Heleen Mijdam wethouder af; debat verdaagd

2 december – Vorige week waren het nog coalitiepartners: GBLV en VVD, vanavond hebben ze elkaar de oorlog verklaard. Gemeentebelangen diende een verwachte motie van wantrouwen in tegen de VVD waarbij wethouder Heleen Mijdam haar functie neerlegde. Fractievoorzitter Astrid van Eekelen (VVD) reageerde furieus en betichtte wethouder Frank Rozenberg (GBLV) van vals spel. De VVD zal hem volgende week dinsdag tijdens een verantwoordingsdebat onder vuur nemen en zeker een motie tegen hem indienen. Dat belooft hard tegen hard te gaan.

De grote vraag is of en zo ja welke informatie Rozenberg achter gehouden zou hebben waardoor collega-wethouder Mijdam op de pijnbank moest. In een verklaring zei Mijdam dat door de motie van wantrouwen haar de mogelijkheid is ontnomen zich tegenover de Raad te verantwoorden. ‘Tot eind juni heb ik steeds te horen gekregen dat alle risico’s waren afgedekt’.

De motie werd overigens gesteund door CDA, PvdA en GroenLinks. Dat leidde voor Mijdam tot de conclusie dat er geen houden meer aan was. Het CDA zei dat de wethouder het zicht op de politieke realiteit kwijtgeraakt was en niet meer ‘in control’ is. De PvdA vond dat het College geen greep heeft weten krijgen op het project Duivenvoorde met de opeenstapeling van misverstanden en onmacht. ‘Er is verschrikkelijk veel misgegaan terwijl het ontbrak aan openheid’. De laatste woorden van Mijdam voor de microfoon (zie foto) waren dat zij zich de afgelopen 8,5 jaar altijd met passie voor het openbaar bestuur en de gemeente heeft ingezet ‘met de kernbegrippen zuiver, integer en transparant’.

Het verantwoordingsdebat Duivenvoorde vindt plaats op 9 december.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.