Het wordt een historische avond met politiek gekreun

2 december – Het wordt de avond van vele vragen en diep politiek gekreun. Een avond met ondubbelzinnige stellingnames met misschien wel politieke pirouettes waar niemand rekening mee houdt. Ook een avond waarop de messen geslepen worden, glad ijs en verwijten over en weer. Maar vooral een avond van reflecties, geheime notities en politieke consequenties na de verspilling van miljoenen in het project Duivenvoorde Corridor.

Het College van B&W en de Raad kunnen zich ook een spiegel voorhouden. Is er al dan niet sprake van boter op het hoofd, bij de een meer dan de ander, maar toch. De burger weet het gewoon niet meer, raadsleden evenmin is de indruk. Heldere uitleg, informatie en strakke verantwoording ontbreken. Hopelijk wordt het de avond van de waarheid en niets dan de waarheid. Er zijn nogal wat vragen te beantwoorden. 25 daarvan zetten we vast op een rij.

. Welke partijen zijn bij het project betrokken?

. Wie had waar en op welke onderdelen belang bij?

. Welke contracten werden er getekend en wanneer?

. Is de Gemeenteraad daar altijd mee akkoord gegaan?

. Zijn begrotingen steeds door de Raad goedgekeurd?

. Welke garanties aan partijen heeft de gemeente afgegeven?

. Waarom is het project ‘heel belangrijk’ voor de gemeente?

. Welke afspraken waren er met Wassenaar en Voorschoten?

. Hoe luiden de onderlinge verantwoordelijkheden?

. Heeft Brussel aan het project bijgedragen?

. Wie voerde de financiële projectcontroles uit?

. Waarom is op onderdelen sprake van geheimhouding?

. Was er een ‘point of no return’ ingebouwd?

. Hoeveel projectontwikkelaars waren erbij betrokken?

. Wie bepaalde de grondprijs voor uitgekochte tuinders?

. Welke risico’s werden wanneer en door wie benoemd?

. Had de huidige wethouder Financiën eerder moeten acteren?

. Had hij de decharge van zijn voorganger moeten accepteren?

. Waar precies lagen de competenties in het project?

. Is er sprake van mismanagement, op z’n Hollands: geklungel?

. Wat is de werkelijke verliespositie van de gemeente?

. Liep de complexiteit van het project parallel met vermeende expertise?

. Is een ander college wel bij machte het project voort te zetten?

. Is er bij de Raad chronische achterstand in projectkennis?

. Welke garanties worden geleverd om het project goed op de rails te krijgen?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.