Voorburger ontdekt persoonsfout in de GBA

30/11 – Klopt in Voorburg de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) wel of niet? Het zou van de gekke zijn als we ook daar weer aan moeten gaan twijfelen. De heer Ron Verschoor ontdekte echter dat de GBA in zijn geval niet deugt. Hij schreef de gemeente meteen als volgt:

‘Via mijn.overheid.nl heb ik kunnen constateren dat de datum inschrijving in de GBA van onze gemeente van mijn persoon foutief is vermeld. Er staat als datum 23-11-1989. Dat moet zijn 12-6-1985. Deze datum geldt dus tevens voor mijn echtgenote C. Verschoor-Grolman. Foutieve vastleggingen in de GBA hebben vergaande consequenties voor de personen die het aangaan. Zeker in termen van identiteitsfraude is een correcte en sluitende vastlegging essentieel. Ik vind het dan ook heel erg om te moeten constateren dat mijn gegevens op incorrecte wijze zijn vastgelegd. Als deze gegevens behoren bij een andere persoon, dan ga ik ervan uit dat hiermee een vraagteken gesteld kan worden bij de integriteit van het gehanteerde informatiesysteem. Ik verzoek u dan ook om met onmiddellijke ingang de inschrijvingsdatum van mijn persoon te veranderen. Voor de goede orde meld ik u dat vanuit de oude Gemeente Voorburg documenten in mijn bezit zijn die zijn afgegeven in de loop van 1985, en waaruit dus blijkt dat de toenmalige persoonskaart een betrouwbaar(der) systeem was’.


Reactie van de gemeente: ‘In onze gemeentelijke basisadministratie staan de gegevens over uw inschrijving in de toenmalige gemeente Voorburg goed vermeld. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De datum die u heeft gevonden op mijnoverheid.nl is de datum waarop uw persoonskaart is omgezet naar de GBA-persoonskaart, een nieuw systeem. Deze datum is voor u als inwoner niet interessant, maar wordt gebruikt voor onderzoeken (ook wel audits genoemd) waarin de kwaliteit van de GBA wordt onderzocht. Wij nemen contact op met overheid.nl om te vragen of ze de juiste informatie willen tonen op hun website. Om verwarring zoals door u geschetst in de toekomst te voorkomen. Vriendelijke groet, Ben van Vliet – Communicatieadviseur’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.