Demonstratief afscheid van pastoor Kraus door parochianen

20/12 – Met het rapport Deetman krijgt de katholieke kerk er genadeloos van langs. In schril contrast daarmee gaven twee dagen na de openbaarmaking van het kille rapport honderden Voorburgers en Leidschendammers van de St. Maarten/Trinitas parochie blijk van hun steun en sympathie voor pastoor Jan Kraus. Deze priester werd 19 maanden geleden door het bisdom Rotterdam op non-actief gesteld ‘na geruchten over mogelijke misbruik’. Onderzoek, ook door het OM, leerde dat Kraus valselijk beschuldigd was.

Geofferd
Zoals inmiddels bekend heeft hij de eer aan zichzelf gehouden, ‘afgerekend’ met zijn werkgever en het priesterambt neergelegd. De bijeenkomst van de parochianen werd tevens een grote demonstratie tegen het bisdom Rotterdam die zoals door sprekers werd gezegd ‘Kraus heeft geofferd als blijk van zogenaamde goede wil om aan het onderzoek van Deetman mee te werken’. Een geemotioneerde pastoor Kraus zei tegen de parochianen: ‘Deze 19 maanden waren de moeilijkste in mijn leven. Dankzij alle vormen van steunbetuigingen heb ik het volgehouden. Ik ga nu mijn eigen weg’.

Geschonken
Het imago van de kerk is geknakt, dat van Jan Kraus is volledig overeind gebleven, merkte een geestelijke tijdens de receptie op. In de Martinuskerk aan het Oosteinde die na een jarenlange verbouwing op zondag 15 januari officieel door de bisschop van Rotterdam geopend wordt, komt een door Jan Kraus geschonken ‘relikwie’ uit zijn werkkamer. Wie de nieuwe pastoor van de St. Maartenparochie wordt is nog niet bekend. Zodra die hier zijn intrek neemt komen er misschien ook nieuwe letters op het parkeerbordje bij zijn pastorie. De foto boven werd gemaakt door Vincent Willems.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.