Verbazing over communicatie van Avalex

10 oktober – Hoeveel steken kun je als Avalex nog laten vallen voordat er iemand met een klap op tafel in de bestuurskamer zegt: ‘En nu is het genoeg!’. Die actie is al enige tijd ijdele hoop binnen het college van B&W en met name de verantwoordelijke wethouder Floor Kist (GroenLinks). Het blijft slap pappen en nat houden.

Wat nu weer? We krijgen een ingetogen maar niet minder duidelijke mail van Ger Vieveen over de communicatie van van ons wankelende Avalex. Lees mee en concludeer.

‘Alvorens het gemeentebestuur had ingestemd met het gescheiden ophalen van huisvuil, had het beter eerst kunnen nagaan of Avalex verstand heeft van communiceren. Als bewoner van een appartement aan het Jhr Carel Sternplein weet ik dat het bestuur van Vereniging van Eigenaren regelmatig contact heeft gehad met Avalex over de wijze waarop het nieuwe systeem van ophalen van gescheiden afval binnen de huidige¬† structuur (via containers in de containerruimte) kon plaatsvinden. Daarbij had Avalex de positieve insteek om de mogelijkheden na te gaan’.

‘Een aantal dagen terug kreeg ik een brief van Avalex waarin werd medegedeeld dat er voor bewoners van appartementengebouwen voorlopig niets zou veranderen. Tot mijn grote verbazing kreeg ik zaterdag 7 oktober van Avalex het bericht dat per 23 oktober wordt gestopt met het ophalen van afval en dat de bewoners het zelf naar de containers moeten brengen. Over tegengestelde berichten gesproken. Afgaande op foto’s die soms op VoorburgInsite worden¬† geplaatst, laat Avalex regelmatig steken vallen bij het ophalen van afval maar in communiceren zijn ze niet veel beter’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.