PvdA: ‘Ieder kind moet kunnen sporten’

5 oktober – De PvdA wil dat er in de nieuwe collegeperiode meer geld wordt uitgetrokken voor vernieuwing en uitbreiding van de sportaccommodaties. Raadslid Delroy Blokland
zegt dat ieder kind in onze gemeente de mogelijkheid moet hebben om te sporten. ‘Dat brengt verschillende groepen bij elkaar’, zegt hij. ‘We roepen politieke partijen op om zich gezamenlijk in te zetten voor meer sport en bewegen in de gemeente. Sportverenigingen vervullen hier een belangrijke rol in. Daarom moeten we blijven investeren in moderne sportaccommodaties die de groei van het aantal leden kunnen opvangen. Daarnaast kunnen ook scholen een rol spelen in het stimuleren van sport en beweging, waar mogelijk met ondersteuning door coaches’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.