Raadslid spreekt schande van misstand rond privacy

8 december – ‘De afgelopen periode heeft de fractie Hohage tientallen reacties gehad over gebrek aan privacy bij de balie op het werkplein Corbulo en bij de balies van het stadskantoor in Leidschendam’, zegt raadslid Philippine Hohage. ‘Dit is onacceptabel. Mensen die voor moeilijke zaken naar een van de balies komen, worden gehoord in de ruimte waar iedereen kan meeluisteren.’

‘Als mensen vragen om privacy wordt hieraan geen gehoor gegeven. Er is geen zitplaats voor ouderen als ze aan de baliemedewerker hun verhaal doen. Ze moeten blijven staan, terwijl een aanvraag voor bijvoorbeeld de inkomenstoeslag wel 20 minuten kan duren. Dat kan en mag niet gebeuren. Computerbeeldschermen zijn openlijk zichtbaar, vooral op het werkplein. Verder is het niet duidelijk dat inwoners die bijvoorbeeld de inkomenstoeslag aanvragen, daarvoor een paspoort of een ID-kaart moeten meenemen. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als geldig legitimatiebewijs. Het is wel zo netjes om vooraf dat goed duidelijk te maken’.

‘Inwoners gaan niet voor hun plezier de inkomenstoeslag aanvragen. Mensen zijn weggestuurd om hun paspoort of ID-kaart te halen. Voor een gemeente die zichzelf zo op de borst slaat dat zij zo goed communiceert is er nog veel te verbeteren door deze gemeente!’

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.