Meerderheid Raad wil geen extra Vlietbrug

16 november – De VVD, het CDA, ondernemers in Leidschendam en Wijkvereniging Oud Voorburg denken er finaal anders over maar de PvdA-fractie zegt blij te zijn dat de Gemeenteraad eindelijk heeft besloten dat er geen extra brug over de Vliet komt. De PvdA onderschrijft de conclusies van het onderzoeksbureau. Een extra brug zou wel de verkeersoverlast in het Damcentrum in Leidschendam terugdringen, maar dit zou elders in de gemeente tot meer verkeersoverlast leiden. Een brug kost 5 miljoen euro, zou er pas over minimaal 3 jaar liggen en zou midden in de wijk Klein Plaspoelpolder uitmonden.

Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: ‘De voordelen van een brug voor het Damcentrum wegen naar onze mening niet op tegen de nadelen voor de gemeente als geheel, en de kosten die dit met zich meebrengt. Dat wil echter niet zeggen dat we niets moeten doen. We zijn voorstander van het snel invoeren van Dynamisch Verkeers Management, waarbij het verkeer via digitale borden de minst drukke routes wordt gewezen’. Het college gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van deze plannen. De PvdA hoopt de uitwerking zo snel mogelijk in de Raad voorgelegd te krijgen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.