GroenLinks tegen komst helihaven: ‘Veel lawaai’

16 december – GroenLinks (GL) is tegen het verstrekken van een vergunning voor een helihaven bij het Prins Clausplein en zal bij het college van B&W aandringen op het indienen van een zienswijze. ‘Een luchthaven dichtbij- of te midden van bewoonde gebieden veroorzaakt veel overlast van vertrekkende- en aanvliegende helikopters’, zegt GL. ‘Dit wordt in de toelichting bij de ontwerpbeschikking niet voldoende onderkend en lijkt niet te zijn meegenomen in de besluitvorming’.

GL: ‘Helikopters maken veel lawaai tijdens het vliegen, wat bijzonder veel invloed heeft op de leefomgeving omdat dit geluid in de lucht geproduceerd wordt. De ter inzage gelegde stukken bevatten geen analyse, indicatie of weging van deze invloed, zeker niet buiten de directe omgeving van de luchthaven. Er is al veel geluidsoverlast in en rondom woningen in de gemeente Leidschendam-Voorburg van de nabij gelegen snelwegen A4, A12 en A13’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.