Verfraaiing Herenstraat door andere wegindeling

26 september – Nog nooit is er zoveel te doen geweest rond de revitalisering van de Herenstraat als markant middelpunt van het oude centrum. Links en rechts worden plannen onder de aandacht gebracht zoals stuivertje wisselen met gemeentelijke panden, verhuizing van de gemeenteraad, de proef met de autoloze Van Schagenstraat, vragen over wat te doen met museum Swaensteyn, een parkeergarage onder de nieuwe Hoogvliet, bouw van appartementen en misschien ook wel wat er te gebeuren staat met de Village dat naar verluidt van eigenaar verandert. Het lijkt vechten om voorrang met overuren voor het college terwijl de tablets van raadsleden bijna verhit raken. Er is werk aan de winkel.

Eerste vraag: waar wordt het geld voor de herinrichting van de Herenstraat aan besteed? Wat de gemeente precies van plan is moet nog duidelijk worden maar als het aan Ir Joost Heuvelink (zie foto) ligt gaat de Herenstraat ter hoogte van de Oude Kerk op de schop. Hij heeft een plan ontwikkeld en gaat daarmee naar de gemeente. Heuvelink heeft vastgesteld dat het wegdek tussen de Kerkstraat en de Vlietstraat meters breder is dan elders in de Herenstraat. ‘Je ziet het ook aan de woningen tegenover Huize Swaensteyn en bij Hoogvliet’, zegt hij. ‘De huizenrij buigt zich daar van nature open richting Oude Kerk. Van dat historische gegeven wordt nu geen gebruik gemaakt. Het is de kern van mijn plan, door het verleggen van het wegprofiel ontstaat een interessanter middengedeelte van de Herenstraat, zoals mijn tekening weergeeft’.

In dat plan wordt het terras van Brasserie Aangenaam verplaatst is naar de gevel van dit horecabedrijf. ‘Niet alleen logischer maar vooral ook veiliger’, zegt Heuvelink. ‘Nu moet er steeds worden overgestoken om de gasten op het terras te bedienen. De leilinden die nu het zicht op de kerk als oudste monument in Voorburg verstoren schuift ook mee naar de gevel. In plaats van een aangesloten groep leilinden worden de bomen in bloklinden teruggesnoeid. Dit geeft licht en lucht. Eenzelfde verhaal geldt voor de indeling van de Van Schagenstraat. Hier wordt dan de mogelijkheid geboden om trouw- en rouwstoeten langs de tuinmuur van de kerk naar de hoofdingang te leiden’. De tekening geeft aan hoe Heuvelink de nieuwe routes ziet.

Het iets verleggen van het profiel van de Herenstraat werkt ook nog eens goed door naar de Wilhelminaboom (links op de foto) die nu als een soort fietsenstalling dienst doet. Heuvelink: ‘Je creëert meer het centrum van het dorp. Ook in december is de kerstboom beter te zien. De terrassen behoren meer bij het pand van de betrokken ondernemers en er ontstaan voor de hand liggende fietsparkeerplekken. Er zijn minder hinderlijke kruisingen met de openbare doorgaande route. Er ontstaat een situatie vergelijkbaar met die als bijvoorbeeld op het Vrijthof in Maastricht. Eén ongedeelde ruimte voor gevels van de Herenstraat en Van Schagenstraat’.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Een gratis ritje met de trein of niet?

26 september – Wel of geen treinkaartje kopen vandaag en wordt er nu wel of niet gecontroleerd? Het is onduidelijk maar hier bij station Mariahoeve nemen niet alle reizigers het risico om een boete te krijgen en staan in de rij om een kaartje te trekken. De vakbond staat achter de NS-conducteurs die vinden dat zij het werk in dubbeldekkers niet aankunnen en hebben aangekondigd vandaag ‘op bepaalde trajecten’ niet te controleren. Ook weer onduidelijk. Bovendien is niet iedere conducteur is lid van de bond. Vlees noch vis dus deze actie. Een lezer stuurde ons deze foto bij het station om 07.15 uur. En om 08.00 uur kregen we zijn bericht dat er niet gecontroleerd werd. ‘Die gok had ik al genomen’, mailt hij. Met dank.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Muzikale hulde jarige oud-generaal Ted Meines

25 september – Thuis je 95ste verjaardag vieren en dan onverwacht voor de deur van je appartement onthaald worden op een muzikaal optreden van de militaire Band of Liberation. Het overkwam vandaag stadsgenoot en oud-brigade generaal Ted Meines die uit zijn flat aan de Buizerdlaan (Leidschendam) naar beneden kwam om deze bijzondere hulde samen met zijn familie te beantwoorden. Het optreden kreeg extra glans door de indrukwekkende uitvoering van zangeres (sopraan) Emma Brown. Veel bewoners van Park Veursehout kwamen af op de muzikale hulde. Alle bandleden werden uitgenodigd om ‘boven’ een glaasje te komen drinken.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Begin bouw parkeergarage L’hage voor 1250 auto’s

25 september - De bouwers van het nieuwe Leidsenhage zijn klaar voor de volgende stap. Nu de sloop van de kantoren achter de rug is en de grond geëgaliseerd wordt op korte termijn begonnen met de aanleg van de 2-laags parkeergarage voor circa 1250 auto’s. Eerst gaan rond de bouwlijnen van de garage de damwanden de grond in die op de foto klaar liggen voor gebruik. Vervolgens wordt het gebied uitgegraven tot niveau 1 gevolgd door onderheien van de fundering en het graven tot niveau 2 kan beginnen. Links op de foto een deel van de witte noodvestiging van Jumbo die in november open gaat.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Iconisch Wijnhuis Van Dop over in andere handen

24 september – Na 48 jaar stopt Aad van Dop (77 en 2 jaar minder dan het huisnummer) met zijn alom geroemde wijnwinkel aan het Oosteinde tegenover de Sint Martinuskerk. Hij wist vakmanschap en vriendelijkheid als geen ander te verenigen. Dat bracht hem klandizie uit het hele land. Veel Voorburgers kochten bij Van Dop hun eerste flesje wijn om er vervolgens veel vaker en met meer kennis van zaken terug te komen. Een goed advies was voor Van Dop iets heiligs want hij kon slecht tegen teleurstellingen van klanten. Vaak wist hij op afstand al aan te geven welke wijn bij welke persoon passend zou zijn. Nu is het echter mooi geweest en roept het thuisfront. Aad van Dop heeft zijn zaak verkocht aan Joost van den Hurk, eveneens bij Voorburgers bekend als wijnkenner met de noodzakelijke zakelijke ervaring. Wat dat betreft treedt Van den Hurk prima in de voetsporen van zijn iconische voorganger.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Tuin uitbreiden op gemeentegrond? 125 euro per m2

23 september – Heeft u een tuin die grenst aan gemeentegrond? Dan zal dit bericht zeker uw belangstelling hebben. Inwoners van Leidschendam-Voorburg krijgen namelijk ‘de unieke kans’ zoals de gemeente het noemt, om hun tuin uit te breiden met gemeentelijke grond voor een lagere prijs. Van 175 euro voor 125 euro per m2. Er zijn al veel mensen die hun tuin een paar meter hebben uitgebreid op gemeentelijke grond. Een vorm van landjepik en illegaal.

De gemeente maakt het nu mogelijk om deze grond formeel te kopen indien de situatie dit toelaat, zodat de bewoners definitief eigenaar worden van de grond. De gemeente: ‘Zo zijn eventuele investeringen in uitbreiding van hun tuin blijvend. Dit is fijn voor het woonplezier, maar ook voor de waarde van de woning’.

De gemeente is begonnen met het inventariseren van plekken waar mensen al een paar meter gemeentegrond aan hun tuin hebben toegevoegd. Deze mensen krijgen in het najaar een brief waarin uitgelegd wordt of en hoe zij de gemeentelijke grond kunnen kopen. Mensen die de grond niet willen kopen, moeten deze teruggeven aan de gemeente, zodat er een eerlijke situatie ontstaat ten opzichte van de mensen die wel betalen voor de grond.  En als het om een huurhuis gaat? Dan kan de grond van de gemeente gehuurd worden. Ook deze bewoners worden daarover geïnformeerd. De gemeente begint in de wijk Essensteijn, daarna zijn stapsgewijs alle andere wijken aan de beurt.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

AZC Schakenbosch definitief van de baan

22 september – Er komt definitief geen asielzoekerscentrum in Schakenbosch. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de gemeente laten weten. Aanleiding is de daling van instroom van asielzoekers en het gegeven dat de gemeente al voorziet in huisvesting van statushouders met de bouw van drie nieuwe locaties, voor onder meer statushouders. Huisvesting voor vijf jaar op Schakenbosch ligt daardoor niet voor de hand. De planvorming hiervoor wordt beëindigd. De gemeente nodigt de eigenaar uit om te bespreken of de aanvraag hiermee kan worden ingetrokken, zodat de bezwaarschriften kunnen vervallen. Volgens de gemeente kan het COA als omstandigheden dat noodzakelijk maken, een nieuw verzoek tot huisvesting neerleggen. De gemeenteraad staat dan opnieuw open voor een gesprek.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Initiatief landelijk Tijdmuseum in Tijdstad Voorburg

22 september – Het historische pand Herenstraat 42 zou wel eens een prominentere plaats in het oude centrum kunnen gaan innemen dan ooit te voren. Deze locatie wordt niet alleen genoemd als nieuw onderkomen van de gemeenteraad maar nu ook als mogelijke huisvesting van het Tijdmuseum met landelijke reikwijdte. De Voorburgse initiatiefnemer ir Joost Heuvelink becijfert dat jaarlijks 50.000 bezoekers op het Tijdmuseum kunnen afkomen. Met zo’n aantal kan tevens de basis kan worden gelegd voor een financieel aantrekkelijke exploitatie.

Het college van B&W is op de hoogte van het plan. Wethouder Frank Rozenberg gaf deze week in een bijeenkomst over de ‘pandenschuif’ in de Herenstraat, Heuvelink de gelegenheid er alvast iets over te zeggen. ‘Voorburg was de woon- en werkplaats van Christiaan Huygens’, zegt de enthousiaste initiatiefnemer. ‘Daarmee is Voorburg ook de Tijdstad bij uitstek. Het Tijdmuseum kan dan dé centrale plek in Nederland worden waar klokken, (zak)horloges en andere tijd-meetkundige objecten de ruimte krijgen voor het publiek’.

Heuvelink weet zich door veel huiswerk verzekerd van de bijzondere collecties van vier landelijke stichtingen met als overkoepeling de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN). De andere deelnemers zijn: Stichting tot Behoud van Torenuurwerk, Stichting De Oude Tijdwijzer, Stichting Boom-Time, Stichting van het Nederlandse Uurwerk en de Stichting Museum van Tijdmeetkunde. Heuvelink: ‘Deze organisaties beschikken over collecties van wel 100 jaar. Samen exposeren zij op verschillende plaatsen nu tienduizenden voorwerpen. Als je de belangrijkste werken daarvan in Voorburg tentoonstelt heb je het over een unieke opzet en zet je Voorburg meteen landelijk op de kaart’.

Het Tijdmuseum kan volgens Heuvelink gecombineerd worden met de nieuwe raadzaal die daarmee optimaal benut wordt. ‘Overdag en in het weekeinde is er plaats voor het museum en ‘s avonds kan de Raad er vergaderen. Dat is een optimale besteding van de ruimte’, stelt hij. ‘Je kunt de locatie nog aantrekkelijker maken door in de nieuwe opzet van Herenstraat 42 ook ruimte te maken voor oude ambachten, zoals die van klokkenmaker tot 3-D. In het gebouw zou je ook opleidingen voor horloge- en klokkenmakers kunnen integreren’.

Met het Tijdmuseum is een beter eerbetoon aan Christiaan Huygens als grondlegger van het slingeruurwerk nauwelijks te bedenken. Het kan een uiterst welkome aanvulling zijn op de revitalisering van het oude centrum waarmee tevens met kwaliteit verder invulling aan het jonge ‘Huygenskwartier’ wordt gegeven. Een prachtkans denken wij en de tijd is er rijp voor.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

College wil volgend jaar € 54 miljoen investeren

21 september – Het college van B&W heeft de begroting 2017-2020 vastgesteld. Daarin geeft het college aan in 2017 bijna 54 miljoen euro te investeren. Extra investeringen in zorg, jeugdhulp en werk, betere (digitale) dienstverlening en verlaging van lasten voor ondernemers. Het geld hiervoor staat in de digitale begroting 2017-2020. De lasten voor inwoners stijgen gemiddeld ook het komende jaar licht. De begroting is vanaf 22 september als aparte nieuwe website via www.lv.nl/begroting<http://www.lv.nl/begroting> te vinden. De gemeenteraad behandelt de begroting op 8 november.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

‘Out of the box’: Museum Swaensteyn onder U-baan

20 september – Tijdens de presentatie over de nieuwe bestemming van een aantal (gemeentelijke) panden in de Herenstraat kwam wethouder Frank Rozenberg plotsklaps uit de hoek met een ‘out of the box’ mededeling, zoals hij het noemde. Er ontstond enige verbazing bij de aanwezigen. Met ‘out of the box’ wordt meestal iets creatiefs bedoeld. Je opent opties die andere mensen nog niet bedacht hebben. Je laat alles wat je denkt dat waar is vallen, en komt met een oplossing die nu niet toepasbaar lijkt. Oplossing voor wat? Misschien voor de onzekere toekomst van Museum Swaensteyn waarvan op dit moment het idee bestaat dat het naar Huize Swaensteyn aan de overkant kan verhuizen. Er is becijferd dat het bezoekersaantal daar zal gaan toenemen van de huidige 5000 per jaar naar ergens tegen de 15.000.

De afgelopen moet bij Rozenberg de gedachte zijn ontstaan dat zo’n aantal niet haalbaar is, ook al worden nieuwe culturele combi-functies aan het museum toegevoegd. Hij motiveerde zijn ‘out of the box’ als volgt. Concentreer alle museale functies rond Museum Hofwijck maar waar haal je de ruimte vandaan om daar invulling aan te geven? Rozenberg wees het zelfs aan op de kaart. Kijk even mee naar de nu onbenutte ruimte onder de Utrechtsebaan.

Daar langs de Vliet ligt circa 500m2 aan tegels te liggen, soms een slaapplaats voor zwervers. Als je die grond met de aangrenzende tuin van Hofwijck verbindt en glasdicht maakt creëer je een nieuwe expositieruimte waar Museum Swaensteyn onder dezelfde directie met meer kans van slagen dan naar Huize Swaensteyn te verhuizen. Dit prominente pand zou dan voor iets anders bestemd kunnen worden nu het geschuif met panden actueel is en het de bedoeling is dat de gemeenteraad met de griffie naar  Herenstraat 42 gaan. Zo maar een ‘Out of the box’ of toch meer een strategische zet nu knopen moeten worden doorgehakt? Wel stof tot nadenken.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Oppepper oude centrum door herontwikkeling

19 september – Nieuwbouw in het hart van het oude centrum van Voorburg, in het stuk tussen de Herenstraat en de Raadhuisstraat, links en rechts van de Vlietstraat. Alles wat daar geen historische betekenis heeft gaat tegen de vlakte om o.a. plaats te maken voor woningen, winkels, een nieuwe raadzaal en een parkeergarage voor 130 auto’s onder de vestiging van Hoogvliet die gelijkvloers en vergroot gaat worden. Waaijer Projectrealisatie (samen met Hoogvliet) durft het allemaal aan en en heeft bij de gemeente een plan voor herontwikkeling van het gebied gepresenteerd. Dat is goed gevallen. Bij het college staat het licht er sinds gisterochtend voor op groen. Wethouder Frank Rozenberg ziet een feilloze aansluiting bij de ambitie van de gemeente om de kwaliteit van de Herenstraat en omgeving te versterken. Een welkome oppepper voor het oude centrum met de Vlietstraat (foto) als centraal gegeven. De huidige bebouwing verdwijnt. Voor het hoge trafohuisje (monument) wordt nog een oplossing gezocht.

Volgende maand komt ‘plan Waaijer’ in de gemeenteraad. Directeur Rob Waaijer zegt dat zijn ‘stedenbouwkundige verkenning’ een eerste aanzet is tot een integrale invulling van het gebied. Samen met Hoogvliet (die wil uitbreiden met een gelijkvloerse supermarkt),  omwonenden en belanghebbenden wil hij een definitief plan maken. Onderdeel ervan is de bouw van een nieuwe raadzaal tussen de panden Herenstraat 42 en 36. Op het dak van de supermarkt wordt gedacht aan een tuin met stadswoningen voor jonge gezinnen en appartementen voor starters en alleenstaanden. Op de foto van de Raadhuisstraat is te zien wat er tegen de vlakte gaat. Dat is het hele rijtje. Nu stelt deze kant van de straat niet zo veel voor. Links op de foto de plaats waar de entree van de parkeergarage vooralsnog gepland is (met handtekening van Voorburgse RPHS architecten). Waaijer is overigens geen projectontwikkelaar van ver weg. Het bedrijf houdt kantoor aan de Sionsstraat en heeft medewerkers die bekend zijn met de lokale situatie. Mooier kan het niet zou je kunnen zeggen. Maar eerst nog de financiën waarover (nog) geen mededelingen worden gedaan. Volgens wethouder Rozenberg is geheimhouding aan de orde om niet alle posities van belanghebbenden prijs te geven. ‘De concurrent leest mee’.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Einde Vlietdagen met Rolls Royces als uitsmijter

18 september – Mede dankzij het mooie weer konden de Vlietdagen voor velen goed worden afgesloten. We zagen volle terrassen in Voorburg en Leidschendam, de horeca kon uitpakken en de vele activiteiten waren goed voor drukke dorpscentra. Dat er op het water van de Vliet zelf minder activiteit aan legendarische vaartuigen was is een keuze geweest van de organisatie. Dat geldt ook voor het vuurwerk. Heeft u het echt gemist? Evaluatie zal de invulling in 2017 bepalen.

Nieuw was in elk geval de benutting van het Stationsplein in Voorburg. Bloemist Aad de Leeuw uit de Herenstraat was daarbij de gangmaker en kreeg snel steun van Rolls Royce insider Antoon Gaemers. Op het plein was een fraaie collectie Rolls Royces en Bentleys uitgestald. Het trok veel bekijks. Ook de oude HTM-tram uit de 600-serie wist De Leeuw erbij te betrekken. Voor 2 euro werden ritjes van 20 minuten gereden. Zo kwamen de Vlietdagen met een reeks aan attracties en belevenissen tot een goed einde.

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

In de rij voor stadsontbijt Vlietdagen; ‘lekker dorps’

18 september – Het is 10.45 uur: terwijl de klokken van de kerk langs Leidschendams water deze zondagochtend beierend oproepen tot gebed is er op het aanpalende Damplein meer volk op de been dan binnen de gewijde muren van de Petrus en Pauluskerk. Pastoor Wim Bakker zal indachtig de Schrift gedacht hebben: zolang het brood maar eerlijk gedeeld wordt is het goed. Hoe dan ook, de finale van de Vlietdagen is begonnen met het stadsontbijt, een traktatie van de gemeente. Een traditioneel gebaar als onderdeel van de feestelijkheden maar tegelijk ook een sigaartje uit eigen doos voor de gasten uit de stadsdelen Stompwijk, Leidschendam en Voorburg. De financiering van het ontbijt is immers te danken aan ons aller inleg van de gemeentelijke belastingen. Maar dat verder terzijde.

Er vormde zich al snel een flinke rij naar het buffet waar burgemeester en wethouders de taken strak hadden verdeeld. Als uniform gold een donkerblauw gemeenteschort. In goed werkoverleg was besloten dat burgemeester Klaas Tigelaar als eerste de kunststoffen ontbijtbordjes zou aanreiken. Een ideale gelegenheid om zich meteen als burgemeester voor te stellen en de gasten welkom te heten. Na de Monumentendag vorige week en nu deze Vlietdagen heeft Tigelaar de eerste 1000 handen van inwoners geschud, iets waar hij anders misschien wel een jaar over gedaan zou hebben. Uitstekend dus deze festiviteiten om je als nieuwe burgemeester te presenteren. Een mooiere binnenkomer in korte tijd kon hij zo snel niet bedenken.

Ook de taakverdeling onder de wethouders was duidelijk. Saskia Bruines ontfermde zich over de kadetjes, Nadine Stemerdink adviseerde de mensen over het beleg en fruit, terwijl Frank Rozenberg (‘ik heb horeca-ervaring’) en Floor Kist het verzorgen van de thee, koffie en jus d’orange voor hun rekening namen met een glimlach. Een collegiaal goed samenspel in de twee uren die het ontbijt duurden en waar meer mensen op afkwamen dan voorheen. Met name Rozenberg en Stemerdink toonden zich schouder aan schouder een paar apart. Ook politiek botert het tussen deze twee (Gemeentebelangen en PvdA) opvallend goed. Op de vraag wat voor smakelijks die donkere taartpunt inhield zei Stemerdink: ‘Dat is een Haagse Kakker, mierzoet maar een plakker in de mond’. Dat klonk uitdagend zo bij de thee.

Een Leidschendams equivalent zou het bekende ‘Damlaantje’ geweest kunnen zijn, een wafel met slagroom maar minder handzaam. Zij wil er best over nadenken om volgend jaar iets specifieks lokaals aan het ontbijt toe te voegen. In plaats van de beroemde Haagse Kakker zou dat bijvoorbeeld ook een nieuw te introduceren ‘Vlietschuit’ of ‘Gemeenteslee’ kunnen zijn. Wie weet. Hebben de plaatselijke patissiers of bakkers hierover misschien een idee? Zo werd het stadsontbijt een genoeglijk samenzijn (‘lekker dorps’, zoals we aan tafel hoorden) met ook de muzikale omlijsting van een Leidschendams dameskoor en de zeemansliederen uit volle borst gezongen door een mannengroep (Shanti).

Posted in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld