Initiatief landelijk Tijdmuseum in Tijdstad Voorburg

22 september – Het historische pand Herenstraat 42 zou wel eens een prominentere plaats in het oude centrum kunnen gaan innemen dan ooit te voren. Deze locatie wordt niet alleen genoemd als nieuw onderkomen van de gemeenteraad maar nu ook als mogelijke huisvesting van het Tijdmuseum met landelijke reikwijdte. De Voorburgse initiatiefnemer ir Joost Heuvelink becijfert dat jaarlijks 50.000 bezoekers op het Tijdmuseum kunnen afkomen. Met zo’n aantal kan tevens de basis kan worden gelegd voor een financieel aantrekkelijke exploitatie.

Het college van B&W is op de hoogte van het plan. Wethouder Frank Rozenberg gaf deze week in een bijeenkomst over de ‘pandenschuif’ in de Herenstraat, Heuvelink de gelegenheid er alvast iets over te zeggen. ‘Voorburg was de woon- en werkplaats van Christiaan Huygens’, zegt de enthousiaste initiatiefnemer. ‘Daarmee is Voorburg ook de Tijdstad bij uitstek. Het Tijdmuseum kan dan dé centrale plek in Nederland worden waar klokken, (zak)horloges en andere tijd-meetkundige objecten de ruimte krijgen voor het publiek’. (Beeld Het Tijdmuseum, Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland)

Heuvelink weet zich door veel huiswerk verzekerd van de bijzondere collecties van vier landelijke stichtingen met als overkoepeling de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN). De andere deelnemers zijn: Stichting tot Behoud van Torenuurwerk, Stichting De Oude Tijdwijzer, Stichting Boom-Time, Stichting van het Nederlandse Uurwerk en de Stichting Museum van Tijdmeetkunde. Heuvelink: ‘Deze organisaties beschikken over collecties van wel 100 jaar. Samen exposeren zij op verschillende plaatsen nu tienduizenden voorwerpen. Als je de belangrijkste werken daarvan in Voorburg tentoonstelt heb je het over een unieke opzet en zet je Voorburg meteen landelijk op de kaart’.

Het Tijdmuseum kan volgens Heuvelink gecombineerd worden met de nieuwe raadzaal die daarmee optimaal benut wordt. ‘Overdag en in het weekeinde is er plaats voor het museum en ’s avonds kan de Raad er vergaderen. Dat is een optimale besteding van de ruimte’, stelt hij. ‘Je kunt de locatie nog aantrekkelijker maken door in de nieuwe opzet van Herenstraat 42 ook ruimte te maken voor oude ambachten, zoals die van klokkenmaker tot 3-D. In het gebouw zou je ook opleidingen voor horloge- en klokkenmakers kunnen integreren’.

Met het Tijdmuseum is een beter eerbetoon aan Christiaan Huygens als grondlegger van het slingeruurwerk nauwelijks te bedenken. Het kan een uiterst welkome aanvulling zijn op de revitalisering van het oude centrum waarmee tevens met kwaliteit verder invulling aan het jonge ‘Huygenskwartier’ wordt gegeven. Een prachtkans denken wij en de tijd is er rijp voor.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.