Voorburgse Kerstboom werkt symbolisch als katalysator

9/12 – U ziet het, de veelbesproken kerstboom staat er weer echt prachtig bij en de vele lichtjes doen het, eendrachtig ontstoken door dominee Sterrenburg en Frans van Veen, de man ‘achter de boom’. Hij was het die op eigen kracht de touwtjes in handen nam nadat het College van B&W geen cent voor die boom over bleek te hebben onder het alibi van bezuinigen. Dat verhaal zal dat zeker in de Voorburgse annalen bijgeschreven worden als een merkwaardige misstap van het college. Terug naar de dominee van de Oude Kerk die bij de boom uiteraard vredelievende woorden sprak. Voorzitter Van Veen van de stedenband Hranice-Voorburg was blij dat na zoveel voeten in de aarde, de Voorburgse kerstboom toch weer traditioneel in het historische centrum schitterde.

Enkele honderden Voorburgers toonden hun belangstelling, applaudiseerden en beaamden dat dit de mooiste boom ooit was die het Tsjechische Hranice aan zusterstad Voorburg geschonken had. Leerlingen en leerkrachten van de Lusthofschool zongen uitbundig kerstliederen op de klanken van het St Ceacilia-kerstmannenorkest en jongens van de Voorburgse drumschool lieten luid en samba-ritmisch van zich horen. Een heel spektakel, dat met warme chocolademelk en gluhwein voortgezet werd in de Voorhof. Met dank aan sponsors, de winkeliersvereniging en particulieren die het Frans van Veen mogelijk maakten zijn karwei te klaren. Bijdragen zijn nog altijd welkom op rekening 520301498 van de Stedenband Hranice. Er is nog een staartje aan kosten ongedekt en het zou natuurlijk zeer welkom zijn als burgers hier een handje helpen.

In de Voorhof zetten de jongens en meisjes van de Lusthofschool alsmede het altijd parate kerstmannenorkest van St Ceacilia hun muzikale optreden voort. Fractieleden van Gemeentebelangen waren ook hier van de partij. Het is voor velen waarneembaar dat deze oppositiepartij zich sterker en sterker in Voorburg nestelt en met acties manifesteert. In de gemeenteraad leidt dat niet altijd tot succes door de hermetisch gesloten rijen van de weinig toegeeflijke coalitie van VVD/PvdA/CDA/D66. Maar over twee jaar zijn er weer verkiezingen en wil Gemeentebelangen laten zien dat het richting burgerij ook anders kan. Zo krijgt de boom symbolisch ook een functie als onverwachte katalysator. Onder de aanwezigen in De Voorhof tevens een VVD-delegatie en een enkel bestuurslid van ‘Mooi Voorburg’, in de hoedanigheid van een altijd geinteresseerde Voorburger. Met dank aan fotograaf Ot Douwes. Klik voor filmpjes op een IMG-getal en vervolgens op ‘attachment’. Dan misschien even wachten en kijken maar.

IMG_1699
IMG_1710

REACTIE van Antonius Willers uit Canada: ‘Dank aan de kinderen van de Lusthofschool van deze oud leerling 1943/4 onder hoofdmeester Nienamber van Eiben! Het make me cry!! Ik kan de Voorburgse gemeenteraad niet begrijpen! Dat voorburg rust op the fundering van de overleefde oorlogsjaren en hongerwinter!! Wake Up!! Als altijd my love voor VOORBURG!!!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.