Inspraakavond asielzoekers in alle kalmte verlopen

8 december – Ter voorbereiding op de commissievergadering (vanavond) namen 13 inwoners gisteravond de gelegenheid om te vertellen hoe zij denken over de mogelijke komst van asielzoekers naar Leidschendam-Voorburg. De insprekers brachten hun meningen genuanceerd voor het voetlicht. In elk geval geen geschreeuw of opgewonden standjes, wel soms bezorgdheid over hoe de integratie in hemelsnaam zal verlopen. Op de bijeenkomst waren circa 125 mensen afgekomen. Politiemensen hielden in en buiten de raadzaal een oogje in het zeil.

Op 15 december spreekt de gemeenteraad zich uit over de asielzoekers, maar vanavond worden al de kaarten geschud door de raadscommissie. Als het aan het college van B&W ligt wordt negatief gereageerd op wat het COA voor ogen staat; plaatsing van 800 asielzoekers in deze gemeente met als eerste genoemde locatie Schakenbosch.

De afgelopen maanden hebben voor- en tegenstanders zich laten horen. De journalist Bart Bakker (links op de foto van Ap de Heus) organiseerde met de zakenmensen Rob de Groot (rechts) en Johan Kool een burgerreferendum omdat zij vinden dat de bevolking niet goed is ingelicht door de gemeente. Gisteravond maakte Bakker de uitslag bekend; van de 30.000 stembiljetten die werden bezorgd kwamen er 4629 ingevuld terug met 4511 tegen de komst van een AZC zijn en 118 voor. Enkele raadsleden gaven er blijk van het initiatief te waarderen en de uitkomst ‘mee te nemen’ in verdere gedachtevorming.

Dat zal voor een aantal raadsleden een lastige opgave worden; het volgen van het coalitiestandpunt, luisteren naar wat ‘het volk’ wil dat zij in politieke zin vertegenwoordigen of zien te komen tot een medemenselijke middenweg. In de praktijk komt dat neer op een soort ‘afdingen’. Het COA zette in op een AZC van 800 asielzoekers, maar kreeg na maanden een afwijzend College tegenover zich dat het nu uiteindelijk aan de Gemeenteraad over laat. De meerderheid lijkt moeite te hebben met een AZC dat 800 zielen telt. Wordt de opgave om ergens zien uit te komen waar alle partijen misschien wel vrede mee kunnen hebben. Op welk snijpunt komen alle belangen het duidelijkst samen? Bij 200 misschien of 400? Maar eerst de beantwoording van de kernvraag; wel of geen AZC in deze gemeente. We gaan het zien.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.