Nieuwe plek Theater Ludens in kerkgebouw?

20 februari – Van een lege kerk een vol theater maken. Als het aan Gemeentebelangen ligt wordt zo snel mogelijk onderzocht of in de kerk Maria Ten Hemelopneming aan de Laan van Nieuw Oosteinde theater Ludens gevestigd kan worden. Ludens wil het liefst uitbreiden maar de ruimte is beperkt op de huidige locatie. Twee vliegen in een klap? Voordeel is dat het kerkgebouw al jaren te koop staat. Het Bisdom Rotterdam wil er vanaf en is tot onderhandelen bereid. De staat van onderhoud van het voormalige Godshuis loopt hard achteruit.

Frank Rozenberg, kandidaat raadslid GBLV/Gemeentebelangen gelooft er heilig in en zegt: ‘De lege kerk is financieel een blok aan het been van de parochie Sint Maarten-Trinitas. In de tweede plaats is het een grote kerk. Theater Ludens kan hier een ruime plek krijgen, maar ook de vele koren in onze gemeente worden geholpen met een grote ruimte voor uitvoeringen. In de derde plaats ligt de kerk tussen het Huygenskwartier en de Binckhorst in. Theater Ludens op de plek van de kerk zou dan niet alleen een culturele hotspot zijn, maar ook het culturele schakelpunt tussen deze twee gebieden. Het is een prachtige kans voor historisch Voorburg om ook de ontwikkeling van de Binckhorst te benutten’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.