PvdA: ‘Maximaal 400 asielzoekers in Schakenbosch’

12 december – De PvdA betreurt het dat er in onze gemeente niet meer grotere locaties beschikbaar zijn waar vluchtelingen kunnen worden gehuisvest, zoals Schakenbosch. De partij maakt daarbij bekend tegenstander te zijn 0m in het beoogde Asielzoekerscentrum in Schakenbosch 800 vluchtelingen te plaatsen, waar het COA aan denkt. ‘Maximaal 400 mensen’, zegt fractievoorzitter Marjan van Giezen. ‘Dat vinden wij de bijdrage aan het landelijke vluchtelingenprobleem. We kiezen ook voor zoveel mogelijk locaties voor statushouders in versneld gebouwde sociale huurwoningen die eveneens voor jonge starters en studenten geschikt zijn. De locaties Overgoo en de Star vinden wij voor de korte termijn het meest geschikt’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.