Nieuwbouw scholen en woningen Rijnlandlaan

24 januari –  De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan vastgesteld. In het plan staat waar de sociale woningbouw, het kinderdagverblijf Pinkeltje en het Veurs Voorburg komen. Tijdens informatieavonden werd duidelijk dat omwonenden moeite hadden met de hoeveelheid woningen en de bouwplek. Het plan is daarom aangepast zodat er meer ruimte over blijft voor groen. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat er in plaats van de 66 appartementen in dit nieuwe plan 48 appartementen gebouwd voor een te huisvesten gemixte doelgroep van jong en oud.

Nu het plan is vastgesteld, kan ook de school Veurs Voorburg verder met het ontwerpen en aanbesteden van de plannen voor nieuwbouw. Omdat Veurs Voorburg op de plek komt waar nu kinderdagverblijf Pinkeltje staat, wordt eerst het nieuwe gebouw van Pinkeltje gebouwd. Na de sloop van het oude gebouw kan gestart worden met de bouw van Veurs Voorburg.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.