GBLV: ‘Naast Mariahoeve ook elders parkeerdek’

11 januari – Niet alleen bij station Mariahoeve is een parkeerdek gewenst maar ook op twee andere locaties in de gemeente; het Voorburgse station ’t Loo en in Leidschendam-Centrum. Daar gaat GBLV/Gemeentebelangen zich sterk voor maken. De lokale politieke partij ziet op deze drie plaatsen de parkeerdruk alleen maar toenemen. GBLV gaat hierover vragen stellen aan het College van B&W. ‘Wij hebben met veel enthousiasme de suggestie op Voorburginsite over het oplossen van de parkeerdruk bij de stations gelezen’, mailt GBLV.

Bram van PoperingBram van Popering, kandidaat raadslid voor GBLV is bewoner van de wijk Essesteijn. Hij ziet het vergroten van de parkeercapaciteit door een parkeerdek als een prima oplossing voor de grote parkeerdruk bij station Mariahoeve en bij het RandstadRail. Van Popering zegt: ‘De wijk Essesteijn heeft al jaren te maken met de parkeeroverlast van reizigers die hun auto niet kwijt kunnen op de bestaande parkeerplaatsen. De oplossing die nu wordt voorgesteld is simpel en beproefd. Ook bij Leidsenhage is jaren geleden een parkeerdek gebouwd. Wat GBLV betreft maken we hier een speerpunt van voor de wijk’.

Marien van WijkGBLV-commissielid Marien van Wijk legt de link met de parkeerproblemen in het Damcentrum. De gemeente wil in Leidschendam-Centrum op het terrein van Engels een parkeerplaats maken om de parkeerdruk te verlagen. ‘Laten we dan meteen maar doorpakken en zien of we ook daar al direct een extra parkeerdek kunnen maken’, zegt Van Wijk. ‘Daarmee maken we echt eenĀ  slag in het oplossen van de parkeerdruk in Leidschendam-Centrum’.

GBLV gaat naar aanleiding van de publicatie van Voorburginsite vragen stellen aan het college om te zien of het toevoegen van een parkeerdek bij de stations Mariahoeve en Het Loo en op het terrein van Engels technisch mogelijk is en wat daarvan globaal de kosten zijn. In de volgende raadsperiode kan dan een goede afweging worden gemaakt.
Van Popering en Van Wijk zijn eensgezind: ‘Als politieke partij willen wij de parkeerdruk oplossen en ons daar ook in de nieuwe raadsperiode hard voor maken’. Foto’s Michel Groen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.