Servicepunt: Oproep aan gemeente en medeburgers!

21/12 – Hier volgt een OPEN BRIEF van de Voorburgse Mary Oosterveer over de sluiting van het ServiceCentrum aan de Herenstraat 42 in het nieuwe jaar. Zij is een vurig pleitbezorgster gebleken voor het behoud van een servicepunt in Voorburg en maakte onlangs al gebruik van de inspreektijd in de gemeenteraad. Was haar verhaal tegen dovemansoren gehouden of niet? Tot op heden heeft zij in elk geval taal noch teken vernomen van coalitie-raadsleden. Hoe kun je serieuze burgers ontmoedigen? Maar mevrouw Oosterveer wil nog niet opgeven, getuige haar Open Brief aan Gemeente en medeburgers.

BELOFTE WETHOUDER SCHELLINGS
“Tijdens de Raadsvergadering op 25 oktober j.l. heeft wethouder J. Schellings de belofte gedaan vanaf 1 januari te monitoren hoe het sluiten van het Servicecentrum door de burgers wordt ervaren. Hoe wil hij dit gaan uitvoeren? Als hij echt wil weten hoe de inwoners van Voorburg over het sluiten van het Servicecentrum denken is er slechts één oplossing mogelijk. Namelijk: door alle Voorburgse inwoners vanaf 18 jaar een enquête-formulier toe te sturen. Hij bereikt hiermee ook de burgers die niet via internet met de gemeente zaken (kunnen) doen. Eveneens zou worden gekeken of in Voorburg een ruimte kon worden vrijgemaakt waar de gemeentelijke informatie en folders ter inzage worden gelegd.

RAADSLEDEN
Tevens heb ik tijdens de Raadsvergadering gevraagd een Servicepunt in Voorburg aan te houden: t Swaentje (foto) naast Huize Swaensteyn. Daarna is via de media door diverse burgers dezelfde oproep gedaan, maar er is op dit verzoek niet gereageerd! Nóch door het College, nóch door de raadsleden die in hun functie als raadslid zich niet geroepen hebben gevoeld zich als volksvertegenwoordiger op te stellen. Men gaat gewoon door met te verkondigen dat één Servicecentrum in Leidschendam op afspraak te bezoeken efficiënter is en voldoet aan de wensen van de burger (bedoeld wordt de ambtenaar). Het gemeentebestuur (op Gemeentebelangen en GroenLinks na) onderschat de op grote schaal negatieve gevolgen van de sluiting van het Servicecentrum’.

REFERENDUM! OPROEP AAN MEDEBURGERS
Een mogelijkheid om het gemeentebestuur op het voorgenomen besluit, het Servicecentrum in Voorburg te sluiten, terug te laten komen is het houden van een RAADGEVEND CORRECTIEF REFERENDUM. Ik vraag nu of er juridisch opgeleide Voorburgers bereid zijn tot het organiseren van genoemd referendum. Gezien de eerder in een paar uur opgehaalde 600 handtekeningen tegen het sluiten van het Servicecentrum, kan ervan worden uitgegaan dat dit referendum door de Voorburgers ten volle zal worden ondersteund. Het is onze laatste kans om het gemeentebestuur van een verkeerd genomen besluit af te doen zien”. Mary Oosterveer

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.