Raadsleden schetsen opnieuw treurig beeld Avalex

12 december – Drie politieke partijen (waarvan een uit de coalitie) richten wederom kritische pijlen op Avalex. Zo wil raadslid Sanja Duijvestijn (GBLV) meer duidelijkheid over waar de burger klachten kwijt kan over het bijplaatsen van afval, grofvuil wat blijft staan, overvolle gemeentelijke afvalbakken en zwerfvuil. Dat is nogal wat. ‘Wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten’, vraagt Duijvestijn zich af in tien vragen aan het College. Zij wil ook weten hoe de meldingen worden bewaakt en hoeveel capaciteit is er nu eigenlijk voor handhaving beschikbaar is nu de decembermaand een extra afvalstroom met zich meebrengt.

Het CDA dat zegt veel klachten van inwoners te hebben ontvangen, vindt dat Avalex niet in control is. Het afvalbedrijf is eigendom van 6 gemeenten die onderling overhoop liggen, de financiën zijn niet op orde en de organisatie en communicatie zijn een rommeltje, aldus het CDA. ‘En wat doen de wethouders Kist en Rozenberg: die gooien het over de schutting richting de inwoners die de dupe worden van het wanbeleid bij Avalex. Raadslid Hans Geurts: ‘Geen uitvoering van de nieuwe afvalplannen (omgekeerd inzamelen) zolang de basis niet op orde is. Avalex maakt er echt een rommeltje van: ze weten zelf niet eens welke afvalcontainers onze inwoners hebben – en hoeveel ze er hebben’.

De eenmansfractie Hohage zegt o.a. dat College een fout beeld geeft van kosten voor de afvalstoffenheffing. Philippine Hohage vindt Avalex een bedrijf met teveel dure mensen in dienst. Hohage: ‘Bijvoorbeeld alleen al 9 communicatiemedewerkers. Het bedrijf let dus nog steeds niet op de eigen financiën. Om de verliezen op te lossen klopt Avalex voor de zoveelste keer aan bij 6 gemeentes. Fractie Hohage zegt te horen hebben gekregen dat onze wethouder al een bedrag van meer dan € 500.000 toegezegd heeft om verliezen op te vangen. ‘Dat hij zomaar geld toezegt zonder toestemming van de raad mag niet. Zo met gemeenschappelijk belangen omgaan kan niet’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.