Hoogste tijd voor gemeenteraad om regie te nemen

9 december – Asielzoekers op het terrein van Schakenbosch? Ja, maar dan geen 800 mensen maar maximaal 400 en liever gezinnen dan alleenstaande mannen. Ook zullen dan het COA en een projectontwikkelaar als eigenaar moeten meewerken. Raadsleden tasten tot nu toe niet alleen in het duister over de precieze rolverdeling, maar kwamen gisteravond ook met tientallen vragen, ideeën en waardevolle suggesties. Eindelijk.

In de commissievergadering onthulde burgemeester Van der Sluijs dat er met het COA wel te onderhandelen is, ‘maar of de eigenaren van Schakenbosch dat ook willen….? Geld is daar belangrijk’. Hij zei bereid te zijn met de omwonenden te praten over de veiligheid in de wijk maar: ‘Je hebt daar gevoelens over en je hebt de feiten’, stelde hij vast. Als er door bewoners geen aangifte gedaan wordt van ergerlijke overlast wordt het vaststellen van de ernst ervan moeilijk. Het College wil hier niettemin toch meer over weten en gaat in gesprek met de inspreker die het ‘jammer vindt dat er gezegd wordt dat we overdrijven als het om veiligheid gaat’.

Rond de huisvesting van de hier verplicht opgenomen statushouders willen raadsleden eigenlijk niets weten van ‘containerwoningen’. Het zal de integratie ten goede komen als er snel kwalitatief goede woningen gebouwd worden voor zowel statushouders als de regulier sociaal-woningzoekende binnen de gemeente. Een indicatie van huurprijs? € 450,– per maand. Er zal hierover gesproken moeten worden met corporaties als Vidomes en Wooninvest. De drie genoemde locaties kunnen daarvoor in aanmerking komen. Aan de Rijnlandstraat krijgt de bouw van een school echter voorrang.

De commissieleden hebben na een half jaar discussie over asielzoekers nog altijd aanzienlijk meer vragen dan (nauwelijks) antwoorden. Hoe kan dat toch? Diezelfde raadsleden hebben in al die maanden min of meer achterwege gelaten het College te bestoken met vragen. Beetje hand in eigen boezem steken dus. Het wordt in elk geval niet handig vinden om statushouders op locaties ‘bij elkaar te stoppen’. Dat kan leiden tot gettovorming en op nieuwe achterstandswijken zit niemand te wachten, werd geopperd. Een door de gemeente goed geregisseerde spreiding van de mensen is dan ook gewenst.

De communicatie tussen gemeente en bewoners werd opnieuw aan de kaak gesteld. Wethouder Floor Kist; ‘We hadden te weinig informatie om met iedereen te kunnen praten, maar ik ben uw dienaar. Als de Raad mij opdracht geeft om met het COA te praten doe ik dat. Nu voel ik geen vrijheid om dat te doen. Daar zijn we heel eenvoudig in’. Volgende week komt het onderwerp terug in de gemeenteraad. Alle tijd voor raadsleden om zich goed te bezinnen en tot ondubbelzinnige conclusies te komen na een kennelijk voor iedereen best overrompelende periode. De Raad moet het zeggen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.