Dominee Sterrenburg: ‘Waarom ben je tegen iets?’

8 december – De afgelopen dagen golden als het overvolle afscheidsweekeinde van ds Adrie Sterrenburg, wijkpredikant van de gemeente Opstandingskerk-Oude Kerk in Voorburg. Tijdens de afscheidsreceptie op zaterdag kreeg hij uit handen van de burgemeester de zilveren erepenning van de gemeente met lovende woorden als: ‘Op natuurlijke en enthousiaste wijze heeft u een verbinding weten te leggen tussen de kerk, die letterlijk en figuurlijk in het centrum van Voorburg staat en de gemeenschap, waarvan die kerk deel uit maakt’.

Sinds 1996 is ds. Sterrenburg hier predikant en neemt afscheid vanwege zijn emeritaat. Ook in breder verband (binnen en buiten de kerk) is de dominee actief geweest. Zo was hij lid van de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. Hij heeft daarin veel extra werk verzet en mede gezorgd voor samenbindende activiteiten tussen de kerken onderling en de communicatie tussen kerk en samenleving. We kennen hem tevens als enthousiast betrokkene bij het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom bij de Oude Kerk en hield hij zeepkist-preken op het Cultureel Festival van Voorburg.

Het Groot Voorburgs Dictee ‘Afscheid van een bescheiden inspirator’ was dit jaar aan ds. Sterrenburg gewijd. Kenmerkend voor de dominee is dat hij altijd aandacht heeft voor de minderheid. ‘Waarom ben je tegen iets, wat zijn je beweegredenen’, hield hij de mensen vragend voor’ en probeerde te verbinden als een echte herder, die waakt over zijn kudde.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.