Het project van twee wethouders eist politieke tol

1 december – Ongeveer een jaar geleden, toen we nog op weg waren naar de verkiezingen in maart, volgde Dick Meuldijk voor Voorburg Insite de politieke bewegingen als ‘Raadhuis watcher’. Dat deed hij ook tijdens de collegeonderhandelingen. Meuldijk is voormalig D66-raadslid in Leidschendam en we kennen hem nu als voorzitter van de Stichting Evenementen met de Vlietdagen hoog op de activiteitenlijst. Zijn commentaar op de actuele situatie binnen de gemeente met een zware vertrouwenskwestie tussen Gemeentebelangen en VVD is dan ook interessant als onderdeel van alle beschouwingen over wat er fout ging en hoe nu verder. Alle partijen zijn in beraad.

‘Het vertrek van wethouder Heleen Mijdam is terecht’

‘Echt breaking news in Leidschendam-Voorburg. Kan me niet heugen dat dit ooit eerder voorkwam. Het College is gevallen en dat al na een maand of 5. Gelukkig niet om iets onbenulligs. Er zijn in de vorige Raadsperiode letterlijk kapitale blunders begaan. Een misser van (meer dan?) 20 miljoen op een bestemmingsplan is geen klein bier. Is ook niet meer terug te draaien want de uitgaven voor dat plan hebben al plaatsgevonden. De inkomsten die gaan ze niet halen.

Het onderwerp is inmiddels breed bekend: de zgn. Duivenvoorde Corridor.  Het prachtige gebied tussen Leidschendam en Voorschoten dat ontsierd wordt door rommelige bebouwing als kassen op in het oog springende plekken. Die uitgaven voor de uitkoop van die tuinders zou gecompenseerd worden door de verkoop van grond voor zo’n 250 villa’s die netjes in het gebied ingepast zouden worden. Dat gaat dus niet lukken. Er is geen projectontwikkelaar te vinden die er in geloofd. Kan niet, geen markt voor.

Dit is allemaal niet nieuw. De afgelopen jaren zijn er honderden gemeenten geweest die opeens met onverkoopbare grond zaten. Gekocht voor de crises terwijl verkoop daarna niet mogelijk was. Het is hier echt veel erger. Twee wethouders van de VVD begonnen aan dit avontuur toen we al wisten hoe de crises de woningmarkt had verstoord. Een beroep op overmacht gaat hier daarom niet op. Het had Heleen Mijdam alleen hierom al  gesierd als ze zelf was opgestapt. Was een groots gebaar geweest, de VVD kon een andere Wethouder met andere portefeuille leveren en het probleem was correct opgelost.

Zo ging het dus niet. De grootste partij in de Raad heeft het vertrouwen in de Wethouder opgezegd. Begrijpelijk. Gemeentebelangen bepleit al jaren een andere bestuurscultuur en zou heel bijzonder zijn als dat uitgangspunt al na 6 maanden opeens niet meer zou gelden. Dit college heeft die nieuwe bestuurscultuur zelfs tot handelsmerk verklaard. Ik heb begrip en respect voor de keuze van Gemeentebelangen. Ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen en dat zonder twijfel nadat ze de betrokken wethouder gelegenheid hadden geboden zelf op te stappen.

We gaan op weg naar een nieuw College. Jammer maar in dit geval wel terecht. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de VVD en niet zoals deze club ons wil doen geloven bij Gemeentebelangen. Naar ik begrepen heb volgt er aanstaande dinsdag een extra Raadsvergadering waarin een motie van afkeuring / wantrouwen tegen Heleen Mijdam zal worden ingediend. De uitkomst lijkt hier voorspelbaar. Beetje zelfreflectie van de Raad is ook nog op zijn plek. Er was vorig jaar oktober een ruime meerderheid voor het Plan Duivenvoorde.

Het vertrek / wegsturen van Heleen Mijdam is hier terecht.  Ze is direct verantwoordelijk voor het debacle. Dat neemt niet weg dat het ook een persoonlijk drama is. Heleen is zeker geen slecht wethouder. Het openbaar bestuur is prachtig maar ook een keihard vak zo blijkt maar weer eens’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.