Tobbende raadsleden over Servicepunt in Voorburg

18 januari – Voor de meeste raadsleden blijft het een lastig onderwerp dat Servicepunt van de gemeente. Vanochtend vond de opening plaats door wethouder Saskia Bruines in Huize Swaensteyn. Gisteravond boog de Commissie AZ zich hierover niet zonder gekreun en gezucht. Het gaat om een proef van 12 maanden, maar hoeveel mensen gaan er in de beperkte openingsuren gebruik van maken om hier hun paspoort of rijbewijs aan te vragen? Staan de kosten in verhouding tot de verleende service en welke kosten zijn dat precies? Er werden rekensommetjes gemaakt, terug gegrepen op de keuze om voor documenten naar het Servicecentrum in Leidschendam te moeten en gaat de bemensing van het Servicepunt niet conflicteren met andere zaken. Er restten meer vragen dan antwoorden op dit moment. Vooralsnog is het ‘beter iets dan niets’, viel te beluisteren.

Inspreker Joost Heuvelink vroeg zich af wanneer sprake is van geslaagde pilot. ‘Hoe hoog wordt de lat vooraf gelegd’, vroeg hij zich af. ‘Bij 365 aangevraagde paspoorten of bij 13 procent van de aangevraagde rijbewijzen door bewoners uit de kern Voorburg’. Om straks te kunnen meten moet je uitgangspunten en randvoorwaarden hebben, betoogde hij maar daar bleef het grotendeels steken bij de raadsleden. Mevrouw Mary Oosterveer, die zich al sinds 2012 sterk maakt voor een eigen servicecentrum voor Voorburgers, kreeg uitgesproken waardering van de fractievoorzitters VVD en Gemeentebelangen voor haar vechtlust en betrokkenheid. Ook de wethouder ging daarin mee. Maar ja, ‘Voorburg is intussen een aanleungemeente van Leidschendam geworden nu hier van alles verdwijnt of verhuist’, zei zij.

Oosterveer IMG_8106Volgens haar is het gerechtvaardigd dat zowel Leidschendam als Voorburg over een volwaardig Servicecentrum kunnen beschikken, ‘zonder proeftijd’ en pleitte ervoor om het onderwerp in de raadsvergadering van 24 januari te behandelen maar dat bleek een brug te ver. ‘Als het bij deze summiere dienstverlening blijft en er niet genoeg gebruik van wordt gemaakt kan het college na een jaar de stekker er uit trekken. Wethouder Rozenberg, destijds raadslid GBLV, noemde het toen opgerichte Informatiepunt een sterfhuisconstructie, dat ook zo bleek te zijn. Zo het nu wordt gepresenteerd en uitgevoerd zal de geschiedenis zich herhalen’. Mevrouw Oosterveer schoot fel uit haar slof toen zij concludeerde dat er nauwelijks werd ingegaan op haar inspreken en stellingname. Zij zag een zaal met veel tobbende raadsleden tegenover zich.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.