Uniek steengedrukt boekje na 180 jaar terug in Voorburg

7/12 – In 1834 werden er slechts 21 exemplaren van gemaakt; nu in 2012 zijn er (voor zover bekend) nog maar 2 van over. Een ervan ligt veilig opgeborgen in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht en het andere is kort geleden via een veiling in handen gekomen van de Voorburgse historicus Kees van der Leer, die zijn geluk niet op kan. We hebben het over een uniek boekwerkje dat de oud-Voorburger Hendrik Caan bijna 180 jaar geleden samenstelde. Caan, bewoner van de buitenplaats Hoekenburg, was gefascineerd door de techniek van de lithografie en bereikte daarmee in Nederland een mijlpaal met een ‘Proeve van Steendruk’. Als voorzitter van het Voorburgse departement van de ‘Maatschappij tot nut van ’t Algemeen’ liet hij door de Landsdrukkerij 21 gesteendrukte exemplaren maken voor de leden. In deze ‘Proeve van Steendruk’ staat een ingebonden set geautografeerde stukken uit de periode 1824-1834 van de genoemde ‘Maatschappij’, waarvan je alleen lid kon worden door ter plaatse als een ‘braaf man’ bekend te zijn. In de ledenlijst staan namen met beroepen als tolgaarder, molenaar, chirurg, schilder, burgemeester, grutter, kolonel en een zadelmaker. Voorzitter Hendrik Caan was referendaris. Er werd vergaderd in de Franse Kerk waarvan een tekening is opgenomen. Bij de ‘Inwyding van het Voorburgsch Departement’ hield hij een verhandeling over ‘het gewigt der Opvoeding’ die in het boekwerkje is opgenomen. ‘Gewigt der Opvoeding’, een actueler onderwerp dan ooit. Kees van der Leer: ‘Dit boekje is niet alleen zeldzaam qua druktechniek, het geeft ook een uniek beeld van het Voorburg uit die tijd en hoe men zich toen maatschappelijk organiseerde’. Intussen koestert de Voorburger deze uitgave in zijn zelf aangelegde en bijzondere ‘Voorburg Bibliotheek’. Hij is van plan grotere bekendheid te geven aan het werk van Hendrik Caan door een lezing over deze oud-Voorburger en diens Voorburgse departement van de ‘Maatschappij tot nut van ’t Algemeen’. Kees van der Leer verwierf de afgelopen jaren landelijke bekendheid door diverse boeken en lezingen van zijn hand over Prinses Marianne en de familie Huygens als bewoners van Hofwijck. Veelbelovend! Maar eerst gaat de loep op de Proeve van Steendruk.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.