Raadhuiswatch (2): ‘Het is niet goed of het deugt niet’

6 december – In de aanloop naar de verkiezingen geeft Voorburg Insite het geschreven woord aan Dick Meuldijk, ooit fractievoorzitter voor D66 in het voormalige Leidschendam, woont prettig in Voorburg en is voorzitter van de Stichting Evenementen L’dam – Voorburg. In zijn columns treedt hij in de rol van ‘Raadhuiswatcher’ die op persoonlijke titel het politieke schouwtoneel van kritische noten voorziet. Vandaag zijn tweede aflevering. Daarin legt hij de loep op partij Gemeentebelangen (GBLV). De eerste ‘Raadhuiswatch’ van Meuldijk plaatsten wij op 23 november (zie archief rechter kolom).

Factor van belang

‘Het is niet goed of het deugt niet. Kent u die uitdrukking dames en heren? Het handelsmerk van de altijd boze, verongelijkte burger. Landelijk vindt boos en bozer onderdak bij de PVV, maar wie geeft boos en bozer een lokaal gezicht? Inderdaad lokale partijen. Hebben wij in Leidschendam-Voorburg ook, Gemeentebelangen. Onze eigen light variant van het populisme. Leuk of niet, ze zullen een factor van belang zijn na de raadsverkiezingen’.

Weerzin en bewondering

‘Ik kijk met weerzin en bewondering naar Gemeentebelangen. Wat je er ook van vindt, ze zijn er altijd. De meest zichtbare partij wat mij betreft. Ze communiceren sterk en, niet onbelangrijk, er zitten een paar heel goede raadsleden bij. Wat stoort is dat krampachtige populisme. Heeft u een klacht, meent u dat u onrecht wordt aangedaan bel Gemeentebelangen en u krijgt gelijk. Met wat geluk stellen ze zelfs schriftelijke vragen. U hoort er nooit meer wat van maar u krijgt aandacht. Nooit eens nee tegen een boze burger zeggen. Meehuilen met alle wolfjes in het bos, zelfs als dat heel vals klinkt. Zo maakt Gemeentebelangen vrienden. Dat ze die vrienden niet echt verder helpen lijkt ze weinig te deren’.

Winnaar en verliezer?

‘Alles wijst erop dat Gemeentebelangen een mooie verkiezingsuitslag tegemoet gaat. De andere partijen hebben, net als in de landelijke politiek, geen antwoord op hun aanpak. De beproefde methode, het negeren van je opponent is een tot mislukken gedoemde strategie. De andere partijen in Leidschendam-Voorburg moeten het door die veel te passieve houding hebben van de landelijke trends. Laten we eerlijk zijn, dat ziet er, behalve voor D66, niet echt lekker uit. De uitslag is dus min of meer voorspelbaar. Wat er daarna gebeurt niet. Gaat Gemeentebelangen meebesturen in het nieuwe college of blijft het hard roepen langs de zijlijn?

Goed opletten dus

‘Is Gemeentebelangen wel klaar voor zo’n rol en is de rest wel klaar voor Gemeentebelangen? Goed opletten dus hoe de hazen tijdens de campagne gaan lopen. Dat zal bepalen of het wat wordt met Gemeentebelangen in het college. Gaan ze vol op het orgel dan kunnen ze het, ook wat mij betreft, vergeten. Het zou mij aan de andere kant heel wat waard zijn als ik komende maanden eens een constructieve variant van Gemeentebelangen tegen zou komen. Er zijn meer dan genoeg redelijke voorstellen mogelijk waar anderen geen nee tegen kunnen zeggen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.