Boetekleed gemeente na doorsturen privé-gegevens

27 februari – ‘Wij betreuren ten zeerste dat de gemeente steken heeft laten vallen bij de behandeling van de melding openbare ruimte. Er zijn afdoende maatregelen genomen waardoor meldingen op een juiste wijze behandeld worden’. Met deze verontschuldiging richt gemeentesecretaris en directeur André Huykman zich tot de Voorburger wiens privé-gegevens op straat kwamen te liggen na een melding over graffiti (zie bericht op Voorbug Insite d.d. 10 februari). De gemeente stuurde het meldingsformulier integraal door naar een particulier bedrijf dat in dit geval voor verwijdering van de graffiti moest zorg dragen. Op het formulier stonden echter persoonsgegevens van de Voorburger, die de gemeente voor deze slordigheid verfoeide. ‘Dat dit niet de bedoeling is mogelijk duidelijk zijn, er zijn direct maatregelen getroffen waardoor dit in de toekomst niet meer kan gebeuren’, aldus Huykman. Dat mag dan weer als positief worden beschouwd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.