Partijen stevenen af op versnelde sloop van Rustoord

5/12 – Er is een doorbraak op komst in de miserabele toestand rond het voormalige verzorgingshuis Rustoord. De betrokken partijen WZH (WoonzorgHaaglanden) als gebruiker, corporatie Wooninvest als investeerder en de protestantse diaconie als eigenaresse zijn eindelijk dichter bij elkaar gekomen om een transactie te bereiken. Mede onder druk van de politiek heeft wethouder Heleen Mijdam zeer onlangs een gesprek gehad met betrokken partijen en bewonersvertegenwoordigingen uit historisch Voorburg. Iedereen vindt dat het nu echt afgelopen moet zijn met het steeds weer blokkerende gedraai rond het spookhuis Rustoord. Boven aan de agenda staat de sloop van het onooglijke pand en wel versneld. Vanochtend kreeg Voorburg Insite een bericht van een lezer uit het oude centrum, dat aan een balkonrand van Rustoord een bord was gehangen met een oproep tot die sloop. ‘Dat moet gedaan zijn door iemand die begaan is met historisch Voorburg’, werd ons gemeld. ‘Iemand die zich al jaren groen en geel ergert aan de ellendige situatie van Rustoord, maar het kan ook Sinterklaas geweest zijn gezien de dichtende tekst op het bord. Hij werd nog gesignaleerd op de markt vlakbij Rustoord’. En inderdaad, onze VI correspondent ter plaatse kon bevestigen dat het bord er hing en dat het inmiddels belangstelling trok. De boodschap is duidelijk; door snelle sloop van Rustoord ontstaat voorlopig veel meer ruimte om te parkeren en dat is weer goed voor de middenstand die in de omgeving van de Herenstraat meer klanten nodig hebben om te kunnen overleven. Een ding staat vast, gesloopt moet er worden om tot nieuwbouw te komen. De bovengenoemde partijen zijn bereid daar alvast op korte termijn een begin mee te maken. Vervolgens kunnen verdere nieuwbouwplannen uitgewerkt worden. Verwacht wordt dat op korte termijn mededelingen hierover volgen van gemeentezijde.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.