Vragen over gedane belofte zoals ‘Mooi Voorburg’ zegt

2/1 – Na de vele protesten uit de burgerij en die van belanghebbende winkeliers komt nu ook stichting ‘Mooi Voorburg’ in het geweer tegen de sluiting van het Servicecentrum. Voorzitter Kees Verbeek vraagt het College om herziening van het besluit hetgeen volgens hem recht zou doen aan de hardnekkige wens van Voorburgers. In een reactie aan Voorburg Insite, hieronder weergegeven, zegt Verbeek dat tien jaar geleden de belofte werd gedaan dat de fusie met Leidschendam de dienstverlening nimmer in het geding zou komen. Nu dat wel zo is, maakt belofte schuld. Je zou misschien ook kunnen zeggen dat het College zich schuldig maakt aan woordbreuk. Dit onderwerp zal zeker de nodige gesprekstof geven op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, vanavond in Huize Swaensteyn, voor zover niet bekend.

Voorzitter Kees Verbeek van ‘Mooi Voorburg’ zegt: ‘De voorgenomen sluiting van het Servicecentrum draagt niet bij tot de zo broodnodige bedrijvigheid en levendigheid in het historische centrum, integendeel. Toen op 1 januari 2002 de bestuurlijke fusie tussen Leidschendam en Voorburg een feit werd, beloofde het toenmalige College van B&W, dat het samengaan van de twee buurgemeenten nooit ten koste zou gaan van de dienstverlening aan de burgers. Kennelijk is men deze belofte vergeten en ik wil namens het bestuur van de stichting Mooi Voorburg, het huidige College en ook de Gemeenteraad daaraan herinneren en dit voornemen herzien. Het is geen gezichtsverlies om, gelet op de vele reacties van de burgerij, alsnog te besluiten om het Servicecentrum tijdens werkdagen volledig open te stellen en daarmee tegemoet te komen aan de gerechtvaardige wens van een groot aantal Voorburgers’.

Gemeentebelangen stelt schriftelijke vragen
3/1 – Raadslid Frank Rozenberg wil inmiddels precies weten hoe het zit met die gedane belofte en stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W. ‘Is het juist dat bij de fusie de belofte (dan wel toezegging) is gedaan dat de dienstverlening nimmer in het geding zou komen’, aldus Rozenberg? ‘Zo ja, waar is die belofte vastgelegd? Graag ontvangt de fractie Gemeentebelangen een afschrift van die vastlegging. Hoe verhoudt zich die belofte van het toenmalige college tot het voorstel in de Voorjaarnota 2011 van het huidige college om het servicecentrum in Voorburg te sluiten?’

ATTENTIE: Zie ook het bericht over ‘burgerbalans’ van 10 jaar fusie elders op deze pagina.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.