Paspoorten via informatiepunt Huize Swaensteyn

17 januari – ‘Hoewel een Informatiepunt niet direct ligt in het verlengde van het huidig beleid wordt de dienstverlening voor onze inwoners toegankelijker, beter bereikbaar en van een hogere kwaliteit’. Zo samengevat kondigt het college de opening aan (woensdag 18 januari) van een Informatiepunt in Huize Swaensteyn, waar inwoners terecht kunnen voor dienstverlening op locatie. Er kunnen afspraken worden gemaakt en aanvragen worden gedaan voor paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. Het gaat om een proef die het hele jaar duurt. Daarmee wordt voor de raadsverkiezingen in 2018 meer duidelijk over deze vorm van dienstverlening m.b.t. klanttevredenheid, het aantal bezoekers en de kosten/baten.

IMG_9379Het Informatiepunt komt in Huize Swaensteyn omdat deze locatie goedkoper is dan andere, een beveiligd netwerk heeft – geschikt voor verwerking van persoonsgegevens – en de locatie direct beschikbaar is. De openingstijden van het Informatiepunt zijn op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. De uitvoering van de pilot kost naar verwachting € 92.000,-. Zo lijkt alles beklonken en kan het Informatiepunt van start. Niettemin staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie voor vanavond. Mosterd na de maaltijd? Naar verluidt is het voor het college niet nodig eerst af te wachten wat er door commissieleden besproken wordt over het Informatiepunt.

Dan nog de vraag die de afgelopen jaren steeds terugkwam en ook nu nog actueel is: Is Informatiepunt de juiste benaming of zou het beter zijn als element service erin terug komt? Zo te zien en te beluisteren kan over het onderwerp nog veel gezegd worden, zowel in als buiten de gemeenteraad, alvorens tot concretisering over te gaan. Haastige spoed is zelden goed.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.