Besluit: Geen 800 asielzoekers maar voorlopig 200

16 december – De kogel is door de kerk. De gemeente gaat op drie manieren bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen. Het voorstel aan het COA is te beginnen met een AZC voor 200 personen op het terrein van Schakenbosch, voor een periode van 5 jaar. Het COA vroeg afgelopen zomer om 800 plaatsen, maar dat vindt de gemeente niet haalbaar en gaat in gesprek met het COA over het alternatieve voorstel. De gemeenteraad vindt een doorgroei naar 400 bewoners in 2016 pas mogelijk als aan randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, communicatie, onderwijs en dagbesteding wordt voldaan. Daarnaast wordt sociale woningbouw voor een gemixte doelgroep op drie locaties verder onderzocht. Voor de Rijnlandlaan geldt dat prioriteit moet worden gegeven aan de geplande nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem. De gemeente gaat in de regio samenwerken voor voorzieningen als taallessen en onderwijs.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.