Profielschets nieuwe burgemeester tekent zich af

23 december – Iemand met lef en daadkracht die met beide benen in de samenleving staat, integer is en zich graag onder de mensen begeeft. Hij komt met visie op voor de belangen van de gemeente en weet ‘zijn stad’ ook nog eens keer goed op de kaart te zetten. Iemand die over deze aansprekende kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden beschikt wordt gezien als de gewenste burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Een illusie? Misschien, maar als we de lat nu niet realistisch hoog leggen vervallen we in een rampscenario. Meer dan ooit is het scherp stellen van zo’n profiel gewenst.

Het zijn de conclusies die te trekken zijn uit de reacties die na een oproep bij Voorburg Insite binnenkwamen. Ze verschillen weinig van wat de fractievoorzitters noteerden op een rondgang door de gemeente op 12 december om tot een profielschets van de nieuwe burgemeester te komen. In die profielschets is beschreven wat de gemeenteraad van de nieuwe burgemeester verwacht en aan welke eisen hij of zij moet voldoen. Op 13 januari komt de Commissaris van de Koning in een openbare raadsvergadering praten over de vast te stellen profielschets. Daarna wordt de burgemeestersvacature officieel opengesteld.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.