Bestuur VVD: Astrid van Eekelen lijsttrekker

Astrid IMG_039821 januari – Het bestuur van de VVD Leidschendam-Vburg heeft fractievoorzitter Astrid van Eekelen voorgedragen als lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018.
Zij kan bogen op ruime ervaring als lid van de gemeenteraadsfractie in een periode dat de VVD deel uitmaakte van de coalitie en de afgelopen twee jaar als leidster van de VVD-fractie in de oppositie. Het bestuur stelt dat Van Eekelen een warme persoonlijkheid is en kan verbinden.

‘Dat liet ze zien toen ze oor had voor de mensen die moeite hadden met een AZC en zij deze zorgen mooi in de gemeenteraad verwoordde, maar ook bijvoorbeeld als voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de selectie van de nieuwe burgemeester. Naast haar brede ervaring en uitgebreid netwerk, is Astrid van Eekelen met haar positieve en open houding, haar hands-on mentaliteit en tomeloze inzet voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg de juiste persoon om de kandidatenlijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 aan te voeren.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Durfal contra twijfelaar over dikte ijs

IJS IMG_81462o januari – De ene scholier staat als durfal snel midden op het ijs bij de Rodelaan, de ander wil misschien wel maar waagt het er niet op, de hardnekkige aanmoediging van zijn vriend ten spijt. Daar bleef het bij. Is het ijs in Voorburg al dik genoeg om het betrouwbaar te noemen? Volgens meteoroloog Gerrit Hiemstra van de NOS niet. Hij liet overigens wel een mooi winters plaatje zien van de drie molens in Leidschendam ook al noemde hij Voorburg als de getoonde locatie. Wel in de buurt. Hans Wiekamp maakte de foto. molens IMG_8147

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Durfal contra twijfelaar over dikte ijs

Door rood of te hard rijden ‘goed’ voor € 3.685.390

20 januari – In Leidschendam-Voorburg werden vorig jaar dagelijks gemiddeld meer dan 75 automobilisten geflitst voor te hard rijden of door rood te gaan. Het totaal aantal via flitspalen geregistreerde overtredingen kwam in 2016 uit op 27.529.

Flitspaal IMG_4839De grootste grijze ‘kaskraker’ staat aan de Noordsingel oostkant waar 10.741 keer te hard werd gereden en 1.269 keer door rood werd gesignaleerd. Andere locaties waar met succesvol keren geflitst werd waren Parkweg zuidwest-kant 2.318 voor snelheid, Parkweg noordoost-kant 1.652 voor snelheid, Laan van Nieuw Oosteinde zuidoost 94 voor snelheid en 3.132 keer door rood, Prins Bernhardlaan zuidwest 4.968 keer voor snelheid 1.745 keer door rood,  Hofzichtlaan 265 keer voor snelheid en 491 keer door rood, Prinses Mariannelaan zuidwestkant  272 voor snelheid en 504 voor rood.

De boete voor door rood rijden bedraagt 230 euro terwijl die voor te hard rijden snel op 100 euro komt. Een snelle rekensom leert dat alle hier in 2016 bekeurde automobilisten ‘goed’ waren voor € 3.685.390,–. Was u er ook bij?

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Door rood of te hard rijden ‘goed’ voor € 3.685.390

Business bloemen voor ondernemer en wethouder

Rozenberg mkb0119 januari – De nieuwjaarsbijeenkomst van ondernemers in de gemeente is traditiegetrouw een gelegenheid met informatie, het uitreiken van prijzen en netwerken. De bijeenkomst vond plaats in het ID College. De prijzen voor de uitblinkende ondernemer en overheids-functionaris kwamen terecht bij respectievelijk Richard Baars en Gaby Heezen van Wings & Roots en wethouder Frank Rozenberg, die een business-award kreeg voor zijn inzet voor de lokale economie en de ruimte die hij schept voor lokale ondernemers door bijvoorbeeld het afschaffen van precariorechten en de stappen die gemaakt zijn rond infrastructuur en de aandacht voor toerisme en recreatie in het algemeen. De wethouder (rechts op de foto) ziet de award als een aanmoediging om ‘nog veel mooie dingen te realiseren voor ondernemers’  in samenwerking met zijn collega-wethouders en ambtenaren. Foto Michiel Groen.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Business bloemen voor ondernemer en wethouder

Vrijdag begrafenis Wim van Heijningen

19 januari – De begrafenis van de afgelopen weekeinde overleden Wim van Heijningen vindt morgenochtend (vrijdag) omstreeks 11.45 uur plaats aan de Oosterbegraafplaats aan de Rodelaan. Hieraan gaat de uitvaartdienst vooraf in de Sint-Martinuskerk die om 10.30 uur begint. Vanavond is er van 18.00 tot 18.45 uur een condoleance-bijeenkomst bij uitvaartcentrum Monuta aan de Rodelaan 60. (Zie ook het eerdere bericht over Wim van Heijningen op VI)

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vrijdag begrafenis Wim van Heijningen

Tobbende raadsleden over Servicepunt in Voorburg

18 januari – Voor de meeste raadsleden blijft het een lastig onderwerp dat Servicepunt van de gemeente. Vanochtend vond de opening plaats door wethouder Saskia Bruines in Huize Swaensteyn. Gisteravond boog de Commissie AZ zich hierover niet zonder gekreun en gezucht. Het gaat om een proef van 12 maanden, maar hoeveel mensen gaan er in de beperkte openingsuren gebruik van maken om hier hun paspoort of rijbewijs aan te vragen? Staan de kosten in verhouding tot de verleende service en welke kosten zijn dat precies? Er werden rekensommetjes gemaakt, terug gegrepen op de keuze om voor documenten naar het Servicecentrum in Leidschendam te moeten en gaat de bemensing van het Servicepunt niet conflicteren met andere zaken. Er restten meer vragen dan antwoorden op dit moment. Vooralsnog is het ‘beter iets dan niets’, viel te beluisteren.

Inspreker Joost Heuvelink vroeg zich af wanneer sprake is van geslaagde pilot. ‘Hoe hoog wordt de lat vooraf gelegd’, vroeg hij zich af. ‘Bij 365 aangevraagde paspoorten of bij 13 procent van de aangevraagde rijbewijzen door bewoners uit de kern Voorburg’. Om straks te kunnen meten moet je uitgangspunten en randvoorwaarden hebben, betoogde hij maar daar bleef het grotendeels steken bij de raadsleden. Mevrouw Mary Oosterveer, die zich al sinds 2012 sterk maakt voor een eigen servicecentrum voor Voorburgers, kreeg uitgesproken waardering van de fractievoorzitters VVD en Gemeentebelangen voor haar vechtlust en betrokkenheid. Ook de wethouder ging daarin mee. Maar ja, ‘Voorburg is intussen een aanleungemeente van Leidschendam geworden nu hier van alles verdwijnt of verhuist’, zei zij.

Oosterveer IMG_8106Volgens haar is het gerechtvaardigd dat zowel Leidschendam als Voorburg over een volwaardig Servicecentrum kunnen beschikken, ‘zonder proeftijd’ en pleitte ervoor om het onderwerp in de raadsvergadering van 24 januari te behandelen maar dat bleek een brug te ver. ‘Als het bij deze summiere dienstverlening blijft en er niet genoeg gebruik van wordt gemaakt kan het college na een jaar de stekker er uit trekken. Wethouder Rozenberg, destijds raadslid GBLV, noemde het toen opgerichte Informatiepunt een sterfhuisconstructie, dat ook zo bleek te zijn. Zo het nu wordt gepresenteerd en uitgevoerd zal de geschiedenis zich herhalen’. Mevrouw Oosterveer schoot fel uit haar slof toen zij concludeerde dat er nauwelijks werd ingegaan op haar inspreken en stellingname. Zij zag een zaal met veel tobbende raadsleden tegenover zich.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Tobbende raadsleden over Servicepunt in Voorburg

Spookbeeld: Den Haag bouwt hier meer turbomolens

18 januari – Om de bewoners die hinder ondervinden van de windturbine te steunen in hun protest organiseert GBLV/Gemeentebelangen in samenwerking met het actie comité ‘Windturbine Vlietzone’ uit de Zeeheldenbuurt en ‘Houdt Vlietrand Groen’ in Voorburg een protestbijeenkomst op maandag 23 januari om 20.00 uur in Partyboerderij Hijdra. ‘Op deze bijeenkomst worden de omwonenden geïnformeerd door een jurist over hoe we samen kunnen voorkomen dat er meer molens komen’, zegt Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen. ‘Den Haag legt, door de molen zo dicht bij onze gemeente te plaatsen, de overlast bij een ander neer. Dat is niet de wijze waarop wij met onze buren willen omgaan’. Marien van Wijk, commissielid Openbaar Gebied: ‘Wij kunnen die windmolen niet weghalen, maar we kunnen met een handtekeningenactie het college van Den Haag wijzen op hun verantwoordelijkheden’.Propest Image 18-01-17 at 10.24

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Spookbeeld: Den Haag bouwt hier meer turbomolens

Opstand tegen horizon vervuilende turboreus

17 januari – De turbo-windmolen die op Haagse grond bij de Westvlietweg is gebouwd doet in toenemende mate stof opwaaien. Het gevaarte leidt tot woedende reacties van mensen die de turboreus op korte afstand in hun gezichtsveld hebben gekregen. Zij zeggen knettergek te worden van het geflikker in de huiskamer door de draaiende wieken als de zon schijnt. In de donkere uren wordt het oostelijk uitzicht gehinderd door een rood knipperlicht in de top. Vervuiling van de horizon, kort samengevat. Wykerbrug IMG_8068Er is al een actiecomité gevormd. Bij die molen wordt donderdagmiddag uit kwaadheid een protestbijeenkomst gehouden van opgetrommelde omwonenden. Of dat iets uithaalt valt te betwijfelen. Van de rechter mocht de gemeente Den Haag het gevaarte neerzetten, officieel verzet vanuit Voorburg ten spijt. Ook vanaf de Wykerbrug is te zien dat de turboreus heel dichtbij komt. Opdringend dichtbij. Blijft het hierbij?

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Opstand tegen horizon vervuilende turboreus

Paspoorten via informatiepunt Huize Swaensteyn

17 januari – ‘Hoewel een Informatiepunt niet direct ligt in het verlengde van het huidig beleid wordt de dienstverlening voor onze inwoners toegankelijker, beter bereikbaar en van een hogere kwaliteit’. Zo samengevat kondigt het college de opening aan (woensdag 18 januari) van een Informatiepunt in Huize Swaensteyn, waar inwoners terecht kunnen voor dienstverlening op locatie. Er kunnen afspraken worden gemaakt en aanvragen worden gedaan voor paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Het gaat om een proef die het hele jaar duurt. Daarmee wordt voor de raadsverkiezingen in 2018 meer duidelijk over deze vorm van dienstverlening m.b.t. klanttevredenheid, het aantal bezoekers en de kosten/baten.

IMG_9379Het Informatiepunt komt in Huize Swaensteyn omdat deze locatie goedkoper is dan andere, een beveiligd netwerk heeft – geschikt voor verwerking van persoonsgegevens – en de locatie direct beschikbaar is. De openingstijden van het Informatiepunt zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. De uitvoering van de pilot kost naar verwachting € 92.000,-. Zo lijkt alles beklonken en kan het Informatiepunt van start. Niettemin staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie voor vanavond. Mosterd na de maaltijd? Naar verluidt is het voor het college niet nodig eerst af te wachten wat er door commissieleden besproken wordt over het Informatiepunt.

Dan nog de vraag die de afgelopen jaren steeds terugkwam en ook nu nog actueel is: Is Informatiepunt de juiste benaming of zou het beter zijn als element service erin terug komt? Zo te zien en te beluisteren kan over het onderwerp nog veel gezegd worden, zowel in als buiten de gemeenteraad, alvorens tot concretisering over te gaan. Haastige spoed is zelden goed.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Paspoorten via informatiepunt Huize Swaensteyn

Tomeloze Jean Thierry secretaris af bij partij GBLV

PB GBLV gewaardeerd secretaris neemt afscheid16 januari – Tijdens de Algemene Leden Vergadering van GBLV/Gemeentebelangen is scheidend secretaris Jean Thierry in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn jarenlange tomeloze inzet. Op zijn beurt bedankte Jean Thierry de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen in hem en gaf hij aan dat men zeker nog niet van hem af was. Men kan nog steeds op zijn inzet voor het GBLV-Ombudsteam rekenen. Thierry wordt als secretaris opgevolgd door Harry Hooijmans. Eerder was Thierry in Voorburg raadslid bij de Onafhankelijken Voorburg, waar hij in 1992 lid van werd. Na de annexatie sloot hij zich aan bij Gemeentebelangen om samen één plaatselijke partij te vormen: de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen. V.l.n.r.: Loek van Houten, Ed Klaarhamer, scheidend secretaris Jean Thierry, Harry Hooijmans en Lida van den Akker. Foto Sanja Duijvestijn

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Tomeloze Jean Thierry secretaris af bij partij GBLV

Geliefde Voorburger Wim van Heijningen overleden

wim van H Dick IMG_738516 januari – Welke rechtgeaarde Voorburger heeft hem niet gekend, Wim van Heijningen? Zaterdagnacht is hij op 83-jarige leeftijd in verzorgingshuis Nieuw Heeswijk overleden. Wim was een geliefd man, zoals bij voetbalvereniging Wilhelmus waar hij generatie op generatie werd omarmd. Wim ging in zijn beste jaren altijd mee met uitwedstrijden. De mooiste stoel voorin de bus was voor hem. Daar pakte hij de microfoon en vertelde moppen, misschien altijd wel dezelfde maar voor de supporters maakte dat niet uit. Ook in het clubhuis van harmonie Sint Cecilia was hij een van de favoriete gasten. Bij optredens van de muziekvereniging in Voorburg liep de kleine Wim steevast in paradepas mee, achter de muziek aan. Iedereen nam zijn verstandelijke beperking voor lief.

Wim v Heijningen IMG_5853Ter gelegenheid van zijn 83ste verjaardag, afgelopen september, kreeg hij in de Sint Martinuskerk onder leiding van pastoor Bakker alle lof toegezwaaid als bijzonder mens en trouwe kerkganger met een muzikale hulde tot besluit. Bijna zijn leven lang woonde hij onder de rook van de kerk aan de Prins Hendrikstraat. Wim was ook bij de gemeente een markante man onder de ambtenaren. Lange tijd werkte hij bij de plantsoenendienst van Openbare Werken. Een foto van Wim maakte onlangs deel uit van een portretten-expositie van bekende Voorburgers gemaakt door de even legendarische dorpsfotograaf Dick van den Engh. De meest recente foto van Wim van Heijningen was op het bordes van de kerk aan het Oosteinde bij de viering van Sint Maarten. Informatie over de uitvaartplechtigheid is de redactie van Voorburg Insite nog niet bekend.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Geliefde Voorburger Wim van Heijningen overleden

Oude tractor degelijk wapen tegen gladheid

Tractor IMG_8061 (1)15 januari – Het beste vervoermiddel bij gladheid is een tractor, hoog op de wielen en met banden waarmee niet te spotten valt. Dat hoef je de Voorburgse Aad van den Bosch niet te vertellen. Als voormalig melkslijter ploegde hij ’s winters met zijn SRV-wagen vaak door bergen sneeuw om bij de klanten langs te gaan. Van den Bosch hield zich altijd goed staande. Nu die bezorgwagen er niet meer is haalde hij zijn tractor van stal om gladheid te trotseren. Het is een oudje die tractor met een grote staat van dienst maar geeft wel de zekerheid geen uitglijders te hoeven maken nu waakzaamheid op de weg geboden is. En af en toe de motor van dit bijna antieke werktuig warm laten draaien kan evenmin kwaad.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Oude tractor degelijk wapen tegen gladheid

Bonte verzameling vogels als expositie

vogel 000864f7-3446-4772-b444-744783550d8b14 januari – De Kunstuitleen aan de Herenstraat 92 hangt vol met een bonte verzameling vogels; zwaluwen, een nachtegaal, meesjes, een meerkoet, ijsvogels, schattige uiltjes, etc. Expositie Vogel Liefde toont schilderijen, aquarellen, bronzen en pasteltekeningen. ‘Je hoeft geen vogelspotter te zijn om te kunnen genieten van deze prachtige tentoonstelling’. Tot en met 21 januari zijn de kunstwerken exclusief voor de verkoop. Daarna is het ook mogelijk om ze te lenen. ‘Wil dat je lievelingsvogeltje niet voor je neus wegvliegt, wees er dan snel bij’, zegt de organisator.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Bonte verzameling vogels als expositie