Vraag over opspringend water beantwoord

put laag IMG_939818 oktober – Zeker 15 jaar kon er vanaf straathoogte geen water vloeien in deze put, op de regendruppels na die er van boven rechtstreeks via de openingen in terecht kwamen. De put is onderdeel van het pad voor de Oude Kerk naar de Herenstraat. Een bewoner van de Kerkstraat signaleerde deze situatie lange tijd terug en zei dat de belangrijke functie van de put uitsluitend door opspringend water tot zijn recht zou komen. Maar ja, wanneer is hier sprake van water dat spontaan opspringt? Nu wordt de zaak gelukkig rechtgetrokken door herbestrating van het Kerkepad. Stratenmakers hadden veel zand tot hun beschikking waarmee het pad nu wordt opgehoogd en het er weer allemaal prima uitziet. Hiermee is ook de vraag van de bewoner over opspringend water beantwoord. Mooie IJsselsteentjes ‘omarmen’ de put zoals het hoort. put hoog IMG_9480

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Expositie Stedenband Tsjechische fotografen

16 oktober – De werkgroep stedenband met Hranice organiseert in galerie BW5 aan het Zwarte Pad 5 een expositie van twee Tsjechische kunstenaars uit Hranice. Radovan Langer, al heel lang verbonden aan de stedenband, is een halve Voorburger, hij heeft een uitgebreide kennissenkring onder Voorburgse kunstenaars en komt al meer dan 25 jaar deze kant op. Hij heeft meegedaan aan kunstexposities en veel van zijn werk is in Voorburg en omstreken tot stand gekomen. Langer heeft aan de wieg gestaan van de samenwerking tussen Hranice en vormt een constante factor in deze warme stedenband.

Milan Kastovsky is ook al diverse keren hier geweest in het kader van de fotografie. Hij heeft ook veel reizen door Europa gemaakt en daar zijn prachtige fotografische producten uit voortgekomen, waarvan hij enkele op deze expositie laat zien. Poster Image 16-10-18 at 10.33

 

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Expositie Stedenband Tsjechische fotografen

Permanente patrouille promenade Herenstraat?

15 oktober – Vier of vijf opeenvolgende burgemeesters – van Bas Eenhoorn destijds tot Klaas Tigelaar nu – met diverse coalities van dien hebben te maken gehad met het probleem van brommers, scooters en racefietsen op de promenade in het historische centrum met de Herenstraat als centrale as. Het is altijd weer uitkijken dat je niet bij verrassing voor de sokken wordt gereden tijdens het winkelen. Irritant en hoogst onprettig voor de brood-noodzakelijke klandizie van de winkeliers. En dan zullen we het nog maar niet hebben over de hartgrondige godslasteringen die royaal over de straatstenen vloeien als de een de ander stevig aanspreekt op verkeerd gedrag. ‘Wat zegt die meneer, mama?’. Hoewel ongewenst, vloeken moet kunnen vindt het kabinet sinds vorig jaar, inclusief die van politieke partners van ChristenUnie. Het werd uit de wet geschrapt.

Al die burgemeesters met dito wethouders en een leger creatieve ambtenaren aan hun zijde is het niet gelukt om dat brommer- en racefietsen-geweld te keren. De politie was er weliswaar met acties om ’s morgens en ’s middags bekeuringen uit te delen. Dat was prijsschieten. Later kwamen handhavers met dezelfde opdracht, maar het bleven en blijven momentopnamen. De een kreeg wel 80 euro aan zijn broek, zoals een 92-jarige inwoner die op zijn fiets met hulpmotor bekeurd werd toen hij net van de volkstuin kwam met een bosje radijs onder de snelbinder, de ander ontsprong die dans. Legio voorbeelden van aandoenlijk recht en onrecht. Maar ja, je mag daar nu eenmaal niet brommen en zeker niet op zaterdag. En het is – zij het niet overduidelijk – op borden aangegeven.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg (Gemeentebelangen) vindt het nu welletjes en wil dat het College maatregelen neemt. Hij gaat een motie indienen tot aanstelling van een soort wijkagent die in het oude centrum niets anders doet dan patrouilleren om het probleem aan te pakken. ‘Een wijkhandhaver die niet alleen permanent en zichtbaar aanwezig is om de brommer-ellende te lijf te gaan, maar ook tegen automobilisten die lak hebben aan inrijverboden en foutparkeerders op te treden’, zegt hij, hoewel hem bekend dat het College daar niet voor voelt.

Rozenberg: ‘Een wijkhandhaver is volgens de burgemeester niet wenselijk, omdat als een handhaver iemand bekeurt een ander dan onbestraft kan passeren. Het zou leiden tot onbegrip en aantasting van het gezag van de handhaving. Ik zou me meer zorgen maken om de aantasting van het gezag van de gemeente als regels door iedereen ongestraft aan de laars kunnen worden gelapt’. Voormalig burgemeester Van Haersma Buma riep destijds op tot burgerarrest van overlast veroorzakers. ‘Maar dat is dan wel voor eigen risico’, voegde hij er meteen aan toe.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Permanente patrouille promenade Herenstraat?

Romeinse tijd even tot leven gebracht

Romeinen_114 oktober – Even terug naar de Romeinse tijd die Voorburg heeft gekend. Zaterdag was een aantal Romeinse soldaten uit Forum Hadriani, ook bekend als Municipium Aelium Cananefatium, paraat om voor het Corbulo Festival een feestelijke bijdrage te leveren. Dit alles gebeurde op het Stationsplein waar de Romeinen en misschien ook nog Kaninefaten zich hadden verenigd. Op de foto van Willem Hasekamp zijn de voor deze gelegenheid herboren krijgslieden in gesprek over hun aanwezigheid in Voorburg.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Romeinse tijd even tot leven gebracht

Barzoi-hond kan rekenen op veel bekijks

hond IMG_945213 oktober – Misschien is dit wel de enige Barzoi-hond in Voorburg. Het een grote, langharige Russische windhond die gelijkenissen toont met Aziatische vierpotige. De Tsaren van weleer gebruikten de Barzoi voor de wolvenjacht. Nu dient hij als vriendelijk huisdier en trekt grote aandacht als zijn baasje neerstrijkt op een terras op het Koningin Julianaplein. Ondanks zijn dikke ‘bontjas’ kan de hond goed omgaan met hogere temperaturen waarop we vandaag werden getrakteerd. De schofthoogte van een volwassen Barzoi is circa 70 centimeter.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Barzoi-hond kan rekenen op veel bekijks

Onderscheiding UBU voor mevrouw Adri de Grijs

12 oktober – Aan mevrouw Adri de Grijs is de gemeentelijke onderscheiding UBU uitgereikt. Dit gebeurde door de burgemeester Klaas Tigelaar in het gemeentehuis waar zij afscheid nam als voorzitter van de Participatieraad Leidschendam-Voorburg, maar ook voor haar vele maatschappelijke functies in de gemeente. Mevr.APDeGrijsGemenetelijkeonderscheidingMevrouw de Grijs is vanuit een groot netwerk sterk verbindend geweest en in algemene zin heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid, en daarmee aan de effectiviteit, van de Participatieraad. ‘Zij vervulde het voorzitterschap op voortreffelijke wijze, waarbij zij telkens de goede balans wist te houden tussen de kritisch-adviserende rol van deze adviesraad en de meedenkende, coproducerende rol in de beleidsvorming’, aldus burgemeester. De UBU is de naam van het kleurrijke kunstwerk van de Haagse kunstenaar Jan Snoeck. Het kunstwerk staat in het groot aan de Via Donizetti in Voorburg en wordt een paar keer per jaar uitgereikt.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Onderscheiding UBU voor mevrouw Adri de Grijs

De tijd voor bladblazers is weer begonnen

blad IMG_939511 oktober – De mensen van Stadsbeheer treffen het met het weer. Er is altijd genoeg te doen om het buitengebeuren te onderhouden, zeker in de herfst. Maar met een zonnetje in het gezicht maakt het werken een stuk prettiger. Deze stadsbeheerders laten de bladblazers weer voor de eerste keer zoemen waarna het plantsoen bij het stadhuis er weer mooi bij komt te liggen. Laten we zeggen voorlopig want er gaat nog veel blad vallen voordat de bomen alles hebben losgelaten.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor De tijd voor bladblazers is weer begonnen

Ongelijkvloerse kruising N14 Essesteyn

statiuef IMG_942610 oktober – Ter hoogte van de brandweerkazerne, Leidsenhage en Essesteijn onderzoekt Rijkswaterstaat samen met gemeente welke mogelijkheden er zijn om de doorstroming van het verkeer op de N14 te verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen. Tijdens de informatieavond op 18 oktober in hotel Fletcher wordt getoond waar deze kruisingen komen en wat er nodig is om de plannen verder uit te werken. Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat beantwoorden  vragen. Gisteren werden bij het politiebureau de eerste tekenen van landmeting al zichtbaar.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ongelijkvloerse kruising N14 Essesteyn

Het laatste CBS-beton in de verpulveraar

CBS IMG_943610 oktober – Deze betonvergruizer doet het laatste werk om de sloop van het CBS-gebouw als ‘geklaard’ te kunnen beschouwen. Met verpulverende kracht en vooral heel veel lawaai maken diamanten betonbeitels het zwaarste beton tot gruis en klaar voor hergebruik. Op korte termijn kan de feitelijke herontwikkeling van het gebied bij de Prinses Beatrixlaan beginnen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Het laatste CBS-beton in de verpulveraar

Vastgoed-debat over open zenuw wonen

Vr en Rust IMG_94319 oktober – Wat zien we nu? Staat het hotel-restaurant Central Park aan het Oosteinde te koop? Even aan het bord te zien wel maar daar blijft het gelukkig bij. Het bord was bedoeld als een toepasselijke verwijzing naar het vastgoed-debat dat daar gistermiddag gehouden werd. Ontwikkelaars, beleggers, makelaars, bankmensen, verhuurders, politici en andere zakelijk geïnteresseerden kwamen af op het door Bart Bakker georganiseerde debat. De grote vraag was of zoveel betrokkenen bij het vastgoed in de regio een antwoord hadden op de problematiek van huisvesting. Er passeerde van alles de revue. Hoge prijzen, jarenlange wachtlijsten, scheefwonen, behoefte aan seniorenwoningen, huisvesting van migranten, tekort aan sociale woningen en nog erger schaarste aan bouwgrond. zaal IMG_9435Aan hoofdbrekens dus geen gebrek. Wat is er de afgelopen 10 jaar niet allemaal nagelaten of juist verkeerd gegaan om de problematiek van vandaag te hebben kunnen omzeilen? Wie de schoen past trekke hem aan. Met zoveel kennis van zaken bijeen bleef het leggen van het grote ei van Columbus tijdens het debat uit. Misschien is het wel een golfbeweging die zich zoals altijd vanzelf weer herstelt. Wel werd gepleit voor betere samenwerking tussen de lokale marktpartijen, minder regels en heffingen door de overheid. Het zou een beginnetje kunnen zijn ‘Want nu staat de trein stil’, werd geconstateerd.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vastgoed-debat over open zenuw wonen

Sluiting dreigt voor Het Veur Theater

8 oktober – Het bestuur van Het Veur Theater heeft opnieuw te horen gekregen dat de aanvraag voor structurele subsidie zal worden afgewezen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de nieuwe begroting, dan dreigt sluiting van het populaire theater in Leidschendam. Tijdens het cultuurdebat, in februari van dit jaar, hebben alle partijen aangegeven het belang van het theater in Leidschendam te onderstrepen en dat het theater financieel gesteund dient te worden. Wethouder Cultuur Astrid van Eekelen (VVD) heeft echter het bestuur van Het Veur Theater te kennen gegeven dat de aanvraag voor structurele subsidie zal worden afgewezen. Het College wil er geen geld aan kwijt. Tevens houdt het college vast aan het cultuurbeleid t.a.v. de theaters. Er is een theater met subsidie. Dat is Theater Ludens (Subsidie 2017: € 223.003)

Het Veur Theater is o.a. winnaar van de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg (publieksprijs), staat al twee jaar op rij in de top 10 van de meest gastvrije theaters van Nederland (verkiezing ANWB), heeft al ruim 50.000 theaterbezoekers mogen ontvangen en heeft dit nieuwe theaterseizoen al meer dan de helft van de beschikbare kaarten verkocht. Vijf seizoenen lang heeft de Stichting Het Veur Theater het hoofd net boven water kunnen houden. Door (cultureel) ondernemerschap toe te passen en privé (financiële) middelen te gebruiken zijn veel vaste kosten opgevangen.

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen en boekingen gemaakt voor het theaterseizoen 2019-2020. Als de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting niet duidelijk kiest voor een gezonde toekomst van Het Veur Theater, dan is het bestuur voornemens de huur per 1 juli 2019 op te zeggen. Dit betekent in Leidschendam geen cabaret-, muziek-, jeugd-, en filmvoorstellingen meer, geen schoolvoorstellingen in het kader van het Cultuurmenu, geen voorstellingen meer van en plek voor Toneelgroep De Gezellen, geen plek meer voor de ondernemers van het Damcentrum om gezamenlijke activiteiten te organiseren en meer!

‘Laat uw mening horen’, zegt de directie van het Veur Theater. ‘Stuur ons een e-mail info@hetveurtheater.nl en geef aan waarom Het Veur Theater voor u belangrijk is. Het bestuur van het theater zal zorgen dat deze bij het college en de gemeenteraadsleden terecht komt’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Sluiting dreigt voor Het Veur Theater

Zonnige start restaurant The River aan de Vliet

River IMG_93977 oktober – Restaurant Bernard bij de Kerkbrug is niet meer. Na circa vijf jaar is de exploitatie overgegaan in andere handen waarmee tevens de naam van het bedrijf werd veranderd in The River. Het weekeinde werd benut om de verhuizing af te ronden, nieuw meubilair en benodigdheden uit de container uit te laden terwijl het mooie weer klandizie lokte voor het terras aan de Vliet. Geen slechte start met al dat fraaie weer. En het blijft even zo.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Zonnige start restaurant The River aan de Vliet

Sluisgebied half jaar ramplocatie

Sluis 1 IMG_93896 oktober – Zodra de aankomst van Sinterklaas bij de Sluis voorbij is gaan de sluisdeuren dicht en wordt daar begonnen aan herstelwerkzaamheden. De voorbereidingen liegen er niet om. Sinds gisteren staan langs de sluis schermen waardoor het zicht op het water ontnomen wordt. Het lijkt op een rampgebied. Ondernemers zijn boos door het slechte aanzicht voor hun deur. Onderdeel van de werkzaamheden is het aanbrengen van stroken hagen die de veiligheid zouden bevorderen. Niemand die dat gelooft maar de provincie Zuid Holland vindt van wel.sluis 3 IMG_9384

Bij de ijszaak Fanielje werden meer dan 5000 handtekeningen gezet om dat heggenplan van tafel te krijgen. Niets hielp, de provincie hield voet bij stuk. Ook de gemeente moest buigen voor Zuid Holland. Twee wethouders kregen niets voor elkaar en hadden het nakijken. Vanaf 15 november is er geen vaarverkeer mogelijk. Schepen moeten zes uur omvaren via Gouda. Kost 400 liter brandstof. De werkzaamheden duren een half jaar. sluis 2 IMG_9382

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Sluisgebied half jaar ramplocatie