Fusiedienst drie gemeenten naar decentraal kantoor Corbulo

4/12 – Het ambtelijk apparaat voor de onlangs gefuseerde ‘Uitvoeringsdienst Werk en Inkomen’ van de drie sociale diensten van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten wordt gevestigd in het gebouw Corbulo aan de Prins Bernhardlaan 117-183. Dinsdagavond wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met de kosten voor verbouwing (€ 600.000), een jaarhuur van € 236.250 voor minimaal vijf jaar en een budget van bijna € 65.000 voor de uitvoering. Als locatie voor de samenvoeging van de diensten is ook gekeken naar het vrijkomende Servicecentrum aan de Herenstraat 42, maar dat werd niet handig geacht. Ook kantoorruimte in Leidsenhage was in beeld maar daar staat aan reconstructie zoveel te gebeuren dat na twee jaar opnieuw verhuisd zou moeten worden. Na 5 jaar kan de huur in Corbulo met nog eens 5 jaar verlengd worden, maar dat zou dan ook ‘centraler’ Leidsenhage kunnen worden als alle plannen daar zijn gerealiseerd.

REACTIE van Mary Oosterveer: ‘Niet te geloven! Het Servicecentrum van Voorburg MOET naar Leidschendam en de Sociale Diensten komen in het Corbulo-gebouw in Voorburg. FOUT! FOUT! Dit had andersom moeten zijn! Een gemiste kans”.

Op de raadsagenda van dinsdagavond staat ook de verkoop van de brandweerkazerne tegenover het politiebureau bij Leidsenhage. De kazerne met toebehoren aan de Donizetti 1 wordt verkocht aan de Veiligheids Regio Haaglanden voor een bedrag van € 4.794.000 kosten koper. Dat bedrag is gelijk aan de boekwaarde per 1 januari 2011. In de kazerne staan sinds kort ook ambulances klaar om uit te rukken.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.