Omstreden windturbine risicovol langs A4?

1 februari – Het college van B&W heeft een bezwaar ingediend tegen de ontwerpvergunning van Rijkswaterstaat voor de windturbine bij CEVA Logistics langs de A4. Vorig jaar bleek dat de exploitant van de windturbine alsnog een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken moest aanvragen. Deze wet beschermt het veilig en doelmatig gebruik van de snelweg. De gemeente vindt dat de risicoanalyse bij de ontwerpvergunning onvolledig is. ‘Er is niet gekeken naar de risico’s voor het verkeer door het afleidende karakter van de windturbine’, zegt het college in het bezwaar.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.