Over boze burgers en hoe hun protest mogelijk te keren

7/11 – De hevige kritiek uit de burgerij op het sluiten van het Servicecentrum in Voorburg lijkt niet te verstommen. Het gemis aan een gemeentelijke balie c.q. aanspreekpunt dicht bij huis, krijgt langzamerhand in boosheid zo’n omvang dat je het als overheid wel erg hoog in de bol moet hebben, om alle kritiek negerend, op de ingeslagen weg naar Leidschendam door te gaan. Daar waar onze gemeente tot voor enkele jaren het contact met de burger boven alles stelde en daartoe menige campagne voerde, ontpopt zich nu een locale overheid die de burger niet tegemoet treedt, maar zich eerder van hem afwendt. Dat is de omgekeerde wereld onder aanvoering van de coalitie VVD/CDA/PvdA/D66. Die partijen lijken nu te kiezen voor een burgerij die de overheid toebehoort, in plaats van een overheid die de burger toekomt. Een slechte ontwikkeling, niet van deze tijd. Zie ook het filmpje hierover van het raadslid Nico Hooijmans (Gemeentebelangen). Klik op IMG 1443 en vervolgens op attachment.IMG_1443

INFORMATIEBALIE WIJST DE WEG OM NIET TE VERDWALEN

Maar wat is mogelijk de oplossing van het overkokende conflict rond het Servicecentrum? Stel dat we op zoek gaan naar een andere en tevens kleinere locatie in het oude centrum van Voorburg dan het huidige servicekantoor op nummer 42. We denken aan een prettige locatie met een open baliefunctie, die dagelijks voltijds of part time bemand is door een senior-ambtenaar voor wie het gemeentelijk apparaat geen geheimen heeft. Aspecten als bewaking of beveiligingsprocedures geldem niet omdat er op die locatie niet meer te halen is dan informatie bij een doorgewinterde ambtenaar. De burger voelt zich in de bescheiden ruimte op zijn gemak en hij wordt servicevol kundig te woord gestaan. Elke organisatie kent een dergelijke informatiebalie die de weg wijst om niet te verdwalen, Voorburg niet uitgezonderd. Zo’n informatiebalie met de juiste bemanning zou bovendien een interessante dubbelfunctie kunnen vervullen. Jarenlang werd in Voorburg steeds weer overwogen om een promotie- en informatieloket te hebben. Het Servicecentrum vervult deze functie van burgerzaken nu nog met leestafel en inkijkfolderkast. Voor veel vragen wordt daarin de weg gewezen naar de betrokken ambtenaar of instantie, zoals ‘Waar moet ik naar toe als ik in een leegstaand pand een bedrijf wil beginnen? Bij wie moet ik zijn om een bestemmingsplan in te zien? Welk formulier dient ingevuld voor een klacht? Wat moet ik doen om mijn paspoort te vernieuwen’. Veel van die elementaire vragen kunnen best een eerstelijns beantwoording krijgen of met beschikbare folders voldoen aan primaire communicatie.

VAN SERVICECENTRUM NAAR SERVICEPUNT IN ‘T SWAANTJE

De betrokken ambtenaar is hierbij de ‘alwetende’ intermediair. Hij kan de vragen in eerste instantie beantwoorden of ter plaatse tot steun zijn bij het invullen van formulieren die de volgende dag het stadskantoor in Leidschendam bereiken voor verdere afwikkeling. Maar hij weet tevens raad met vragen over Voorburgse zaken als hotels, restaurants, evenementen en folders die bij een VVV-functie passen. Ir. J. Rietema, oud-voorzitter van stichting ‘Mooi Voorburg’, doet het voorstel zo’n combinatie van Burgerzaken en VVV-functies op passende, compacte wijze in ’t Swaantje rechts van Huize Swaensteyn in de Herenstraat te verwezenlijken. Daarbij kan de bezuiniging door sluiting van het huidige Servicecentrum op nummer 42 geheel doorgang vinden. Dit aardige witte pandje staat leeg en dient soms als receptieruimte voor de gemeente. Deze voorgestelde constructie komt in belangrijke mate tegemoet aan de wensen van de verbolgen Voorburger en ook nog eens aan de toeristische bezoeker van het historische centrum. Een idee dat de ontstane commotie ten goede keert. ‘Het verbetert de relatie van Voorburg met het Servicecentrum in Leidschendam op een natuurlijke wijze’, zegt Rietema. ‘College, Raad en alle betrokken partijen, laat ‘t Swaantje de weg in uw complexe organisatie wijzen als oplossing in een hoogoplopende kwestie die om de menselijke maat vraagt’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.