College: Extra Vlietbrug duur en amper toereikend

22 oktober – Wel of geen nieuwe brug over de Vliet? Een aantal raadsleden (oppositie) zegt voldoende argumenten in huis te hebben om dat wel te doen, maar het college op zijn beurt meldt na vervolgonderzoek te constateren ‘dat een slim pakket van maatregelen sneller en goedkoper in te voeren is dan de aanleg van een extra brug. De beste, snelste en goedkoopste manier om de Vlietbruggen te ontlasten is door alleen bestemmingsverkeer over de lokale Vlietbruggen toe te laten’. Het college verwacht dat de belangen tussen de belanghebbenden uiteenlopen. De gemeenteraad neemt hierover op 15 november 2016 een besluit.

Het collegepakket houdt onder meer een ‘dynamisch verkeersinformatiesysteem’ in, aanpassingen van verkeerslichten op kruispunten en een beperkte toegang tot de Vlietbruggen; alleen bestemmingsverkeer mag er over heen. Andere automobilisten die toch een Vlietbrug gebruiken riskeren een boete. Voor de Wijkerbrug zou dit leiden tot een sterke verbetering van de situatie. Ook de Kerkbrug wordt van dit systeem voorzien om te zorgen dat de situatie hier niet verergert. Volgens het college leidt het pakket tot een iets betere situatie voor het Damcentrum.

Een extra brug verbetert de bereikbaarheid ervan amper, aldus het college. ‘Bovendien verplaatst een extra brug het verkeer en zorgt dit voor meer verkeersoverlast op de Oude Trambaan, Parkweg en Klein Plaspoelpolder. ‘Een extra brug beperkt de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder sterk en beïnvloedt het financiële resultaat met 2,5 tot 7 miljoen Euro. Een brug kost nog eens minimaal 5 miljoen euro extra’. De gemeente verwacht vanuit de belanghebbenden een verdeeld advies te ontvangen. Een unaniem gedragen oplossing is hierdoor niet voor handen waardoor een ‘bestuurlijke afweging’ zal moeten worden gemaakt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vragen omwonenden over pandenschuif gemeente

21 oktober – Het plan van de gemeente om het historische centrum een extra impuls te geven door de gemeentelijke panden anders in te vullen brengt omwonenden in beweging. Vanuit de appartementen van de Raadhuishof en de Oude Haven vraagt men zich af hoe zo’n ‘gebouwenschuif’ is berekend en of het plan financieel uitvoerbaar is. De bewoners willen weten welke verkeersbelasting de omgeving aan kan, of er evenwicht is tussen parkeerbehoefte en parkeeraanbod, hoe het staat het met de regenwaterafvoer en de nu al te geringe capaciteit van de riolering en welke vernieuwingen er zijn in ruimtelijk opzicht passend bij het kleinschalige, monumentale karakter van het Huygens-kwartier?

‘Pas als er antwoord op deze vragen is, heb je een realistisch beeld van de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het gebied’, vinden de bewoners. Zij dringen daarom bij de gemeente aan niet overhaast te besluiten en eerst een haalbaarheidsonderzoek naar deze aspecten te doen. Ook plaatsen zij een vraagteken bij de financiële onderbouwing; die is niet openbaar maar de omwonenden zeggen te vermoeden dat een aantal kosten voor de openbare ruimte en bijvoorbeeld de riolering niet zijn meegenomen. Het haalbaarheidsonderzoek zou wat hen betreft daarom ook moeten gaan over de financiële haalbaarheid en de bijdrage van de gemeente in het geheel. Was getekend Huub Kroon, voorzitter VVE Raadhuishof en Heleen Mijdam, voorzitter VVE Oude Haven.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Betonfabriek aan de Vliet wordt gesloopt

20 oktober – De betonfabriek van Mebin aan de Nieuwe Havenstraat sluit per 31 december 2016. het huurcontract loopt in 2017 af. De productie wordt overgenomen door centrales, onder andere in Katwijk. Mebin huurt het terrein aan de Vliet al decennia van de gemeente;  Gemeente en Mebin overleggen over de wijze waarop dit bedrijf het terrein oplevert. Daarbij worden ook de mogelijkheden besproken om de kraan als belangrijk industrieel erfgoed te behouden. Dit stedenbouwkundig icoon zou dan ingepast worden in de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Vanaf 1 januari tot de zomer van 2017 sloopt Mebin de fabriek. Klein Plaspoelpolder is een locatie waar leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen plaats maken voor woningbouw. Behalve Mebin gaat ook het afvalbrengstation van Avalex weg. De gemeentewerf is hier al gestopt; het terrein is tijdelijk in gebruik voor de opslag van straatklinkers en rioolbuizen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Betonfabriek aan de Vliet wordt gesloopt

VVD: We kunnen niet zonder nieuwe Vlietbrug

19 oktober – Fase 2 van het onderzoek naar de extra oeververbinding is nagenoeg afgerond. Dat betekent dat de gemeenteraad verder gaat in de oordeelsvorming. De VVD slijpt de messen alvast. ‘Een extra brug over de Vliet blijkt de enige optie die aan de gestelde doelen voldoet’. zegt Bart Eleveld, gemeenteraadslid van de VVD. ‘De komende jaren wordt rond de Vliet nog veel gebouwd. Het Damcentrum is nog lang niet af, in de Klein Plaspoelpolder komen honderden nieuwe woningen, Den Haag heeft plannen om in de Vlietzone woningen te bouwen en in 2019 gaat het nieuwe Leidsenhage open. Allemaal mensen die zich willen verplaatsen door onze gemeente en over de Vliet’.

Volgens de VVD zijn alle ondernemersgroepen, een meerderheid van de inwoners, de Fietsersbond en de basisscholen allemaal voor de extra brug. Eleveld: ‘Hier kan je als politiek je ogen niet voor sluiten. Je kunt als politieke partij niet meer serieus zeggen dat je naar de inwoners luistert als je nu niet besluit voor die extra brug. De VVD is altijd duidelijk geweest; we willen een oplossing die gedragen wordt door de inwoners. Voor ons is het duidelijk dat die brug er absoluut moet komen’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor VVD: We kunnen niet zonder nieuwe Vlietbrug

Niets doet dikke jassen en paraplu’s vermoeden…..

18 oktober – Moeten we er nu echt aan gaan geloven dat de herfst op het punt staat om toe te slaan? We zullen zien maar wisselvalligheid, wind, regen, onweer en kou komen er volgens deskundigen wel degelijk aan. Vandaar deze voorlopig laatste foto van een windstil Voorburg, blauwe lucht en nog altijd zomers groen met op de achtergrond de eerste verkleuring die zich aandient. De tijd wordt weer rijp voor dikke jassen en paraplu’s. Gelukkig is de gemiddelde Nederlander daar van nature in getraind.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Niets doet dikke jassen en paraplu’s vermoeden…..

Engelstalige editie van winnend Hofwijckboek

17 oktober – Het boek Huygens’ Hofwijck. De buitenplaats van Constantijn en Christiaan is bekroond met de Ithakaprijs. Aan deze jaarlijks toegekende prijs voor het mooiste boek over een Nederlands kasteel, landgoed of buitenplaats is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden.

Tijdens een bijeenkomst in Kasteel Vanenburg werd de prijs overhandigd aan Kees van der Leer en Henk Boers, de hoofdauteurs van het boek. Loon naar werken zou je kunnen zeggen. Over het boek Huygens’ Hofwijck oordeelde de jury dat het gaat om ‘een van de kleinste en bijna letterlijk pijnlijkst gelegen buitenplaatsen van Holland, verbonden met de namen van Constantijn en Christiaan Huygens. Ondanks de spoorweg en de A12 ligt Hofwijck er met zijn fraai gerestaureerde tuin er zo bij dat Constantijn en zijn geniale zoon Christiaan er zo weer in zouden kunnen wandelen’. Kees van de Leer en Henk Boers maakten bekend het prijzengeld beschikbaar te stellen voor een Engelstalige editie van het boek. Mooi!

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Engelstalige editie van winnend Hofwijckboek

Bouw nieuw Leidsenhage naar circa € 450 miljoen

16 oktober – Nog even en de damwanden kunnen de grond in ter afbakening van de bouwput voor het nieuwe Leidsenhage. De stap daarna is het heien van circa 450 betonnen palen. Aan de gevels van de appartementen langs de Heuvelweg komt zekerheidshalve apparatuur te hangen om trillingen te meten met het oog op eventuele schade ook al wordt die niet verwacht. Intussen is bekend geworden dat de ontwikkeling van het nieuwe Leidsenhage ver uitgaat boven de geplande ruim 200 miljoen euro. De investering voor Unibail Rodamco gaat tegen de 450 miljoen euro bedragen. De meerkosten hebben o.a. te maken met de verwerving van leeggekomen panden binnen het huidige Leidsenhage, straks The Mall of the Netherlands.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bouw nieuw Leidsenhage naar circa € 450 miljoen

‘Avalex kampt met groeiende financiele problemen’

15 oktober – Het lijkt goed fout te zitten bij Avalex. De oppositiepartijen CDA en VVD willen opheldering van de betrokken wethouders. Uit persberichten die beide bekend maakten vatten wij het luiden van de noodklok als volgt samen.

1. Er zijn nieuwe tegenvallers van twee miljoen euro. 2. De kosten voor inwoners nemen toe terwijl de service drastisch afneemt. 3. Een dreiging is dat Voorburgers hun grof vuil voortaan naar Voorschoten moeten gaan brengen. 4. De zes betrokken gemeenten zijn het oneens over het betalen van de tekorten. 5. Wethouders komen in een ‘biechtstoel’ om grieven en wensen bekend te maken. 6. Bestuursleden waren niet op de hoogte van de tegenvallers. 7. De nieuwe manier van afvalinzameling kan flink tegen gaan vallen. 8. Een Raad van Toezicht die de directie van Avalex controleert dient overwogen te worden’.

Het is een optelsom van bedenkelijkheden waar oppositiepartijen de noodklok over luiden. VVD-raadslid Louise Kortman: ‘Met een afvalbedrijf dat niet in controle is moeten we geen avontuur aangaan. Dit afvalbeleid kan echt bij het oud papier’. Ook het CDA maakt zich ernstige zorgen over ‘de groeiende financiële problemen bij Avalex’. Volgens de partij lijkt de wijze van bedrijfsvoering niet op orde en gaan de inwoners meer betalen. ‘Dit is geen organisatie die in control is’, meldt raadslid Hans Geurts.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Avalex kampt met groeiende financiele problemen’

Stille herdenking van scholier Wesley

14 oktober – Met witte ballonnen toonden leerlingen van het Corbulo-college zich bij hun school eendrachtig tijdens de stille herdenking van de in 2014 door een fatale ruzie omgekomen mede-scholier Wesley. Op een van de ballonnen stond: We missen je Wesley. Foto Ap de Heus.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Stille herdenking van scholier Wesley

Iconische Dolly Sark vervlochten met Herenstraat

13 oktober – Na de berichtgeving over het onderwerp landjepik (meten is weten) richten we ons vandaag met de menselijke maat op het wel wee in de Herenstraat. Wie zou daar nog meer bij betrokken zijn dan mevrouw Dolly Sark? Zij is niet de oudste bewoner van de straat maar wel de langst levende erin, geboren, getogen en ook nog altijd woonachtig. Tegen het iconische aan dus. Geen straatsteen of voordeur is haar onbekend. We zien haar hier op de foto met dochter Carola, werkzaam bij Thomas, de instelling voor geestelijk gehandicapten. Beiden hebben ook een grote zwak voor de Herenstraat waar een positieve wind begint te waaien met betrekking tot de belevingsfactor. Wat wil je nog meer als je er zo mee vervlochten bent.

‘Hoewel er in de loop van de jaren veel veranderd is in mijn eigen Herenstraatje – en niet altijd even ten goede – zie ik het optimisme weer toenemen’, zegt Dolly. Ik praat met veel mensen die het kunnen weten en volg alle ontwikkelingen. Misschien dat ik een boek ga schrijven over de afgelopen 70 jaar. Dan begin ik met enkele inmiddels overleden mensen van wie ik weet dat zij hun leven lang niet verder zijn gekomen dan de Herenstraat alleen. Het dorp was hun domein en zij hadden geen behoefte om ook maar de straat te verlaten, op vakantie te gaan of ergens anders hun boodschappen te doen. Waar hoor je zoiets nog.? Ik treed een beetje in hun voetsporen maar weet ook dat reizen aantrekkelijk is. Bij terugkomst voel ik me altijd weer helemaal thuis’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Iconische Dolly Sark vervlochten met Herenstraat

Excuses wethouder; te hard van stapel met landjepik

12 oktober – De behandeling van het Raadsvoorstel ‘oneigenlijk grondgebruik’ moest gisteravond worden aangehouden na excuses van wethouder Frank Rozenberg die niet blijkt te beschikken over juridische onderbouwing daarvoor. Dat lelijke aapje kwam pas uit de mouw na vragen van het CDA en de ‘geschrokken’ VVD, die niet van plan is om een handtekening te zetten onder een twijfelachtige zaak. De wethouder is te hard van stapel gelopen. Vandaar dat het onderwerp volgende maand in de herhaling naar de commissie gaat om vervolgens weer in de Raad tot conclusies te kunnen komen. De betrokken inwoners, die niet direct als ‘daders’ worden gezien, moeten nog even geduld hebben om te weten wat er boven hun hoofd hangt.

Er zijn veel vragen die nog moeten worden beantwoord over de 855 gevallen waarin sprake is van landjepik door particulieren van gemeentegrond in de loop van de afgelopen 21 jaar. Hoe kon dat zo gebeuren en hebben vorige colleges van B&W met bijbehorende raadsleden het onderwerp niet collectief laten liggen? Nu wil de gemeente schoonschip maken en de particulieren in staat stellen om de grond voor de cadeauprijs van 125 euro per meter te kopen terwijl 175 euro was afgesproken. Zelfs die prijs is ondermaats betoogde fractie Hohage die o.a. precedentwerking verwacht. Waarom niet gewoon vasthouden aan die 175 euro? Raadslid Hohage: ‘Volgens het kadaster liggen de prijzen eerder tussen de €420 en €1000 per m2‘.

De ChristenUnie vindt dat iets illegaals gestraft moet worden en niet beloond. ‘We kunnen ons niet voorstellen dat iemand 50 m2 gemeentegrond per ongeluk in gebruik neemt’. En kan er sprake zijn verjaring? Waar komt de grens van toelaatbaar en ontoelaatbaar te liggen? Wethouder Rozenberg is voorstander van een soepel beleid en wil verkoop van gemeentegrond onder voorwaarden. Maar eerst zal nog veel nader moeten worden uitgewerkt, zoals de vragen of er in die grond misschien leidingen liggen, wat de feitelijke bestemming van de grond is en of het toekomstig handelen in de weg staat. Huiswerk te over voor de betrokken ambtenaren.

Eerder op de avond werd met handgeroffel en applaus de komst van het nieuwe D66-raadslid De Jager kracht bijgezet. Zijn eerste contact met de microfoon op het spreekgestoelte verliep niet zonder hapering. Zoals vaker het geval is in de gemeenteraad weigerde de elektronica. Een ambtenaar en raadslid Philippine Hohage schoten te hulp. Met vereende krachten ging het lampje branden en kon De Jager zijn maiden speech beginnen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Excuses wethouder; te hard van stapel met landjepik

WhatsApp als oog en oor voor buurtbewoners

11 oktober – Bij de Oude Haven heeft de ‘Buurt WhatsApp’ zijn intrede gedaan. Let op waarschuwt dit bord. Opletten voor wie of wat eigenlijk? Dat is de vraag. Op deze manier hebben bewoners de onderlinge communicatie actief versterkt en een eigentijds ‘nieuws’ platform gecreëerd. Zie je iets dat misschien interessant genoeg is om te melden, pak je Iphone en kom in de ether. Kanaal WhatsApp staat open voor alles, het is het nieuwe oog en oor van de buurt. Wat komt daar zoal voor in aanmerking? Loslopende agressieve katten of honden, verdachte figuren, komische taferelen om de hoek, bezoekers die overtredingen begaan, een vastgelopen kerkbrug, de komst van ijverige handhavers, reacties op een nieuwbouwplan, commentaar op raadsleden, een ongeval met fiets of auto, een zwerver in de parkeergarage, een struikelende ober, een inbreker langs de regenpijp, een aanbieding bij Hoogvliet of een verdacht vliegtuig? Het kan hier allemaal ge-Appt worden.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor WhatsApp als oog en oor voor buurtbewoners

Raadslid Hohage: ‘Landjepik door 850 particulieren’

10 oktober – Eind vorige maand maakte de gemeente bekend dat inwoners openbare grond kunnen kopen die aan hun tuinen grenst. De prijs: € 125 per m2. Helemaal niet gek voor gemeentegrond en dat klopt. Maar in veel gevallen blijkt dat inwoners in de loop van de jaren hun tuin al stiekemweg hebben opgerekt zonder dat de gemeente daar toestemming voor heeft gegeven, noch tot handhaving is overgegaan. Gratis grond dus door landjepik. Reden voor raadslid Philippine Hohage (Eenmansfractie) aan de bel te trekken.

Hohage: ‘Onze gemeente heeft 30.000 m2 openbaar groen dat door 850 particulieren oneigenlijk in gebruik is genomen. Dat groen wordt nu eufemistisch ‘ snippergroen’ genoemd. Gemiddeld is dat 36 m2 grond per particulier. Daarbij zijn een aantal stukken grond van meer dan 100 m2, een gemiddeld klaslokaal. 850 Inwoners hebben dus zomaar een stuk openbare grond bij hun eigen grond gevoegd. Sommigen hebben dit al jaren in gebruik zonder gemeentelijke toestemming. De grond is niet hun eigendom, maar van de gehele gemeente, van al onze inwoners’.

Het raadslid dook in het archief en ontdekte dat de gemeenteraad in het verleden heeft afgesproken dat de gemeente grond kan verkopen voor € 175 per m2. Dat is € 50 per m2 minder dan de gemeente nu vraagt maar vooral tegen de eerder gemaakte afspraak in. Hohage: ‘Wil het college € 1,5 miljoen weggeven aan mensen die zonder toestemming  openbare grond in gebruik hebben genomen? Ik vind dat al deze 850 particulieren voor het oneigenlijk gebruik van deze grond de OZB moeten betalen, en wel met terugwerkende kracht’.

En dan nog iets meldt Hohage. ‘Het college lijkt een bedrijf de verkoop te willen laten doen zonder dit openbaar aan te besteden. Dit project is financieel zo groot, dat het met Europese regels aanbesteed moet worden. Dit onderhands aanbesteden is tegen de regelgeving en kan de gemeente flink wat boetes voor mogelijke staatssteun gaan kosten. Het voor een prikkie verkopen van openbare grond aan particulieren is een soort van staatssteun. Dit is onacceptabel. Het gaat om gemeenschapsgeld’. Hohage komt hier morgen in de Raad op terug.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Raadslid Hohage: ‘Landjepik door 850 particulieren’