Niet besteed WMO-geld deel positief resultaat 2016

27 mei – Het positieve resultaat van 880.000 euro in de gemeentelijke begroting 2016 is voor een groot deel het gevolg van de overgang van de WMO van het rijk naar gemeenten, waarbij samen met inwoners passende zorg geregeld moest worden. Wethouder Frank Rozenberg zegt dat de gemeente in het toedelen van zorg aan de voorzichtige kant is geweest en dat er minder gebruik is gemaakt van voorzieningen. ‘Ook is beter ingekocht dan vooraf verwacht’, vervolgt hij. ‘Vooraf was dat moeilijk in te schatten. Veel informatie was namelijk nog niet bekend of bleek onvolledig te zijn. Deze lijn blijkt te kloppen omdat deze zich heeft doorgezet in het eerste kwartaal van 2016. Het beschikbare geld dat nog niet is besteed wordt daarom nu ingezet om de meest kwetsbaren zo goed mogelijk te helpen’. Op welke wijze en met welk bedrag dat gebeurt is vooralsnog onduidelijk evenals wie als meest kwetsbaar kan worden aangemerkt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nieuw Art.461 voor voetballers en skateboarders?

27 mei- Het bekende ‘Artikel 461 Wetboek van Strafrecht’ bestaat al meer dan 100 jaar. Overal kom je de veel gebruikte blauwe bordjes tegen die voor toepassing van dat artikel waarschuwen. Jaarlijks leidt artikel 461 enkele duizenden keren tot ‘een zaak’. Hoewel juridisch kleingoed niet minder serieus. Voor zover bekend is nog geen handhaving van het oude wetsartikel geweest als het gaat om voetballen of skateboarden, zoals de eigenaar van het kantoorpand bij theater Ludens en het Burgemeester Feithplein heeft bedacht. Hier rijst echter twijfel. Artikel 461 wordt o.a. gebruikt om mensen aan te pakken die bijvoorbeeld de ‘vrede’ op een besloten erf aantasten. Een besloten erf? Daar is in dit geval geen sprake van want we zien hier langs de Prins Benhardlaan geen hekken of muren, waaraan een besloten erf moet voldoen. Dan kun je dat ook niet binnendringen zoals de eigenaar met een eigen bord wil doen geloven.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Melancholische sfeer in Kunstuitleen met expo LEEG

26 mei – Bij Kunstuitleen (Herenstraat 92) is nog enkele dagen de expositie ‘LEEG’ te zien. Zeker de moeite waard denken wij. Lisette Krul, directeur Kunstuitleen, zegt het zo: ‘Ik vond het toch wel heel leuk om te vertellen dat de expositie puur is ontstaan vanuit mijn eigen voorkeur! De werken die er hangen vind ik stuk voor stuk prachtig. Ze ademen een soort melancholische sfeer waar ik van houd. Ik zou ze allemaal zelf wel willen kopen. Of willen verkopen, dat is nog mooier natuurlijk! Want het is altijd een heel fijn idee dat een kunstwerk uiteindelijk op de juiste plek terecht komt. En ze horen helaas niet allemaal in mijn huis. Op 28 mei sluiten we de expo feestelijk af met een borrel om 16 uur samen met de kunstenaars. Kom ook en neem gerust iemand mee’.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Uitnodigend om hier langszij te komen

25 mei – Het mag gezegd zijn dat de uitbreiding van de passantenhaven bij de Kerkbrug een verrijking van het aanzien is en voor de schippers bovendien uitnodigend om aan de Vliet prettig langszij te komen. Hier vaart Voorburg wel bij. Dat geldt natuurlijk ook voor al het nieuwe straatmeubilair dat het oude centrum (‘Huygenskwartier’) opfleurt. We hebben het over 88 hangende bloembakken, 23 nieuwe bankjes, 300 parkeerpaaltjes en tientallen nieuw geverfde lantaarnpalen. Wethouder Nadine Stemerdink mag dit als belangrijk wapenfeit noteren. In aanwezigheid van het complete college van B&W (rechts), ondernemers, bewoners en comités werd gisteren het 70e nieuwe parkeerpaaltje geplaatst. Die handeling kwam Bettina Wouters toe, penningmeester van het Ondernemersfonds. Michiel Groen maakte deze blije foto.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Buren AZC achter afspraken gemeente en COA

24 mei – Direct omwonenden van het geplande asielzoekerscentrum (AZC) op het terrein van Schakenbosch hebben gisteravond een mondelinge toelichting gekregen op de afspraken tussen gemeente en COA, vastgelegd in een overeenkomst. Bij deze bijeenkomst die constructief verliep, was o.a. wethouder Floor Kist aanwezig. De meeste omwonenden gaven aan dat de afspraken duidelijk waren en hadden bij het verlaten van de zaal geen vragen meer. Enkele omwonenden willen een bijdrage leveren als vrijwilliger.

Ook hebben twaalf van hen zich aangemeld als belangstellende voor het omwonenden-overleg, dat het COA ongeveer een maand voor de komst van de eerste asielzoekers start. Na drie maanden beoordeelt de gemeente o.a. aan de hand van dit overleg of doorgroei van 200 naar 400 bewoners mogelijk is. Doorgroei vindt alleen plaats als aan de randvoorwaarden van de gemeenteraad is voldaan. Omwonenden vinden het belangrijk dat het terrein toegankelijk blijft voor iedereen.  Na bespreking in de gemeenteraad, verwacht de gemeente half juni de definitieve bestuursovereenkomst te kunnen ondertekenen.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Waterspoorpark nieuw natuurgebied met mooie doelen

23 mei – Misschien dat de Nicolaas Beetslaan ooit wordt omgedoopt tot Nicolaas Beetskade. Waarom ook niet met een zoveel water voor de deur? De sloot is in de plaats gekomen van de vele tientallen volkstuintjes die vorig jaar overgingen naar Park ‘t Loo bij het oud-CBS-gebouw. De tuinen moesten het veld ruimen voor een hoger doel: de het Waterspoorpark. Dit park wordt aangelegd om de waterverbindingen, de waterkwaliteit en de waterberging te verbeteren. Er is onvoldoende open water aanwezig om extreme buien goed te kunnen blijven opvangen. Met deze nieuwe sloot gaat dat wél lukken. Er komen, naast meer opslagruimte voor water, nieuwe parkstructuren, bruggen en wandelroutes. Het Spoorpark, dat in juli wordt opgeleverd, wordt een fraai natuurgebied in dit noordelijk deel van Voorburg. Foto Ap de Heus.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Horizontale standplaats dankzij wiel op houtblok

22 mei – Het is voor de Thaise marktkoopman een wekelijkse toer zijn om zijn mobiele kraam strak op de juiste standplaats aan het Oosteinde te krijgen. Kijk maar eens naar de blokken hout onder de wielen die gebruikt worden om de auto horizontaal te parkeren. De linkerwielen staan immers op de stoep en de houtblokken maken het hoogteverschil goed. De marktkoopman moet er ‘s morgens wel als eerste bij zijn om alle ruimte te hebben voor de aanrijroute zonder zijn collega’s overlast te bezorgen. De vrouw van de koopman legt de blokken precies zo neer dat de wielen erop kunnen staan. Dat is passen en meten. Dan geeft zij haar man achter het stuur het sein dat de handrem er op moet. Daarna kan het luik aan de zijkant open en de frituur aangezet worden om de Thaise snacks aan de man te brengen. Dat vraagt echter eerst enige creativiteit.

Reactie van Irene Giorsetti: ‘Dit is een man naar mijn hart. Gewoon een latje eronder en je frituurpan staat perfect horizontaal…’.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Boze reacties op verbouwing rijksmonument

21 mei – Het Koetshuis (1840) aan de Schoolstraat 43, een onlosmakelijk gebouw en rijksmonument op de buitenplaats ‘In de Wereld is veel Gevaer’ aan de Vliet, is onderwerp van rumoer bij partijen die het beste voor hebben met de kwaliteit van het historische centrum. Alle pijlen richten zich zowel op de externe monumentencommissie die akkoord is gegaan met een verbouwing van het Koetshuis als het College van B&W dat zich daarbij volgzaam opstelt. Door de verbouwing (gevelwijziging met gebruik van andere materialen en kleurtoepassing) krijgt het huis een ander aanzien en wordt de oorspronkelijke stijl teniet gedaan (zie foto hieronder en tekening nieuwe situatie). Hoewel het hier gaat om een rijksmonument vaart de gemeente vreemd genoeg een eigen koers en heeft het betrokken ministerie niet om toestemming gevraagd. De gemeente zou de verbouwing niet van dien aard te vinden dat het Rijk hierin betrokken hoeft te worden. Daar denken o.a. de Wijkvereniging Oud Voorburg en stichting ‘Mooi Voorburg’ totaal anders over. Die zien de veranderingen aan de gevel van het Koetshuis als een ernstige aantasting van het monument. Zij zijn furieus en willen met spoed een gesprek met de betrokken wethouder Frank Rozenberg. Hierbij is haast geboden omdat de bezwaartermijn volgend maand afloopt. Hoe het oordeel van de monumentencommissie precies tot stand gekomen is, laat zich vooralsnog niet goed duiden. Vast staat dat de commissie, bestaande uit twee werknemers van een Rotterdams architectenbureau, tot het advies aan het college is gekomen zonder eerder genoemde partijen erbij te betrekken. ‘We voelen ons nu voor het blok gezet’, zegt een van hen. ‘Ook de gemeente had de commissie er op moeten wijzen eerst bij Voorburgse belangenbehartigers te rade te gaan over het Koetshuis’. Saillant in het geheel is dat de naam genoemd wordt van oud-VVD-wethouder Heleen Mijdam die toen monumentenbeleid in portefeuille had en onder andere kwaliteitsverbetering van het oude centrum als speerpunt had. ‘Deze gang van zaken had onder haar regie nooit plaatsgevonden’, wordt gesteld.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Gemeente ‘goed op koers’ door jaarrekening 2015

20 mei – ‘We liggen financieel en in de uitvoering van de plannen goed op koers’, meldt de gemeente. Voor het College van B&W reden genoeg om afgelopen dinsdag de jaarrekening 2015 vast te stellen. Wethouder Frank Rozenberg (financiën) meldt een positief resultaat van 11,2 miljoen euro. ‘Dat komt door de herziening van de grondexploitatie van de Duivenvoorde Corridor (+6,4 miljoen)’, zegt hij. ‘Daarnaast had de gemeente extra geld voor het sociaal domein (Wmo, jeugd en participatie) gereserveerd omdat de verwachting was dat de bijdrage van het rijk niet toereikend zou zijn. Later kreeg de gemeente toch meer geld hiervoor van het rijk met als gevolg een positief resultaat van 3,9 miljoen euro. De overige 0,9 miljoen komt uit een verzameling van kleinere meevallers. Vanuit de solide financiële positie van de gemeente ziet het college de toekomst met vertrouwen tegemoet’.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Sluiswachtershuis na restauratie weer als nieuw

19 mei – Een feestje bij de Sluis vandaag waar de provincie Zuid Holland het karakteristieke wachtershuisje na acht maanden restauratie weer officieel in gebruik nam. Het monumentale pand is zowel aan de binnen- als buitenkant weer als nieuw. Naar verwachting zal medio 2018 het gehele sluiscomplex zijn gerestaureerd.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

26.000 ton puin met 800 transporten afgevoerd

18 mei – De laatste dagen van de sloop van Leidsenhage zijn ingegaan. Het puin ligt inmiddels metershoog opgestapeld en weegt bij elkaar 26 miljoen kilo, zo heeft ontwikkelaar Unibail Rodamco berekend. Volgende week wordt begonnen met het breken en afvoeren van alle resten, waarvoor een mobiele puinbreker wordt ingezet. Het puin wordt overigens hergebruikt. Om dat naar een andere locatie te brengen zijn 800 transporten nodig. Deze werkzaamheden die met enig geluids- en verkeersoverlast gepaard gaan, duren tot eind volgende maand.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Tweede parkeerproef; geen auto’s meer bij Kerkbrug

17 mei – Een parkeerplaats vinden in het hart van het oude centrum wordt steeds lastiger. Naar nu blijkt volgt (onverwacht) de ene gemeentelijke pilot de andere op. Zoals bekend begint op 1 juni een proef met het autovrij maken van de Van Schagenstraat, een maatregel die niet op ieders steun kan rekenen. Even in- en uitstappen om een boodschap te doen kan daar een half jaar niet meer. Het zoveel mogelijk autovrij maken van het oude centrum zou dit historische stadskwartier als wandelgebied ten goede komen, motiveert de gemeente haar doelstelling.

Maar nu duikt, voor de buitenwacht geheel uit het niets, een tweede proef op; het laten vervallen van de twaalf begeerde parkeerplaatsen in de Raadhuisstraat bij de Kerkbrug voor restaurant Bernard. Deze proef gaat ook op 1 juni in en duurt eveneens zes maanden, zo lezen we in een recente brief van de gemeente aan buurtbewoners. Op de parkeerplaatsen komen bloembakken te staan. De blauwe zone vervalt. De gemeente houdt deze pilot ‘uit een oogpunt van veiligheid en het aanzien van het karakteristieke dorpsgezicht’.

Als compensatie voor het verlies van deze parkeercapaciteit is met de ‘dichtsbijzijnde horecaondernemer’ afgesproken dat deze een Valet parkeerservice inzet die de auto’s van zijn gasten naar het parkeerterrein voorbij de brug op Westvliet brengt. Gezegd moet worden dat niet iedereen die hier gewend is te parkeren per definitie ook gast van het restaurant is. Hoe dit in de praktijk allemaal uitpakt is onderdeel van de proef. Op 25 mei houdt de gemeente voor ondernemers en omwonenden een bijeenkomst in de Oude Kerk (tussen 17.30 en 19.30 uur). ‘We gaan dan graag met u in gesprek over de pilot’, aldus de gemeente in de brief.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Diene fleurt de zaak op voor vlinders en bijen

16 mei – Maak van het stukje grond bij de boom iets feestelijks dat ook nog eens goed is voor de vlinder- en bijenstand in Voorburg. Daar komt het zo’n beetje op neer wat mevrouw Diene Walvis bij haar voor de deur aan de Weverslaan in de praktijk brengt. Een campanula samen met een akelei en een wilde geranium zijn voorbeelden van de aankleding die overigens ook met wat zaaigoed te realiseren is. ‘Voorburg wordt er niet alleen mooier van maar met bloemen en plantjes op allerlei plekken krijg je ook meer bijen en vlinders en dat is hard nodig want je ziet die nuttige beestjes steeds minder’, zegt Diene. ‘Veel straatbomen hebben bij de stam de ruimte om iets aan het probleem te doen maar het is ook heel vriendelijk om je straat een beetje op te fleuren’.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld