Voorproefje van raadsdebat Duivenvoorde Corridor

9 december – Als de commissievergadering van gisteravond een voorproefje was van hoe het raadsdebat over de Duivenvoorde Corridor (DVC) vanavond gaat verlopen, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het verhaal van wethouder Frank Rozenberg (GBLV) een ‘ontwapenende’ uitwerking krijgt. Wat de commissieleden van met name CDA, PvdA en VVD ook probeerden, Rozenberg haperde geen moment in zijn weerwoord. Hij had zijn huiswerk gemaakt. ‘Ja, er zijn fouten gemaakt’. Met een opeenstapeling van soms schokkende feiten uit de periode 13 mei tot op heden, weerlegde hij de kritiek op functioneren als politiek medeverantwoordelijk wethouder.

‘Er zijn in de commissie harde en ware woorden gesproken’, zei hij. ‘Laten we ons bij de feiten houden. Ook ik wil me verantwoorden. Iedereen die mij ergens van wil betichten wens ik veel geluk’. Rozenberg reageerde daarmee ook op raadslid J. Geluk (CDA) dat het lange tijd niet geven van informatie over het project DVC door het College beschamend vond. ‘De wethouder was ons aan het gerust stellen terwijl hij op 24 juni al op de hoogte was van de tegenvaller. Daarmee heeft hij de Raad op het verkeerde been gezet. Weet hij dat de wethouder integraal verantwoordelijk is voor zijn voorganger?

Dat zal Rozenberg best weten maar in de totale beschouwing van het project ging het – zo werd duidelijk – om veel meer dan alleen politieke verantwoordelijkheid, vooral in ‘technische zin’ binnen de totale procesgang. Daar zit ‘m dan ook de kneep.

In de eerste verantwoording van het miljoenenverlies draait het dan ook om een voor de burger nauwelijks te volgen technische wirwar van berekende risico’s, toetsings- en hertoetsingsmomenten grondexploitatie, gemaskeerde weeffouten, ontbrekende communicatie naar Raad en burgerij, van elkaar afwijkende taxaties en schattingen, momentopnames en onderzoek Deloitte, BTW-vragen, bouwkostenkompas, projectoptimalisaties en aansturing van financiële beheersing. Ga er maar aan staan.

Het verklaart ook de rigoureuze stap van GBLV om te breken met de VVD. Oud-wethouder Heleen Mijdam kwam daarmee op het offerblok en nam ontslag. De raadsenquête moet uiteindelijk licht gaan brengen in dit lijvige zwartboek, inclusief haar visie en commentaar.

Het project DVC is in feite een dramatische som der delen van mankementen die er in een reeks van jaren inslopen. Dat leidde in het voorjaar tot een crisissfeer op het stadhuis. Wat is er nu wel aan risico’s afgedekt en wat niet? Wat kan wel naar buiten en wat niet, zonder de positie van de gemeente in gevaar te brengen? Kortom een bedroevend buikpijn-dossier waar de greep langzaam maar zeker op verloren raakte.

‘Het is gegaan zoals het is gegaan’, zei wethouder Rozenberg. ‘Maar we moeten verder’. Daar was D66 het mee eens. ‘Laten we nu geen grote beslissingen nemen en afkoersen op de enquête’. Er gaat wel een nieuwe projectversie komen met geactualiseerde vooruitzichten en reële kansen op alsnog terugvloeiende gelden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.