Bouwvallig Rustoord meer en meer doorn in het oog

2/12 – Wat gaat er met Rustoord gebeuren? Medio 2010 sloot het verzorgingshuis in het Oude Centrum zijn deuren. De bewoners moesten met tegenzin verhuizen om de handen vrij te krijgen voor herontwikkeling van het gebouw, een project WoonZorgHaaglanden (WZH) en de corporatie Wooninvest. Ook de gemeente zette het licht op groen, maar de onderhandelingen zijn feitelijk nog steeds niet afgerond. Rustoord is eigendom van de Protestantse Diaconie, die ‘niet van plan is de boel voor een appel en ei te verkopen’, zoals ons werd benadrukt. Eerder dit jaar vroegen VVD en Gemeentebelangen het College om de partijen aan te zetten om nu eindelijk eens de knoop door te hakken. De gemeente heeft inmiddels een sloopvergunning voor Rustoord afgegeven maar zegt de private partijen niet te kunnen dwingen om de finale handtekeningen te zetten. Wethouder Heleen Mijdam doet op korte termijn een ultieme poging om de zaak vlot te trekken en blijk te geven van groot gemeentelijk ongenoegen over de situatie. Het gebouw ligt er inmiddels verloren bij in het Beschermde Dorpsgezicht. Steeds meer mensen spreken er schande van dat de herontwikkeling keer op keer vertraagd wordt. De vraag rijst zelfs of Wooninvest in deze beroerde economische tijd nog wel hoge prioriteit stelt om geld uit te geven voor de herontwikkeling. Eerder dit jaar kwam Wooninvest in zwaar weer. Daarbij komt ook nog eens dat de plannen voor Rustoord dateren uit de tijd dat de bomen nog tot in de hemel groeiden. Tevens wordt de vraag gesteld of het geplande type ouderenzorg van 2003 nog wel (politiek gezien) van deze tijd is. De kans dat de hele herontwikkeling wordt afgeblazen dan wel herzien, neemt met de dag toe.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.