Brug wijd open voor peddelende zeerotten

bootje IMG_260523 augustus – Wat te doen als de buitenboordmotor van je bootje er de brui aan geeft? In de Sluis nog wel. Het ‘plezierjacht’ langszij leggen en de motor repareren of gewoon doorgaan? Dat laatste, want liever geen ANWB-achtige situaties in de Sluis. Dat wordt dan staand peddelen, zoals deze krasse zeerotten gedwongen doen onder toeziend oog van honderden terrasbezoekers die de pechvogels met belangstelling volgen. Ze moeten echt verder want het thuisfront wacht. Of de brug open kan? Jazeker, maar met een beetje bukken was het eigenlijk ook wel gelukt en hoefde er geen file van autoverkeer te ontstaan. Met dank aan een soepele brugwachter niet te vergeten die het ongemakkelijke geheel met de armen over elkaar aanschouwt. De mannen blijven als gondeliers fier overeind, houden koers en verdwijnen onder de wijd geopende brug richting Voorburg uit het zicht.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wethouder Kist weer op de korrel genomen

22 augustus – Het CDA neemt opnieuw wethouder Floor Kist (GroenLinks) op de korrel. Ging het vorige week nog over het falende Avalex, nu betreft het inwoners die volgens raadslid Jaap Geluk niet serieus genomen worden als het om inspraak gaat. ‘Bewoners stappen uit de adviesgroep Damplein omdat zij vinden dat de wethouder onvoldoende naar hen luistert’.

Geluk vervolgt: ‘Het is een slechte ontwikkeling als inwoners zich teleurgesteld terugtrekken uit een door de gemeente zelf ingestelde adviesgroep. Wethouder Kist zou actieve en betrokken inwoners die willen meedenken over hun directe leefomgeving juist moeten omarmen’.

Het CDA zegt vaker te horen dat inspraakprocedures en participatietrajecten soms als een wassen neus worden ervaren. Geluk: ‘Als inwoners het idee hebben dat het toch allemaal niet uitmaakt, keren inwoners zich van de gemeente en de politiek af. Dat moet dus echt anders. Het CDA roept Kist op om met de bewoners te gaan praten en hun inspraak serieus te nemen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uitzichtheuvel als ‘impuls in natuurbeleving’

heuvel 1 IMG_254121 augustus – De vernieuwing van Park ’t Loo wordt vanmiddag officieel zichtbaar met het in gebruik nemen van de aardig beplante uitzichtheuvel hoek Spinozalaan en Nicolees Beetslaan. Het is een eerste stap in het combiproject Waterspoorpark van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. De uitzichtheuvel moet een ‘impuls in de natuurbeleving’ zijn, zoals de organisatie het noemt met ook een westelijke blik op de spoorlijn. Vriendelijk aangelegd dit alles. Ook te gebruiken als een dagelijks rondje fitness met 50 treden traplopen. Heuvel 2 IMG_2546

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Uitzichtheuvel als ‘impuls in natuurbeleving’

Voor moedige staaltjes van ijver de ladders op

Heg IMG_255920 augustus – Terug van vakantie en dan nog één keer deze zomer de ladder op om die hoge heg strak te zagen of het dak van de entree weer helder te krijgen. Je moet er wel de nodige treden voor afleggen en balans houden. Deze ijver en allerminst ongevaarlijke staaltjes van huishouden c.q. tuinieren, zagen we aan het Oosteinde en de Laan van Nieuw Oosteinde. Het blijft moedig. Moge deze bezigheden van properheid anderen tot voorbeeld dienen. Succes.Heg 2 IMG_2577

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Voor moedige staaltjes van ijver de ladders op

‘Vernoeming Huygens’ kwartier slaat nergens op’

19 augustus – Als tijdens een vriendelijk etentje in Voorburg ook de historie van de Vlietstad de revue passeert kun je wachten op een boeiende discussie tussen de geachte disgenoten. Dan wel een beetje uitkijken dat door het indringende gesprek de culinaire genoegens niet tekort  gedaan worden. ‘Schrijf maar eens op waarover gesproken werd’, adviseerde de gastheer. Dat deed Jan Ledderhof dan ook. Hij is één van de kritische Haagse architecten die destijds de groep Dooievaar hebben gevormd. Momenteel werkt hij zelden nog als architect maar is een verdienstelijk kunstschilder. Architectuur, stadsontwikkeling en schilderkunst gaan als een rode draad door zijn nog altijd dynamische leven. Hij bespiegelt de feitelijk rol van de grote Huygens voor het destijds politiek oninteressante Voorburg en zijn inwoners. En concludeert:

‘DE NAAM HUYGENSKWARTIER IS ONBEGRIJPELIJK’

Huygenskwartier op muur IMG_6530‘Onlangs hoorde ik tijdens een gezellig diner dat Voorburg heeft besloten het oude binnenstadje voortaan het Huygenskwartier te noemen. Dat deed mij in hoge mate verbazen, bijna ergeren, zodat de gezelligheid van de maaltijd gevaar liep.
 Natuurlijk weet ik wel ongeveer wie Huygens was, de opdrachtgever voor buitenplaats Hofwijck naast Voorburg. Ook weet ik dat die buitenplaats de kleinste is van vergelijkbare gebouwen in Nederland. Logisch, omdat Hofwijck niet zozeer een verblijfplaats was, maar een plek waar hij de drukte van zijn verblijf in Den Haag even kon ontvluchten. Voor de gewone mens een soort volkstuin met caravan’.


Portret Huygens IMG_1664‘Bracht zijn bezoek heel Voorburg in beroering, steeg de alledaagse omzet van de plaatselijke middenstand wekelijks met kilo’s florijnen? En dat structureel? Financierde Huygens belangrijke Voorburgse initiatieven of bouwwerken? Liet de man zijn architect Jacob van Campen de oude dorpskern ingrijpend aanpassen aan zijn nieuwe inzichten? Was zijn historische betekenis voor Voorburg groter dan die van de Romeinen? 
Geen sprake van. Hij kwam af en toe in zijn achteraf naast Voorburg. U baan met Hofwijck voorburg-1Zijn betekenis voor die plaats is net zo afgescheiden als de huidige ligging van Hofwijck t.o.v. het oude dorp (zie foto). Grote plakken beton, beton en nog eens beton met daaronder onherbergzame kaalheid doen Huygens figuurlijk zó isoleren dat de nieuwe naam Huygenskwartier onbegrijpelijk is.’


Oud Voorburg IMG_2519 (1)‘Buitenstaanders snappen daar geen lor van.
 De Voorburgse binnenstad noemen naar Huygens duidt op onwetendheid van de plaatselijke geschiedenis. Huygens was echt niet geïnteresseerd in een politiek oninteressante plattelands gemeente als Voorburg toen. Hij heeft Voorburg niet op de kaart gezet. 
Zijn betekenis is niet te vergelijken met die van de Romein Corbulo of prinses Marianne.
 Het dorp dus naar hem noemen i.p.v. bijvoorbeeld ‘Oud Voorburg’ is net zo gek als de binnenstad van Den Haag het ‘Thorbeckekwartier’ noemen, omdat er nu een Thorbecke monument staat langs het Tournooiveld’.


Hadrianus index‘De naam Huygenskwartier slaat nergens op. Hadrianuskwartier zou eventueel beter zijn, omdat keizer Hadrianus de stichter is van Voorburg, het oudste deel van Haaglanden.


Maar ‘Oud Voorburg’ is zo ingeburgerd en klinkt zo vertrouwd’.

Jan Ledderhof

Reactie van mevrouw M. Oosterveer: ‘De heer Ledderhof doet een poging om een betere naam voor het Huygenskwartier te benoemen. Hij stelt de naam Hadrianuskwartier voor i.p.v. Huygenskwartier, geschiedkundig wel beter op zijn plaats. Maar voor buitenlandse bezoekers zijn beide namen praktisch niet uit te spreken. De eerder genoemde benaming Corbulohaven voldoet hier meer aan. Bovendien is door Corbulo het kanaal de Vliet uitgegraven. Ere wie ere toekomt. Het zou het College sieren om af te zien van de naam Huygenskwartier en in het belang om Voorburg te promoten, alsnog wil overgaan tot de naam Corbulohaven’.

Reactie van Rik van Iperen: ‘Heb het artikel van Jan Ledderhof gelezen. Helemaal met hem eens. Wat mij betreft houden we het gewoon op ‘Oud’ Voorburg en Corbulohaven’.
 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Vernoeming Huygens’ kwartier slaat nergens op’

Wat te doen met de miljoenen uit verkoop Eneco?

18 augustus – ‘Bij een waarde van Eneco tussen de 2,5 en 2,9 miljard zou verkoop de gemeente tussen de 86 en 100 miljoen euro opleveren’, zegt GBLV-raadslid Hans Peter Klazenga. Maar wat daarmee te doen? Zijn partij wil die vraag voorleggen aan inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Klazenga: ‘Oppotten, schulden aflossen, investeren in projecten, achterstallig onderhoud aanpakken… allerlei bestedingsdoelen zullen voorbij komen. De juiste keuze daarin zal waarschijnlijk een combinatie van dingen zijn’.

‘Het moet dan wel gaan om zaken waar iedereen ook op de langere termijn van kan profiteren. Denk aan onderwijshuisvesting, de economische wensenlijst van het MKB, cultuur, sport, bereikbaarheid, duurzaamheidsmaatregelen, parkeervoorzieningen, werkloosheidsbestrijding, een uitgaansgelegenheid voor de jeugd zijn zo wat voorbeelden. Op ideeën om die mogelijke verkoopopbrengst te verjubelen zoals bijvoorbeeld iedere inwoner 1.000 euro te geven zitten we natuurlijk niet te wachten’, meldt Klazenga.

Maar is het geen nadeel dat bij verkoop is het jaarlijkse dividend van een paar miljoen wegvalt waarmee nu uitgaven van de gemeente worden gedekt?

Klazenga: ‘Stel dat we die 100 miljoen halen, dan zou het onverstandig zijn om die in een paar jaar te verbrassen. Daarna moet je dan weer bezuinigen om de weggevallen dividendinkomsten te compenseren. Aan de andere kant is het ook raar om die pot van 100 miljoen weg te zetten en daar elk jaar dat oorspronkelijke dividendbedrag uit te halen. Het is belangrijk dat de gemeente een gezond financieel beleid voert’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Wat te doen met de miljoenen uit verkoop Eneco?

College wil aandelen Eneco verkopen

eneco images17 augustus – Het College van B&W wil de aandelen die de gemeente heeft in energiebedrijf Eneco (3,44%) verkopen. De gemeenteraad is gevraagd wensen en bedenkingen bekend te maken. Pas daarna zal de gemeente in de aandeelhoudersvergadering van Eneco melden van plan te zijn de aandelen op de markt te brengen. Een verkoopreden is dat de gemeente geen doorslaggevend publiek belang ziet in het aandeelhouderschap van een commercieel bedrijf.

Het publieke belang van levering van gas en elektriciteit is wettelijk geborgd en wordt door verkoop dus niet geschaad. Als op 31 oktober voldoende gemeenten hun aandelenbelang willen verkopen, wordt een verkoopproces ingericht. Pas als verkoop mogelijk is en de voorwaarden bekend zijn, kan het college definitief besluiten over de verkoop van aandelen. Het definitieve besluit voor verkoop wordt in 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor College wil aandelen Eneco verkopen

Heimelijke actie ambtenaren voor ode aan collega

17 augustus – Tien dagen geleden streek de karavaan van de BinckToer in Voorburg neer met het Stationsplein als hectisch episch centrum. De regie van de gemeente werd enkele dagen overgenomen door de tourdirectie zoals dat altijd gebeurt bij evenementen van deze omvang. Nog geen dag na het spektakel was er geen spoor meer van terug te vinden en Voorburg hernam de kalme tred van alledag. Hoewel, helemaal geen spoor?

Ben IMG_2528We zien op de Koningin Julianaweg ter hoogte van de Damlaan BEN op de rijweg geverfd met een omgekeerde N. Hoe komen die letters daar en waarom of waartoe zijn ze aangebracht? Dankzij een doorgaans betrouwbare bron kan Voorburg Insite licht werpen op het witte mysterie. BEN is een ode aan een van de beste ambtenaren die de gemeente telt; Ben van Vliet. Hij gaat blijmoedig door het leven als hoofdwoordvoerder die grote betrokkenheid heeft gehad bij de BinckToer. In de nacht ervoor grepen enkele collega’s de kwast om Bens’ naam aan het asfalt toe te vertrouwen.

En zo kwam BEN flitsend in beeld dankzij een meevliegende helikopter. Voor de altijd fietsende Van Vliet was het een sportieve verrassing en hij was hiermee niet minder verguld met dank aan vriendelijke collega’s die voor deze heimelijk ‘sluikreclame’ hadden gezorgd. BEN blijft nog wel even zichtbaar want voordat dit verfspoor is uitgewist blijven we ons de wielertoer herinneren.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Heimelijke actie ambtenaren voor ode aan collega

Gemeentelijke masten zonder Nederlandse vlag

16 augustus – Het Wilhelmus is sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied. Het lied bestaat echter al sinds de 16e eeuw en wordt beschouwd als het oudste volkslied ter wereld. En nu – 85 jaar later – komt het Wilhelmus weer terug als lesstof op de scholen. Althans het staat in elk geval hoog op de politieke agenda om dat te gaan onderwijzen. De hoogste tijd om het volkslied weer van jongs af te leren om het ten minste bij officiële gelegenheden te kunnen meezingen.vlag 2 IMG_1246

Waar minder moeite voor nodig is is het dagelijks hijsen van het rood-wit-blauw bij het servicecentrum. Een kwestie van organisatie, zou je zeggen. Bij het stadhuis zijn ooit drie hoge vlaggenmasten geïnstalleerd maar er wordt slechts enkele keren per jaar gebruik van gemaakt om het dundoek in top te brengen, zoals gisteren ter nagedachtenis van de capitulatie van de Japan in de Tweede Wereldoorlog. Meestal staan de masten er kaal en nutteloos bij.

Tigelaar IMG_0518Waarom niet dagelijks van de masten gebruik wordt gemaakt is een raadsel. In een multiculturele gemeente als Leidschendam-Voorburg is de Nederlandse vlag juist een herkenbaar, trots en positief teken van eenheid. In cultureel-historisch opzicht bepaalt de vlag identiteit, de soevereiniteit en de traditie van de Nederlanden. Voor de terugkeer van het Wilhelmus op school hebben we de Tweede Kamer nodig, voor het dagelijks laten hijsen van de vlag bij het stadhuis is een taak weggelegd voor burgemeester Klaas Tigelaar. Een waardevolle en mooie taak.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Gemeentelijke masten zonder Nederlandse vlag

Nieuwe start van dinsdagmarkt Leidsenhage

Markt lhage IMG_251515 augustus – Door de nieuwbouw van Leidsenhage is de wekelijkse dinsdagmarkt verplaatst naar het parkeerterrein schuin tegenover het politiebureau en de flatgebouwen aan de Heuvelweg. Het was vanochtend nog even wennen voor marktkooplieden waar hun collega’s de kraam opgesteld hadden in deze nieuwe situatie. Hier en daar moet de indeling aangepast worden want de blauwe elektrokasten (foto onder) bijvoorbeeld achter het hekwerk stonden niet op de tekening. Nu komt een aangrenzende groenteman ruimte te kort voor zijn kraam. Vanmiddag komt de wethouder een kijkje nemen op de markt.markt lhage 2 IMG_2519

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwe start van dinsdagmarkt Leidsenhage

‘Geduld met Avalex nu tot uiterste op proef gesteld’

15 augustus‘Avalex maakt er echt een rommel van: ze weten zelf niet eens welke afvalcontainers onze inwoners hebben – en hoeveel ze er hebben. Afvalinzameling is de kerntaak van Avalex en zelfs dat gaat niet goed. Daarom willen we de plannen nu tijdelijk bevriezen. Wethouders Kist en Rozenberg moeten in beweging komen en de touwtjes in handen nemen. Ze hebben te lang zitten toekijken hoe Avalex fout op fout stapelde en niet presteerde’.

Dit stond in een persbericht van het CDA op 16 december 2016. En nu precies acht maanden later zegt raadslid Hans Geurts dat het CDA blijvende zorgen heeft over Avalex. Hij zegt dat zijn partij teleurgesteld is over een brief van Avalex dat een bezuiniging van 1,5 miljoen niet gehaald wordt en de uitwerking van goed bestuur verdere vertraging oploopt. Maar wat schiet de burger op met bij herhaling te horen ‘zorgen hebben’ en ‘teleurgesteld zijn’ over een intergemeentelijk bedrijf? In het echte bedrijfsleven was de rode kaart al lang getrokken. We blijven zo lang mogelijk aardig voor elkaar.

‘Ons geduld wordt wel tot het uiterste op de proef gesteld’, zegt Geurts. ‘Wij hadden al twijfels dat die bezuiniging dit jaar gehaald zou worden, maar de wethouder (Kist) bleef maar beweren dat het wel zou gaan lukken. Niet dus. Intussen ziet het CDA met lede ogen aan hoe rond veel afvalcontainers in onze gemeente stapels rotzooi ligt. Afgelopen week ontstond er een storing met ondergrondse containers, die dagen duurt. Waarom wordt er door Avalex dan geen noodoplossing bedacht. We houden ons hart vast als het afval in onze gemeente straks niet meer iedere week wordt opgehaald’.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor ‘Geduld met Avalex nu tot uiterste op proef gesteld’

Mevrouw Smeenk (95) terug naar de winkel van toen

Smeenk 1 IMG_371314 augustus – Met een ronkende tuk-tuk thuis opgehaald worden en door Voorburg gereden worden naar de plek waar zij vele jaren een winkel had in parfumerie en bijouterie, op de hoek van de Koningin Wilhelminalaan en Van Heurnstraat. Het overkwam de Voorburgse mevrouw Smeenk ter gelegenheid van haar 95ste verjaardag. Een krasse ingezetene. Dochter Elly had deze superverrassing georganiseerd. Dat kun je wel aan haar overlaten. ‘Mijn moeder wilde graag nog eens haar oude buurtje zien’, zegt zij. ‘We reden eerst door het oude centrum waar mijn moeder nog altijd woont en daarna kris kras naar Voorburg-Noord. Ze heeft genoten’. De winkel bestaat al lange tijd niet meer en werd een woonhuis, maar op een foto is het interieur van de familie W. Smeenk gelukkig bewaard gebleven. Sweet memory. Foto Ap de Heus.Smeenk 2 DSC00264

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Mevrouw Smeenk (95) terug naar de winkel van toen

Afgestudeerden KABK exposeren examenwerk

Arti Dilara Ardic - Edele wilden14 augustus – Twee jonge talenten, die onlangs zijn afgestudeerd aan de KABK, exposeren hun eindexamenwerk bij galerie ArtiBrak. Dilara Ardic is opgegroeid in Amsterdam, haar inspiratie komt voort uit de beweging tussen het drukke stadsleven en de rust die wordt gevonden in de omringende natuur. Ze verbeeldt zich een wereld waarbij de mensen hun normale leven verlaten, op zoek naar troost in een bijna bestiaal bestaan. Deze persoonlijke interpretatie geeft haar de vrijheid vanuit een verbeelding te schilderen, maar tegelijkertijd brengt het werk ook een boodschap over waar zij zich vaak over bekommert. Neemt de natuur ons over, of nemen wij de natuur over?

Art 2 Louise HarleyOok Louise Harley is geïnspireerd door de natuur. Op metershoge stroken folie schildert zij met grove streken haar ‘landschappen’.

Doordat de folies doorzichtig zijn en midden in de ruimte worden opgehangen, ziet de bezoeker niet alleen de individuele schilderingen, maar ervaart hij ook het nieuwe landschap als geheel.

Speciaal voor deze expositie heeft Louise nieuw werk gemaakt dat voortkomt uit de verkenning van het duingebied bij Den Haag; grillige pijnbomen en de bomen eromheen.

De expositie wordt zaterdag 19 augustus om 15.00 uur officieel geopend en duurt tot 10 september in Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Afgestudeerden KABK exposeren examenwerk