Anton de Ru voorkwam hoge fly-over Voorburg Noord

18 juli – Op 87-jarige leeftijd is de heer Anton de Ru overleden, de Voorburger die regionale bekendheid kreeg door grote betrokkenheid bij infrastructurele werken. Zo waren er snode plannen om een 25 meter hoge fly-over te bouwen boven het treinspoor vanaf de Schenkmolen tot aan de afbuiging na het station Laan van Nieuw Oost-IndiĆ« richting Prinses Beatrixlaan Den Haag. In het kader van Randstadrail pleitte De Ru voor het ontvlechten van treinsporen opdat de noodzaak voor het maken van de fly-over kwam te vervallen. Een topfunctionaris van de NS noemde het idee van de creatieve Voorburger ‘het ei van Columbus’ en werd overgenomen. Anton de Ru

Ook was de heer De Ru betrokken bij het onderlopen van kelders en kruipruimtes van woningen aan de Koningin Wilhelminalaan. Hij ontdekte dat de grondwaterlast kwam door het ophogen van de Binckhorstpolder. Met veel inspanning heeft de heer De Ru Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Delfland, Heidemij en de gemeenten Voorburg en Den Haag kunnen overtuigen wat de oorzaak van de grondwateroverlast was. Ook het kruispunt Laan van Nieuw Oosteinde, Van de Wateringelaan, Nicolaas Beetslaan, Van Alphenstraat en Koningin Julianalaan was lang onoverzichtelijk en gevaarlijk. De gemeente huurde een duur adviesbureau in die met 2 opties kwam. De visie van de heer De Ru hierop gold echter als bepalend. Voor al zijn waardevolle inspanningen heeft hij de gemeentelijke onderscheiding de ‘Speurder’ gekregen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.