Hohage: ‘AZC met 400 bewoners ging eerder goed’

13 december – ‘Op korte termijn is er geen oplossing voor het vluchtelingenprobleem’, zegt Philippine Hohage van gemeenteraadsfractie Hohage want ‘elke oplossing heeft pas vanaf 2017 effect’. In een bericht zegt zij vanavond ‘erg blij te zijn dat andere partijen in de gemeenteraad haar standpunt gevolgd hebben’: een AZC met 400 bewoners, waarvan het merendeel gezinnen is. De PvdA maakte dezer dagen bekend dat ook te willen.

Hohage: ‘Een AZC met 400 bewoners past beter in de buurt en zorgt voor een betere integratie. In Leidschendam is er eerder een AZC van die omvang geweest. Dat is goed gegaan. Dus als dat nu ook weer zo kan, graag. Als voorstander van een middelgroot AZC hoop ik dat op termijn iedere inwoner van onze gemeente dit standpunt gaat delen. Voor vluchtelingen met een verblijfstatus voorzie ik wel problemen. Er zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar voor onze eigen inwoners. Voor starters geldt een wachttijd van bijna 6 jaar. Dus vluchtelingen met een verblijfstatus hier huisvesten is een probleem wat betreft sociale woningen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.