‘Aandelen Eneco verkopen’

1 november – De gemeente wil haar 3,44% aandelen in Eneco verkopen. Dat principebesluit heeft het college op 24 oktober 2017 genomen na instemming van de gemeenteraad. Naast de gemeente zijn er nog meer gemeentelijke aandeelhouders. Voor 31 oktober 2017 moest elke gemeente aangeven of zij hun aandelen willen verkopen of niet. Als de meerderheid wil verkopen en alle voorwaarden bekend zijn, neemt de gemeente een definitief besluit. De Eneco Groep is op 31 januari 2017 gesplitst in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin). Het is niet meer per se noodzakelijk om door middel van aandelen in het energiebedrijf Eneco het publieke belang van de energievoorziening te waarborgen. De aandelen in het netwerkbedrijf Stedin blijven in handen van de gemeente.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.