Winkeliers roeren zich nu ook over sluiting Servicecentrum

30/12 – Na de stortvloed van boze reacties uit de gehele burgerij op het sluiten van het ServiceCentrum Herenstraat 42 keren zich nu ook tientallen winkeliers uit en rond het oude centrum tegen het College/Raadsbesluit. Dat blijkt uit een zelf georganiseerde enquete van wijkvertegenwoordiger Ap de Heus. Hij ging in z’n eentje op nader onderzoek uit en vroeg winkeliers te reageren. De Heus kon namelijk niet geloven dat winkeliers voorstanders zouden zijn van de sluiting zoals vanuit de VOOV als ondernemersvereniging gezegd was. Hij stapte bij ondernemers binnen en zijn ongeloof werd bevestigd. De Heus: ‘Ik ben geschrokken van alle reacties. Er wordt extra omzetverlies geleden als er geen servicepunt blijft. Erger is nog dat de politiek voorbij gaat aan de gevoelens die leven’. Hieronder een aantal ingekorte reacties van hen die de sluiting van het ServiceCentrum bekritiseren en omzetdaling vrezen. En de gemeente zwijgt in alle talen!

Carla Verhagen (De Waag): ‘Het servicepunt, de naam zegt het al, moet meerdere dagen per week service blijven verlenen, bijvoorbeeld 3 dagen. Een avond per week is een lachertje. Dan is hier alles dicht. We moeten er behoorlijk aan trekken om die leuke Herenstraat leuk te houden. Zelf moeten we daar veel voor doen maar alle hulp van de gemeente is hierbij een must’.

Undine Eckardt (Undine Lederwaren): ‘Meneer De Heus, dank voor dit initiatief! Inderdaad, het komt het oude centrum niet ten goede wanneer ook het servicepunt verhuist, weg uit het centrum. Niet alleen voor ons als winkeliers en omwonenden, maar ook voor de inwoners van Voorburg, is het weer een belangrijke functie in het oude centrum die ons ontnomen wordt’.

Wim van Leeuwen en Bettine Wouters (Cafe De Hopkamer en Forum Lounge Club): ‘Als winkelier en bewoner van het oude centrum kunnen wij geen begrip opbrengen voor de sluiting van het servicepunt. Wij hebben begrip voor kostenbesparingen, maar er is niet gezocht naar betaalbare alternatieven. Daar waar mogelijk moet de gemeente ons helpen en niet zorgen voor een verdere achteruitgang door besluiten die leiden tot een nog een lager bezoekersaantal. De betrokkenheid van de Gemeente, bestuur en ambtenaren bij het oude centrum is minimaal. Er worden besluiten genomen door mensen die geen enkel gevoel hebben bij bewoners en ondernemers in het oude centrum. Een bezoek met de auto aan het stadskantoor in Leidschendam is een ramp, er is geen parkeergelegenheid beschikbaar en het is soms een uur zoeken naar een parkeerplaats. Daar waar de gemeente ondernemers verplicht te zorgen voor parkeervoorzieningen, schiet de gemeente hierin zelf schaamteloos te kort’.

Nell Monasso (Forum Art): ‘Servicepunt moet behouden blijven! Ook op de Parkweg profiteren wij van de bedrijvigheid van het Servicecentrum. We spreken in onze winkel vaak klanten die onderweg zijn naar het Servicecentrum en hun auto hier hebben geparkeerd of op de Parkweg uit de bus stappen en naar Herenstraat gaan. Het Servicepunt heeft een belangrijke functie én genereert passanten voor ons als winkeliers’.

Beriozka Mode: ‘Wij steunen het initiatief van meneer De Heus van harte’.

Humphrey Brugman (Atelier/Kunstschilderbenodigdheden): ‘Fijn om te lezen dat de kleine middenstanders zich laten horen en dat ze ook een bestaansrecht verdienen. De empathie is tegenwoordig ver te zoeken. Ik ondersteun en waardeer zeer deze actie’.

Annemarie van der Wolk (Annemarie Mode): ‘De leefbaarheid van het oude centrum gaat direct samen met de service aan de inwoners van oud Voorburg. De actie van Gemeentebelangen afgelopen zaterdag op het plein bij de kerk was wat dat betreft ook uitstekend’.

Sjoeke van Gestel: ‘Een servicepunt voor de burgers, en met name voor de oudere generatie, is zeer belangrijk. Daarnaast blijft het karakteristieke van Voorburg Centrum bewaard en wordt dan niet opgeslokt in Leidschendam door de bezuinigingen’.

Rachel Busch (Gaaff Interieur): ‘De Herenstraat wordt doordeweeks al minimaal bezocht. Voor iedere ondernemer hier is het ontzettend moeilijk om alleen al te bestaan in deze tijden van economische crisis. Als de gemeente wil dat de Herenstraat bestaansrecht heeft en ondernemers hier kunnen blijven, dan ondersteunen zij ons door hier een servicepunt te houden’.

Marijon Schipper (Kersbergen Schoenen): ‘Wij vinden het een vreselijk plan om het Servicepunt te laten verdwijnen. Als schoenenwinkel aan het einde van de Herenstraat zorgt dit Servicepunt voor belangrijke passanten. Zeker na alle ellende van de verbouwing aan de Parkweg, met veel omzetverlies, hebben wij deze bezoekers nodig. Juist een Servicepunt kan er aan bijdragen dat de mensen hun weg naar het mooie Historische Centrum blijven vinden’.

Lisette Krul (Kunstuitleen): ‘Beste gemeente, wij stellen het op prijs als het servicecentrum zou kunnen blijven bestaan. Of als het toch weg moet, er een ander belangrijk punt gevestigd wordt dat bezoekers trekt! Het historische oude centrum van Voorburg mag toch niet verdwijnen ten koste van bezuinigingen?!

Anke Martens-Bronk (Anjoelle): ‘Wij ondersteunen jouw initiatieven en staan daar voor meer dan 100% achter’.

Brian le Griep (Slijterij Voorburg): ‘Het is een schande dat weer iets naar Leidschendam gaat. Als het zo doorgaat kan je het beter gelijk gemeente Leidschendam noemen. Oudere mensen hebben daar toch niet jaren voor gewerkt om nu iets te halen aan het einde van de stad. Sterkte en zet ‘m op’.

D. Hessing (Onderhoudsbedrijf): ‘Ook wij stemmen tegen de sluiting van het stadhuis’.

Danjo Broodman-Benedick (Wijnheeren): ‘Als ondernemer vind ik het een slecht plan om het servicecentrum te sluiten en maak hierbij mijn protest kenbaar. Een servicepunt moet makkelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Als ik naar Leidschendam zou moeten weet ik niet op welke tijden ik dat zou moeten doen. Neem de bejaarde mensen…hoe moeten die zover gaan reizen met een rollator! KORTOM hou het servicepunt open!’

Inge Roos (In de Wolken): ‘Het servicecentrum heeft een belangrijke functie en wij vinden het geen goede zaak als dit centrum verdwijnt!’.

Hans Tammes (Assurantien): ‘Het servicepunt mag niet verhuizen naar Leidschendam maar gewoon – zoals het hoort – in Voorburg blijven’.

Paul van der Woerd (Terts): ‘Ik heb grote bezwaren tegen verplaatsing van het servicepunt naar Leidschendam. De gemeente mag zich niet ‘uit kostenoverwegingen’ onbereikbaar maken. De sociale kosten zijn veel groter dan de (waarschijnlijk sowieso marginale) financiële winst’.

Johan Dorsteen (Piccolino): ‘Het opheffen van het servicepunt vind ik een slechte wijziging voor de middenstand in deze prachtige winkelstraat. Hierdoor zal zeker het aantal passanten in de Herenstraat afnemen met negatieve gevolgen voor de omzet van de aanwezige middenstand. Ik stel voor een servicepunt in een of andere vorm in de Herenstraat te handhaven’.

Donald Onderwater (Luxzon): ‘Roerend mee eens dat het geen goede zaak is dat het servicepunt verdwijnt. Men doet maar en schaft maar af zonder goed over de consequenties na te denken! Zorg voor een wellicht kleiner servicepunt in de Herenstraat’.

Irene en Jan Medendorp (Somerset Lifestyle): ‘Als ondernemers in de Herenstraat vinden we het belangrijk dat het Servicecentrum blijft. Niet alleen is het voor de vele Voorburgers een belangrijke en goed bereikbare plek om hun gemeentelijke zaken te kunnen regelen, maar ook voor de ondernemers in en rond de Herenstraat is de aanloop van vele Voorburgers van groot economisch belang. Bovendien gaat er een positieve uitstraling uit van de bedrijvigheid in en rond het huidige Servicecentrum. De Herenstraat is met zijn bijzondere omgeving op cultureel, culinair gebied en de bijzondere winkels van grote waarde, waar mensen nog kunnen rekenen op persoonlijke benadering en een hoge mate van service. De Herenstraat moet een unieke plek blijven waar mensen graag komen en zich veilig weten’.

Alle medewerkers van Restaurant De Lof Der Zotheid: ‘Wij protesteren tegen de sluiting van het servicecentrum in Voorburg, wij vinden het van de zotte!

Wim en Cory van Zeeland (Lunchroom Goldy’s): ‘Wij verbazen ons over de beslissing van de gemeente om het servicecentrum te sluiten. Dit zal zeker consequenties hebben voor het bezoekersaantal en kan/ mag daarom geen doorgang vinden. Wij steunen van harte Uw initiatief en distantiëren ons van de uitspraak van de VOOV’.

Mary Oosterveer (Actievoerster): ‘En nu, na het werk van Ap de Heus, maar hopen dat het eindelijk tot het gemeentebestuur gaat doordringen dat er naar de inwoners geluisterd dient te worden en hun reacties niet meer zullen worden afgedaan als emotioneel en sentimenteel (Raadsvergadering 25-10-11). Niet alleen de sociale- maar ook de commerciële gevolgen van de sluiting zullen een grote impact op Voorburgers hebben. Op de valreep van dit jaar wil ik graag het gemeentebestuur een goed uiteinde toewensen en vooral veel wijsheid in het nieuwe jaar’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.