Open boodschap Gemeentebelangen: ‘Kort, bondig en direct’

16 december – Partij Gemeentebelangen Leidschendam Voorburg GBLV (Gemeentebelangen) heeft vanochtend de kandidatenlijst bekend gemaakt voor de raadsverkiezing in maart. Hans Peter Klazenga (fractievoorzitter) is verkozen tot lijsttrekker. De ledenvergadering heeft grote waardering voor de huidige de raadsfractie voor haar ‘tomeloze inzet en de wijze waarop zij duidelijke standpunten inneemt’, staat in het persbericht. ‘Gemeentebelangen laat niet alleen in de raadszaal, maar ook op straat zien waar het daadwerkelijk om gaat: inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken bij de politieke besluitvorming en vooral goed luisteren’. Dat mag zeker gezegd worden bij het opmaken van de balans in de afgelopen vier jaar. Klazenga: ‘Wij vinden dat de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en D66 een gesloten bestuurscultuur nastreven. Eigenlijk zoals de Nationale Ombudsman dat deze week in een interview aangaf. Hij constateert dat de politiek een ‘wij-beslissen-houding’ aanneemt, dat alles vastligt in programma’s en dat een kleine elite bepaalt wat er gebeurt. Deze regenteske bestuursstijl wil GBLV juist niet. Wij gaan het gesprek aan met de inwoners, ondernemers en verenigingen. Kort, bondig en direct blijft GBLV/Gemeentebelangen haar boodschap verkondigen, waarbij realiteitszin voorop staat’. Met de kandidatenlijst wil de partij het roer omzetten. Daar is het nu echt de hoogste tijd voor.

Drie vrouwen die van wanten weten

Nieuwe gezichten bij de eerste tien kandidaten zijn Sanja Duijvestijn, Monica Velù en Lida van de Akker. Sanja beschikt over een uitgebreid netwerk in de plaatselijke samenleving, Monica is hartstochtelijk pleitbezorgster voor ‘Houdt Vlietrand Groen’ en voert actie tegen de onvoltooide Rotterdamsebaan terwijl Lida van de Akker lid is van de Adviesraad Stompwijk. Klazenga: ‘Een andere verrassing is de Leidschendamse ondernemer Marien van Wijk, die de ondernemerstaal spreekt en weet hoe de gemeente veel beter met de belangen van ondernemers moet omgaan’.

De top tien van de kandidatenlijst

1. Hans Peter Klazenga. 2. Sanja Duijvestein. 3. Frank Rozenberg. 4. Walter Rosbenders. 5. Nico Hooijmans. 6. Monica Velu. 7. Freek Steutel. 8. Robin van Wissen. 9. Ron Guley. 10. Lida van de Akker.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.