Voorburgers attentie: De gemeente brandt digitaal los

1/12 – Vanaf maandag 2 januari gaat de boel bij de gemeente radicaal om. Als inwoner zul je over een maand zoveel mogelijk zelf je zaakjes moeten regelen, het liefst via het internet. ‘Zomaar binnenlopen kan dan niet meer’, meldt de gemeente in een persbericht. ‘Zomaar’? Niemand loopt ‘zomaar’ bij de gemeente binnen. Daar is altijd een reden voor. Voortaan zal er eerst via telefoonnummer 14070 een afspraak gemaakt moeten worden. Raadpleging van de website www.lv.nl/digitaalloket wordt aanbevolen. De gemeente brandt digitaal los. Ondanks vele protesten gaat het servicecentrum aan de Herenstraat in Voorburg toch gewoon dicht, op de woensdag van 17.00 uur tot 20.00 uur na, maar dan wel op afspraak via 14070. We zullen zien hoe dat uitpakt. Ook voor deze coalitie.

Dan maar eens kijken bij het digitaalloket. Daar zien we bijna 80 gemeentelijke ‘produkten’, zoals hondenbelasting, sloopmeldingen, OZB-aanslag en precariobelasting. Het is een soort marktplaats. Zelf uitzoeken, met de hartelijke groeten van wethouder Schellings (D66). ‘De maatschappij verandert, dus de gemeente ook’, zegt hij. Van de volgende informatie die we op de site aantroffen wordt half Voorburg vermoedelijk onrustig.

‘De meeste digitale formulieren zijn alleen in te vullen met Internet Explorer van Microsoft. Met andere browsers is wel de informatie te bekijken. In de loop van 2012 zijn de digitale formulieren ook in te vullen met Firefox, Safari of Chrome. Als inwoners Firefox add-on “IE Tab” gebruiken gaat het makkelijker, maar dat moet dan wel geinstalleerd zijn. En aan Google Chrome kan men een IE-extension toevoegen’, lezen we duizelend bij ‘Digitale Formulieren’.

Bent u er nog? De gemeente zegt met deze digitale dienstverlening te streven naar een dienstverlening die aansluit ‘bij de wensen van haar inwoners’. Pardon, dienstverlening die aansluit bij de wensen van haar inwoners? Je moet het namens de gemeente Leidschendam-Voorburg maar durven te zeggen. Wensen vele Voorburgers deze nieuwe ‘serviceverlening’ echt om dan verstrikt te raken in begrippen als IE-extensions? In systemen en programma’s als Firefox add-on “IE Tab”? In Firefoxes, Safari’s en Chromes? Lezers die hier nog niet mee vertrouwd zijn raden we aan enkele boeken te kopen die met tientallen kleurige titels en duizenden pagina’s volledige tekst en uitleg geven.

Onder deze mooie foto van het Voorburgse stadhuis (begin 1900) staan reacties van lezers.

REACTIE Ton en Marina van Hoorn: ‘Uw commentaar op de sluiting van het service-centrum is grandioos, het is alleen jammer, dat niemand van de gemeenteraad dat leest. Als ze dat wel doen, gaan ze toch met het schaamrood op de kaken naar huis. Alhoewel: geld verzoet de “arbeid”. Maar als de gemeenteraadsleden het inderdaad lezen, hebben ze toch echt een plaat voor hun hoofd en kunnen ze zich toch geen volksvertegenwoordigers noemen! Om maar te zwijgen over de burgemeester. Die is gek van zijn Leidschendam!’

REACTIE Ger Vieveen: ‘Vroeger was zeker niet alles beter maar voor Voorburg en haar inwoners is het tegenovergestelde waar’.

REACTIE Mary Oosterveer: ‘Er zijn door Voorburgse inwoners alternatieven aangedragen om het Servicecentrum open te houden. Eveneens zijn in de media reacties van Voorburgse inwoners gepubliceerd die tegen het sluiten van het Servicecentrum zijn. Toch blijft men maar stug verkondigen dat de dienstverlening aansluit bij de wensen van haar inwoners! Als het Servicecentrum echt gaat sluiten is er slechts één gezegde van toepassing: het gemeentebestuur is ziende blind en horende doof’.

REACTIE Ap de Heus: ‘De gemeente zegt dat ze streeft naar een dienstverlening die aansluit bij de wensen van haar inwoners. 90 procent van de inwoners van Voorburg is tegen sluiting van het Servicepunt. Dus ik begrijp niet dat ze zeggen dat het onze wens is. Ik meen dat het ook niet klantvriendelijker wordt als je 14070 belt. Je moet nu al soms 8 a 10 minuten wachten. Hoe gaat het worden als ze allemaal gaan bellen? Als je nu naar die digitale formulieren kijkt weet je haast niet wat bij wat hoort. Als je iets verkeerd invult krijg je je bericht terug met: u hebt het verkeerd gedaan. Je moet dan weer een ander formulier invullen, dat heet klantvriendelijk. Ik raad de Voorburgers die er met die formulieren niet uitkomen aan om 14070 te bellen en te vragen of er een ambtenaar kan komen om u te helpen. De gemeente heeft gezegd dat in zo’n geval of u niet naar het Servicecentrum kunt komen, er dan een ambtenaar naar u toekomt. En verder, de aangifte van een geboorte doet u bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind is geboren. Als het kind hier geboren is, gaat u voor de aangifte naar het Servicecentrum. Ik vind het vreemd dat als er een kind op een donderdagavond in Voorburg geboren wordt, je aangifte moet doen bij het Servicepunt. Maar dat is pas woensdagavond open, dus bijna 1 week wachten voor die aangifte. Dat mag zeker allemaal!’

REACTIE Jean M. Thierry: ‘De gemeente is er voor de burgers, maar het huidige bestuur van deze gemeente handelt tegenover gesteld! We mogen voortaan niet zomaar binnenlopen, want we komen maar zo’n éénmaal per vijf jaar, zegt de wethouder van een zich democratisch noemende partij. Even verderop zegt hij dat “de dienstverlening vanuit de gemeente maatschappelijke ontwikkelingen moet volgen”. Hij gaat voor het gemak dan maar even voorbij aan het feit, dat de maatschappij (de burgers) overduidelijk te kennen hebben gegeven daar anders over te denken. Zo maar sluiten van het Servicecentrum in Voorburg is dan kennelijk zo’n maatschappelijke ontwikkeling. Volgens de woordvoerder van de partij van deze wethouder moeten wij ons niet door “emoties” laten leiden en de rest van deze coalitie zit in de vergadering braaf te knikken of is het “knikkebollen” en niet opletten? Maar de wethouder ziet in de gemeenterubriek toch nog kans iets positiefs in dit besluit te zien: we mogen in de avonduren één maal in de week een afspraak maken, maar wel via “internet”. Ook hier weer: leuk voor de ouderen om in de avond nog even de deur uit te gaan? Nee, beste wethouder: uw huidige uitspraken zijn 180 graden gedraaid ten opzichte van de tijd dat u voor D66 als oppositie sprak!’

REACTIE A. van Veen: ‘Wie weet hoeveel handtekeningen er nodig zijn om een plaatselijk referendum over de sluiting van het servicecentrum te houden? Laat het volk zich democratisch uitspreken over deze kwestie!’

REACTIE Hans Blankespoor: ‘Als ik de diversiteit aan berichten lees over de gemeente en de bezuinigingen, de zienswijze en reacties van collegeleden, de onredelijkheid van raadsbesluiten, de afstandelijkheid van een burgemeester t.o.v. de inwoners dan bekruipt mij een gevoel van heimwee. Heimwee naar tijden waarin gemeenteraadsleden en een college van B&W de mening en betrokkenheid van inwoners op prijs stelden. Burgemeesters die niet boven, maar tussen de mensen stonden. Cultuur die nog hoog in het vaandel stond en nu wordt wegbezuinigd. Een gemeentehuis t.b.v. de inwoners van Voorburg aanwezig was. Geen onzinnige uitgaven werden gedaan voor huisvesting van ambtenaren. Ach…. waar is die tijd gebleven!’

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.