‘VVD blijft bereid om verantwoordelijkheid te dragen’

8 december – Hoewel Gemeentebelangen (GBLV) de band met de VVD heeft verbroken en op zoek gaat naar nieuwe coalitiepartners, zegt de VVD in een vanavond gepubliceerde open brief aan de inwoners bereid te blijven en in staat te zijn verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur te nemen en deze te dragen. Binnenkort beginnen de onderhandelingen over de vorming van een nieuw college. ‘Mocht dit uiteindelijk niet zo uitpakken, dan zeggen wij tegen u dat het de VVD spijt dat ons de kans is ontnomen om deze mooie stad naar beste inzicht te besturen’, aldus de fractieleden tegen met name de 7395 kiezers die hun stem in maart op de VVD uitbrachten. De brief volgt een week na het ontslag van wethouder Heleen Mijdam.

‘Dat er problemen zijn bij de ontwikkeling van het project Duivenvoorde Corridor zullen we niet ontkennen. De huizenmarkt is gestagneerd en er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies gebeurd is. De seinen van accountants en adviseurs voor dit project stonden tot voor kort op groen. Het is om die reden dat de VVD het initiatief heeft genomen om via een raadsenquête, het zwaarste raadsinstrument om de onderste steen boven te krijgen‘, zegt de VVD.

‘De voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit project verantwoordelijke wethouder Mijdam (VVD) wilde graag op 9 december verantwoording afleggen aan de raad over het door haar gevoerde beleid. Deze kans is haar door het opzeggen van het vertrouwen door GBLV ontnomen en dat nemen wij deze partij kwalijk. Hoe nu verder, want de stad moet bestuurd worden. Er is nog veel te doen. Niet alleen om de schade op dit project te beperken, maar ook vanwege de nieuwe zorgtaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.