Gratis parkeren en blauwe zones blijven

5 maart – Ondanks meer autobezit en toenemende druk op parkeren vanuit buurgemeenten, zet de gemeente het bestaande beleid van gratis parkeren en blauwe zones voort. Wethouder Astrid van Eekelen zegt in de Nota Parkeerbeleid 2021 als gemeente goed bereikbaar te willen blijven en de woonomgeving leefbaar te houden. ‘Daarom blijven we parkeren faciliteren voor een goede bereikbaarheid en het gebruik van bijvoorbeeld e-scooters en deelfietsen stimuleren. Dit allemaal voor een bewuster autogebruik, een lagere parkeerdruk en een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving’. Parkeren blauwe zone Voorburg

Zij vindt verder dat een goed parkeerbeleid nodig is om, op plaatsen waar parkeren tot problemen leidt, de schaarse parkeerruimte te verdelen onder de verschillende doelgroepen. Zo maakt de gemeente onderscheid tussen woongebieden, winkelgebieden, OV-knooppunten, en bedrijven-/sportterreinen. Daarmee wordt parkeerbeleid per situatie getoetst en geactualiseerd.Van Eekelen: ‘Effectief parkeerbeleid zal gepaard moeten gaan met voldoende capaciteit voor handhaving. We willen in de loop van 2021 het online aanvraagproces van ontheffingen voor de blauwe zone te vergemakkelijken door dit te automatiseren. Dan verdwijnen papieren ontheffingen achter de voorruit door een digitale database met ontheffingen op kenteken’.

Reactie van mevrouw Mary Oosterveer: ‘Dat betekent dat niet meer te zien is of een auto legaal is geparkeerd. Bewoners kunnen dit dan ook niet meer melden bij de gemeente als een auto langdurig illegaal staat geparkeerd. Daar komt bij dat niet iedereen over een computer beschikt. De bezoekerskaart wordt vervangen door een bezoekersregeling waarbij kentekens van bezoekers aangemeld kunnen worden. Dit systeem werkt niet als er onverwachts bezoek komt dat niet is aangemeld en een bekeuring riskeert. Welke maatregel wordt hiervoor genomen?’

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Acht van de 1.097 kandidaten uit Voorburg

4 maart – Voor zover VoorburgInsite heeft kunnen bekijken komen acht van de 1.097 kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen uit onze gemeente. Zij staan geboekt voor acht van de dertig deelnemende partijen. Het zijn allemaal mannen.

Harm Beertema (PVV) plaats 16

Mahjoub Mathlout (D66) plaats 36

Paul Smulders (GroenLinks) plaats 8

Hans-Peter Klazenga (Code Oranje) plaats 15

Michal Hajkowski (Nida) plaats 24

Angiolini Trapanese (Splinter) plaats 4

Dirk Jan Keijser (Oprecht) plaats 2

En dan nog een geboren Voorburger in de persoon van de 27-jarige Manitou Jansen, de kleinzoon van de veel besproken oud-wethouder en raadslid Piet Jansen (Onafhankelijken). Manitou die in Voorburg opgroeide maar nu als woonplaats Nieuwe Pekela heeft, staat op plaats nummer 5 van Lijst Henk Krol. Hij werd geselecteerd uit een groep van circa 30 kandidaten die zich hadden aangemeld. Hier staat Jansen in het gebouw van de tweede Kamer waar hij stage loopt. LHK-Partijvoorzitter Pieter Bogaardt, zoon van Rijswijks oud-burgemeester Archibald Bogaardt  noemt de jonge Jansen een veelbelovend talent. Manitou is oud-Havoleerling van Dalton Voorburg en behaalde het Bachelordiploma Media & Entertaiment. manitou IMG_3388

 

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Acht van de 1.097 kandidaten uit Voorburg

Donateurs-actie voor erfgoed prinses Marianne

3 maart – De Stichting Erfgoed Prinses Marianne begint een campagne om donateurs te krijgen. Secretaris Kees van der Leer is de coördinator van de actie. Niet verwonderlijk want geen ander in Voorburg (en naar alle waarschijnlijkheid ook daarbuiten) weet zoveel over het leven van de prinses als hij. Van der Leer schreef er boeken over, bezocht plaatsen in Duitsland en Polen waar de voetsporen van Marianne liggen en houdt in den lande lezingen over haar. ‘In de geschiedschrijving staat Prinses Marianne te boek als ‘het zwarte schaap van Oranje’ die men maar beter kan doodzwijgen’, zegt Van der Leer.Kees IMG_3086

‘Dat beeld wordt tegenwoordig als iets van toen en niet terecht gezien. Steeds meer blijkt dat deze dochter van Koning Willem I een bijzondere vrouw en moeder was met levensopvattingen waarmee zij haar tijd ver vooruit was. Met name haar kunstzinnigheid, het beheren van een grote collectie schilderijen en haar toegankelijke museum, waren opmerkelijke kwaliteiten naast haar grote maatschappelijke betrokkenheid en liefdadigheid’.

Binnenkort geeft de stichting een eerste Nieuwsbrief uit met interessante informatie over Marianne. Donateurs krijgen die Nieuwsbrief toegezonden. Van der Leer: ‘Ik weet dat veel mensen, ook juist in Voorburg, belangstelling hebben voor het bijzondere leven van hun voormalige stadsgenote. Daarover wordt steeds meer bekend. We hebben dan ook allerlei plannen maar de stichting kan die pas goed realiseren als die mede met donaties worden ondersteund. Dus mijn hartelijke oproep: Voorburgers, word donateur. Dat kan via secretariaat@erfgoedprinsesmarianne.nl.’.Marianne Image 28-02-21 at 08.03

Van der Leer gaf zich op als donateur van de stichting op en staat daarmee op een gedeelde eerste plaats met het echtpaar Tres en Jan van Wissen. Mevrouw Van Wissen twijfelde geen seconde twijfelde toen haar gevraagd werd donateur te worden. Wie volgen er? De bijdrage die van donateurs gevraagd wordt is minimaal 25 euro. Op de site www.erfgoedprinsesmarianne.nl staan de doelstellingen van de stichting met ANBI-status omschreven. Daarmee worden donaties of giften fiscaal aftrekbaar.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Donateurs-actie voor erfgoed prinses Marianne

‘Corona-cultuurgeld krijgen maar niet uitgeven’

2 maart – Bericht van GBLV/Gemeentebelangen: ‘De gemeente heeft in 2020 een bijdrage van 448.000 euro van het Rijk gekregen om de cultuursector in coronatijd te ondersteunen. Van dit bedrag is 239.000 euro niet gebruikt. Het restant dreigt nu aan de algemene middelen van de gemeente te worden toegevoegd in plaats van aan de cultuursector te worden besteed. Adviesbureau Berenschot ziet dat meer gemeenten het cultuurgeld aan andere zaken besteden: de zorgen van de cultuursector over het besteden van de coronasteun zijn terecht’.

In een motie van GBLV en D66 wordt het college opgeroepen om het overschot van coronasteun voor cultuur uit 2020 in een bestemmingsreserve cultuurinitiatieven onder te brengen. Het geld verdwijnt dan niet in de algemene kas van de gemeente, maar wordt in apart cultuurspaarpotje gestopt.

Fractievoorzitter Frank Rozenberg; ‘Hier wordt per inwoner een zeer laag bedrag aan cultuur besteed. Als er dan Rijksgeld voor cultuur beschikbaar komt, is het wel heel wrang om als gemeente een deel in de gemeentelijke spaarpot te stoppen. Wat ook bijzonder is, is dat de nieuwe coalitie heeft afgesproken om zich hard te maken voor cultuursteun van het Rijk. Wel het cultuurgeld binnenhalen, maar niet aan cultuur besteden, zet die afspraak in een absurdistisch toneellicht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Corona-cultuurgeld krijgen maar niet uitgeven’

Herenstraat-ondernemer in RTL-verkiezingsdebat

horeca IMG_33531 maart – Het Voorburgse horeca-echtpaar Pieter en Sandra Mooij van café-restaurant 1723 in de Herenstraat stond gisteravond tijdens het verkiezingsdebat van RTL oog in oog met minister Wopke Hoekstra (CDA). Beiden vertellen de bewindsman wat hen in deze Corona-crisis als ondernemers goed dwars zit. Het echtpaar moet een deel van de verkregen noodsteun terugbetalen omdat ze afhaalmaaltijden zijn gaan maken. Wat zij daaraan verdienen wordt in mindering gebracht op de verkregen noodsteun. Dat schiet niet op en ontmoedigt pijnlijk. ‘Superfrustrerend’, zegt Hoekstra met zweet op de lip, ‘ik zeg u heel eerlijk, we hebben heel veel geld vrijgemaakt, maar lossen niet alles op’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Herenstraat-ondernemer in RTL-verkiezingsdebat

Debuut pastoor Bakker als televisiepriester

bakker IMG_334128 februari – Pastoor Wim Bakker (Martinus-parochie Oosteinde) had vandaag zijn debuut als een vaste televisie-priester. Dat gebeurde met een uitzending vanuit de Bonifatius-parochie in buurgemeente Rijswijk. De keuze van tv-priesters ligt onder meer bij de KRO. Een aantal keren per jaar zal op Bakker een beroep worden gedaan. Hij gaat dan tevens akkoord met het heel vroeg opstaan op zondag want om 06.00 uur staat de tv-ploeg al voor de deur om de uitzending later die ochtend voor te bereiden. De pastoor kreeg zowel vanuit de parochie als katholiek Nederland complimenten voor het debuut.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Debuut pastoor Bakker als televisiepriester

Sloop Total-gebouw duurt 5 maanden

gebouw total IMG_329327 februari – Vanaf 1 maart beginnen de voorbereidingen voor de sloop van het Damsigt-Gebouw (voormalig Total-kantoor) bij de tankstations aan het Oosteinde. Eerst wordt in het gebouw asbest gesaneerd en vinden er binnen sloopwerkzaamheden plaats. Op en rond het terrein worden bomen gekapt. De werkzaamheden duren vier tot vijf maanden. Op de vrijgekomen grond komen woningen en bedrijven. Het gebouw staat al ruim tien jaar leeg. Destijds was er sprake van dat hier het nieuwe gemeentehuis inclusief raadzaal zou worden ondergebracht. Een plan daartoe sneuvelde in de gemeenteraad en werd voor nieuwbouw van het stadskantoor in Leidschendam gekozen. met total IMG_3295

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Sloop Total-gebouw duurt 5 maanden

OPPAS als blijk van verveling

Iauto MG_328426 februari – De corona-vervelingsmoeheid slaat toe en ja wat kun je nu eens doen waar je plezier aan beleeft zonder andere mensen in de weg te zitten. Deze inwoner had in de garage nog enkele potten met verf staan en zijn karretje moest eraan geloven. Het succes van dit ‘kunstwerk’ zit ‘m in de aandacht die hij onderweg krijgt. Degenen die hem nakijken laat hij namelijk achter met de vraag: wat wordt bedoeld met OPPAS?

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor OPPAS als blijk van verveling

Ambassadeur Stichting Erfgoed Prinses Marianne

Tilly Zwartepoorte overhandigt Marianne Knijnenburg (links) het titelbord Ambassadeur. Foto Ronald Meekel23/24 februari – Stichting Erfgoed Prinses Marianne heeft stadsgenoot Marianne Knijnenburg benoemd tot Ambassadeur. Mevrouw Knijnenburg – onder meer bekend als oud-presidente van de ‘Lions Club Voorburg Prinses Marianne’– gaat waar mogelijk de aandacht vestigen op het bijzondere leven van deze prinses der Nederlanden. Het bestuur van de Stichting vindt dat de titel Ambassadeur haar toekomt door het in woord en daad levend houden van de gedachtenis aan de veel besproken Oranjetelg (1810-1883).

Diverse jaren verscheen onder leiding van mevrouw Knijnenburg in Leidschendam-Voorburg de ‘Lions Goede Doelenkrant’ waarmee in de voetsporen getreden werd van prinses Marianne die in haar leven eveneens vele schenkingen voor goede doelen deed. orgel DSC_5985Enkele voorbeelden daarvan zijn het orgel (foto) van de Voorburgse Oude Kerk en de financiering van het gemeentehuis aan de Herenstraat. Voor het beeldje van prinses Marianne bij die kerk kreeg mevrouw Knijnenburg (links) als eerste binnenlandse Ambassadeur het titelbord uit handen van Stichtingsvoorzitter Tilly Zwartepoorte. ‘Met alle kennis en kunde over prinses Marianne zien we u als een welkom boegbeeld’.Met de ere-titel van Ambassadeur in de hand gaat mevrouw Knijnenburg de vorig jaar in Voorburg opgerichte Stichting Erfgoed Prinses Marianne helpen bij het vergroten van de bekendheid en het o.a. oproepen van mensen zich als donateur aan te sluiten. ‘Mijn uitgangspunt daarbij zal steeds de borging zijn van Marianne’s erfgoed’, zegt zij.

Inmiddels heeft de Stichting van overheidswege de belangrijke status van Culturele ANBI verkregen, waardoor giften en donaties aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Zie ook de website: www.erfgoedprinsesmarianne.nl. (Foto’s boven Ronald Meekel). Hieronder het kasteel dat de prinses bouwde in het Poolse Camenz. Nu wordt dat met Europese subsidie gerenoveerd. Marianne wordt in Camenz zowel door het stadsbestuur als de bevolking nog steeds gezien als ‘hun prinses’.De foto komt uit de collectie Kees van der Leer. 13c LEER camenzfontein139LR

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ambassadeur Stichting Erfgoed Prinses Marianne

‘Geschokt door dramatische score Wmo-zorg’

23 februari – Uit een landelijk vergelijkend onderzoek onder 210 van 355 gemeenten blijkt dat Leidschendam-Voorburg op de derde plek van onderen staat in de algemene cliëntbeoordeling over de Wmo-zorg. Met de kwaliteit van de Wmo-zorg en de telefonische bereikbaarheid van de gemeente staan we op de vijfde plek van onderen. De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil met raadsvragen aan het college van B&W weten wat de oorzaak van het slechte resultaat is en of het college het verbeteren van de Wmo-hulp als prioriteit in 2021 ziet. Raadslid Freek Steutel (GBLV/Gemeentebelangen) zegt in een persbericht ‘echt geschokt te zijn door de dramatische score van Leidschendam-Voorburg’.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld op huishoudelijke hulp en ondersteuning van mantelzorgers.

Steutel: ‘We geven veel geld uit aan de Wmo en dan mag je toch verwachten dat we daarvoor ook kwaliteit leveren. Wat GBLV betreft hoeven we niet de beste van Nederland te zijn als het gaat om de Wmo-hulp, maar onderaan bungelen is een regelrechte blamage. Bij het toetreden van GroenLinks tot de coalitie zijn aanvullende afspraken gemaakt over innovatie in de Wmo. Het bijzondere is dat onze fractie dat aspect niet terug zien in de voor 2021 eenzijdig bepaalde college-prioriteiten. Helaas dus voor de inwoners die een beroep moeten doen op Wmo-hulp’.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. De colleges van B&W van 11 gemeenten, w.o. Leidschendam-Voorburg hebben GGD Haaglanden aangewezen als toezichthouder voor de Wmo-voorzieningen. Het toezicht richt zich met name op de vraag of de Wmo-voorziening voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen. De Kwaliteitsstandaard Wmo is de basis van het toezicht, waarover in december jl. een handreiking werd gepubliceerd van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De auteurs ervan zijn Jaap Meijer en Annemarie Onstenk.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Geschokt door dramatische score Wmo-zorg’

Aad Agterdenbosch jubileert: 50 jaar makelaar

22 februari – De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) afdeling Haaglanden feliciteert de Voorburgse collega Aad Agterdenbosch met zijn 50-jarig makelaarschap.
Wethouder Astrid van Eekelen bezorgde hem een bloemenhulde namens het gemeentebestuur. Agterdenbosch begon zijn carrière in 1964 bij De Burcht Makelaars- en Assurantiekantoor en is op 17 februari 1971 beëdigd als makelaar-taxateur.

Vijf jaar later startte hij onder eigen naam Agterdenbosch Makelaars in Voorburg, enkele jaren later gevolgd door een overname van De Burcht. Naast het runnen van zijn eigen kantoor, heeft de jubilaris ook nog diverse functies binnen de landelijke NVM o.a. als vice-voorzitter, voorzitter Vakgroep NVM Wonen en secretaris van de NVM Holding.

Daarnaast is hij ook examinator en Bestuurslid van de Examencommissie NFM geweest, Ambassadeur van Funda, voorzitter van de Winkeliers-vereniging Oud Voorburg en nog steeds betrokken bij de winkelpanden in het huidige Huygenskwartier. In november 2012 werd Agterdenbosch pauselijk onderscheiden voor zijn jarenlange inzet voor de parochies en het kerkelijk vastgoed in onze regio. Bij die gelegenheid speldde pastoor Wim Bakker hem toen onder grote dankzegging de bijbehorende versierselen op. aad 010-l

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Aad Agterdenbosch jubileert: 50 jaar makelaar

Twee theaters met elk eigen subsidie

20 februari – Het college van B&W kiest op basis van onderzoek voor het behoud van twee zelfstandige theaters met podia voor lokaal en landelijk talent. Theater Ludens en Het Veur Theater gaan – met behoud van eigen identiteit – nauw samenwerken op het gebied van maatschappelijke activiteiten. Vanaf 2021 krijgen ze beide een structurele subsidie. Door het onderzoek naar het samengaan tot één theaterorganisatie staan beide theaters open voor een intensieve samenwerking met behoud van hun eigen identiteit. Voorbeelden zijn het cultuurmenu, de jeugdtheaterschool en de culturele hotspot activiteiten.

Oscar van Schijndel, directeur Het Veur Theater: ‘We zijn positief over het voorstel van de gemeente. Met een eigen structurele subsidie kunnen wij onze bezoekers een theaterbeleving blijven bieden en door de samenwerking kunnen wij gebruikmaken van elkaars netwerk en kwaliteiten, zonder onze zelfstandigheid en identiteit te verliezen’.

Rogier Helwig, directeur Theater Ludens: ‘Op deze manier komt er een einde aan een periode van financiële en organisatorische onzekerheid en kunnen we ons weer volledig concentreren op een divers cultureel aanbod en voorstellingen en evenementen voor én door inwoners’.

Het voorstel van B&W is voorgelegd aan de gemeenteraad die er dit voorjaar over beslist.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Twee theaters met elk eigen subsidie

Leerstoel afdankertje na eerste schaatsles

leersteol IMG_320518 februari – Deze stoel is een achterblijvertje op het nog smeltende ijs in de vijver langs de Prins Bernhardlaan. Misschien is het eerder een afdankertje geworden na bewezen dienst van het hiermee hebben kunnen oefenen met de beginselen van het schaatsen. Nu gaat deze leerstoel roemloos ten onder terwijl het voor de leerling een houvast betekende op het gladde ijs. Wie is die leerling? Misschien goed om de stoel nog even op te vissen. Als dank voor het houvast.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Leerstoel afdankertje na eerste schaatsles