Vervolg privacy-schending en informatie aan ouderen

9 december – Wethouder Saskia Bruines (D66) spreekt de kritiek van raadslid Philippina Hohage op privacy-schending bij gemeentelijke balies krachtig tegen. ‘Hierover zijn mij geen klachten bekend’, reageerde Bruines gisteravond kortaf in een commissievergadering. ‘Er wordt uitermate zorgvuldig omgegaan met gevoelige onderwerpen die altijd in gesloten ruimtes behandeld worden. Mij is verzekerd dat wat mevrouw Hohage beweert niet aan de orde is’. Gevraagd om een reactie zei Hohage bij haar kritiek te blijven.

Wethouder Bruines kreeg tijdens het spreekrecht vragen over de Seniorenkrant die door Woej vervangen werd met een Nieuwsbrief. Mevrouw Mary Oosterveer wilde weten hoe de senioren tussen de 65 en 75 jaar voortaan informatie van de gemeente krijgen nu Woej die groep daar niet meer van voorziet. De wethouder zei niet in het beleid van Woej te willen treden, terwijl uit de reacties van enkele raadsleden viel op te maken dat zij zich niet echt in het onderwerp hebben verdiept. Mevrouw Oosterveer kwam met een voorstel om de Nieuwsbrief te voorzien van een inlegvel met informatie over bijvoorbeeld de betekenis van de WMO per 1 januari. Zij vindt dat de groep ouderen tussen de 65 en 75 jaar nu verstoken zijn van belangrijke informatie. Het onderwerp wordt aangehouden en inspreekster Oosterveer blijft er bovenop zitten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.