op 4 juli is er een eerste bijeenkomst van het omwonenden-overleg.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Op zoek naar informatie over Hongaarse vluchtelingen

21 juni – We schrijven 23 oktober 1956. In Hongarije barst een spontane volksopstand los, gericht tegen het stalinistische bewind in de Volksrepubliek. De opstand begint vreedzaam maar eindigt circa twee weken later rampzalig als troepen van het Communistische Warschaupact deze met geweld neerslaat. Dat is nu 60 jaar geleden. Velen Hongaren vluchten ook naar Nederland en vinden in onze omgeving onderdak. Dan de vraag van vandaag: Wie van onze lezers herinnert zich de komst van de vluchtelingen in Leidschendam en Voorburg en kan er informatie over geven? Op de foto’s de verwelkoming van Hongaarse kinderen op de Damlaan.

Het Erfgoedpodium als groep historische en culturele organisaties in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk, en de Hongaarse ambassade willen een tentoonstelling organiseren in de Bibliotheek aan de Vliet. De persoonlijke herinneringen van (oud) inwoners van Leidschendam en Voorburg zijn hierbij belangrijk. De organisatie is op zoek naar mensen die hun herinneringen willen delen. Heeft uw familie geholpen met de opvang? Speelde u op straat met kinderen van de Hongaren? Alle verhalen zijn welkom. De tentoonstelling is van 13 oktober tot en met 3 november. Wilt u uw verhaal delen, neem dan contact op met Juanita Diemel van Bibliotheek aan de Vliet 070 – 2400 250 of via jdiemel@bibliotheekaandevliet.nl.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Onverwachte draai College in dossier Vlietoever

20 juni – Stevig protest van het CDA en de ondernemers Damcentrum tegen wat het college onverwacht voor ogen heeft om het probleem met het verkeer rond de Sluisbrug te op te lossen. Een nog verder uit te werken optie is een brug over de Vliet (tussen kraan links en gebouw rechts) maar er wordt een onverwachte draai gemaakt. ‘Tot ieders grote verbazing is bekend gemaakt dat het College geen nieuwe brug over de Vliet wil aanleggen’, zegt fractievoorzitter Juliette Bouw van het CDA. ‘Daarmee negeert het College het zorgvuldige proces van behandeling door inwoners, raadscommissie en gemeenteraad. Alle betrokkenen zijn verbijsterd over deze zet van het College’. Morgenavond komt het onderwerp in de raadscommissie.

De ondernemers Leidschendam-Centrum noemen de handelwijze van het College in het dossier Oeververbinding ‘geblunder’ en een ‘democratische black out’. In een brief aan de gemeente en omwonenden zeggen zij dat ‘de leidende mindset van dit College zich beperkt tot het zoveel mogelijk afknijpen van het verkeer, terwijl het College zelf zorg draagt voor een sterke toename van de verkeers- en parkeerdruk’. Volgens de ondernemers is het College van plan om het doorgaande verkeer rond de parkeergarage Damplein te blokkeren. ‘Verder rijden dan de parkeergarage kan dan niet meer. De parkeergarage krijgt daardoor naast stallingsplaats ook de functie van verkeersrotonde, de eerste ondergrondse in Nederland’, aldus de ondernemers.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Zilveren Molenloop Sparta onder ooievaars door

19 juni – Vanmiddag vindt de 25e Sparta Molenloop plaats. De start en finish zijn als vanouds op de atletiekbaan van AV Sparta-Voorburg op het park Westvliet. De te lopen afstanden variëren van 1000 tot 10.000 meter. Molen De Vlieger is er met vlaggetjes van wiek tot wiek feestelijk mee uitgedost. Het evenement met zijn zilveren editie mag zich verheugen in grote belangstelling. Misschien dat de deelnemers op hun route ook nog het jonge ooievaarsgezin bij Molen de Vlieger in een ooghoek waarnemen. De molenloop van Sparta is een familie-festijn.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Minstens zo feestelijk, de vlag uit in de boom

7 juni – Tja, wat te doen als je kind geslaagd is maar geen houder aan de gevel hebt om de vlag er in te steken? Geen nood. Dan die vlag maar ergens in de boom bevestigen met een stevig stuk tape als houvast. Minstens zo feestelijk. Gezien aan de IJsvogellaan.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Kleur Explosie in expositie Kunstuitleen

16 juni – Als afsluiting van het culturele seizoen opent de Kunstuitleen (Herenstraat 92) vandaag de super vrolijke expositie genaamd KLEUR EXPLOSIE! Opnieuw verrassende kunstwerken met beelden en schilderijen van Yvonne Zomerdijk en duo Rick&Veerle.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Ruines van Leidsenhage verpulvert tot bergen korrels

16 juni - Geen steen of stuk beton ontkomt aan de reusachtige verpulveraar (rechts) die zware bouwkost verplettert tot handzaam gruis. Het rijdende gevaarte beweegt als een slokop door de ruïnes van het gesloopte Leidsenhage en vermaalt de brokken tot bergen grote korrels die elders als nieuwe bouwstof worden hergebruikt. Het is een onderdeel van de opdracht die de aannemer kreeg: de grond van Leidsenhage egaal opleveren. Dat duurt niet lang meer zo te zien.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Nieuw pleidooi voor uitgeven van Ouderengids

15 juni – ‘Het digitale tijdperk schept verplichtingen aan de groep mensen die niet digitaal zijn’, zegt de Voorburgse Mary Oosterveer in een open brief aan de gemeente. ‘Het zou het gemeentebestuur sieren om het raadsbesluit van 26 januari om de Ouderengids 2010 niet opnieuw uit te geven, terug te draaien’. Mevrouw Oosterveer stelt dat de gemeente een overschot van 880.000 euro heeft van o.a. niet gedane uitgaven die bestemd waren voor uitvoering van de WMO. ‘Nu moeten ouderen telefonisch informatie gaan inwinnen en dat kost veel meer tijd van de betrokken ambtenaren’, voegt zij eraan toe.

‘De kosten van de genoemde gids betaalt zichzelf terug. Buurgemeenten hebben met succes wél een papierengids om aan de senioren uit te reiken’. Mevrouw Oosterveer pleit al lange tijd voor het uitgeven van een Ouderengids maar de gemeente zegt geen geld te hebben (?!) en vindt dat ouderen (15.000) over voldoende andere bronnen beschikken om informatie over de gemeente te achterhalen. ‘Niet dus’, zegt de vasthoudende Voorburgse.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Primeur haringproeven: ‘Het beestje is dit jaar lekker vet’

14 juni – Officieel is vanaf woensdag 15 juni de haring 2016 verkrijgbaar. Een kleine groep bevoorrechten kreeg echter vanavond al de kans om het jaarlijkse nieuwe zeebanket te proeven. Een ervan was oud-Voorburger Eric Meijer wiens geboortehuis aan de Meidoornlaan stond. Meijer is de zoon van oud-wethouder Meijer van Leidschendam. Hij liet zich dit Hollandse maatje goed smaken. Zijn oordeel na een eerste hap: ‘Een heerlijk beestje, goed van dikte, lekker vet en daardoor met een uitje erbij komt dit visje helemaal tot zijn recht. De sterke staart pakt ook prima beet’.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld