Geld van ministerie voor beter Vlietverkeer?

22 november – Bij het Ministerie van Infrastructuur ligt 90 miljoen op de plank  voor ‘innovatieve verkeerstoepassingen’. Dat er voor dit doel zoveel geld besteedbaar wordt is misschien goed nieuws voor het stadsbestuur. De gemeenteraad koos vorige week namelijk niet voor een extra brug over de Vliet maar voor een informatiesysteem om een betere doorstroming van het verkeer rond het Damcentrum, de Sluis en heel Voorburg te krijgen. Dat zal het ministerie aanspreken want zo’n innovatief verkeerssysteem is precies wat de gemeente ook voor ogen staat. ‘Goede keuzes door juiste informatie’ heet het plan van het ministerie dat samen met het bedrijfsleven is bedacht. Marien van Wijk, commissielid Gemeentebelangen steekt nu zijn vinger op en vindt dat het College subiet bij het ministerie moet gaan aankloppen om een deel van die beschikbare 90 miljoen in onze gemeente te investeren.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.