Statushouders nieuwe buurtgenoten Voorburg-Noord

21 juni – Nu is het definitief; in het voormalige ministerie van SZW komen eind van het jaar 175 alleenstaande statushouders te wonen. Dat waren er aanvankelijk 350 maar deze voorlopige huisvesting bij het station Laan van NOI wordt niet geschikt gevonden voor gezinnen. Zij krijgen in Den Haag grotere woningen toegewezen. Statushouders IMG_1289Het Haagse College van B&W heeft omwonenden dezer dagen per brief geïnformeerd. We beluisteren dat veel bewoners aan Voorburgse kant nog van niets weten terwijl zij toch te maken krijgen met de nieuwe migranten als buurtgenoten. Straten als de Van Alphenstraat en de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg liggen even dicht bij het gebouw als de Schenkkade en de Laan van Nieuw Oostindie in Den Haag. Richting de mensen in Voorburg Noord kan de betrokken Voorburgse wethouder Floor Kist (GL) zich niet permitteren om zijdelings om te gaan met de Haagse huisvesting van migranten in het najaar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.