Eindelijk: handtekeningen onder plan en sloop Rustoord

19/12 – Het sein voor de sloop van Rustoord aan de Voorburgse Raadhuisstraat gaat op groen. De drie betrokken partijen zijn het daarover eindelijk eens geworden. Donderdagochtend (20-12) worden de handtekeningen gezet voor de grondtransactie en het in gang zetten van het nieuwbouwplan. De gemeente stelt een ruimtelijk kader op dat in de eerste helft van 2013 aan de Raad voorgelegd wordt. Het is niet zo dat de bulldozers het gebouw meteen gaan platwalsen. Er moet duurzame sloop plaatsvinden en dat kost tijd. Eerst wordt asbest verwijderd, gevolgd door materialen als glas, kunststof, hout en steen. Het gebied wordt daarvoor afgezet met hekken. Na de sloop wordt een deel van parkeergarage aangelegd. Wat de nieuwbouw betreft wordt prioriteit gegeven aan het zorgcentrum, pas later dan verwacht worden – ‘als de tijd rijp is’ – de woningen en de ondergrondse garage afgebouwd, die ook voor bezoekers van het oude centrum toegankelijk wordt. Met toestemming van het ministerie ontwikkelt Woningcorporatie Wooninvest het project en verhuurt aan WoonZorgcentra Haaglanden (WZH). Onlangs werd aan een balcon van Rustoord nog een bord opgehangen met het verzoek snel te slopen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.