Deze coalitie werkt niet mee aan Ouderengids

25 januari – Herinvoering van een gedrukte Ouderengids is voor de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks een gepasseerd station. VVD en CDA denken daar anders over en kwamen met een motie die het echter niet haalde. Hardnekkig pleitbezorgster voor zo’n Ouderengids als bron van nuttige informatie is Mary Oosterveer. Tevergeefs deed zij andermaal een dringend beroep op alle raadsleden om de gids weer het licht te laten zien want circa 20% van de 78.000 inwoners is boven de 66 jaar. Niet iedereen uit die leeftijdsgroep kan internetten.

Oosterveer: ‘In zo’n gids dient informatie te staan over o.a. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). n plaats daarvan heeft de gemeente zich met een insteekfoldertje in de brochure Woej Voor Ouderen zich er wel erg gemakkelijk van af gemaakt. In Het Krantje staat wekelijks de gemeenterubriek. Maar als dit krantje niet overal wordt bezorgd, net als de brochure van Woej, dan krijgen de burgers deze informatie niet. De gemeente heeft de plicht om ook de grote doelgroep van ouderen te informeren’.

De verantwoordelijke wethouder Floor Kist wil er wel voor zorgen dat de ouderen drie telefoonnummers thuis bezorgd krijgen, van de huisarts, de stichting Woej en het gemeentenummer 14070. ‘Hij staat er blijkbaar niet bij stil dat de burger deze nummers niet gaat bellen als men het aanbod van de dienstverleningen niet kent’, reageert Mary Oosterveer. ‘Daarom is een ouderengids op papier zo belangrijk. Ik hoop dat de verkiezingen leiden tot een nieuwe coalitie die wel over een goed inlevingsvermogen beschikt, naar de burger luistert maar vooral de genoemde WMO zal uitvoeren’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.