Optie voor de informateur: coalitie VVD, GBLV en GL

31 maart – De lijsttrekkers hebben op voordracht van de VVD-fractie besloten senator Jan Anthonie Bruijn voor te dragen als informateur. Dinsdag na Pasen worden het raadsvoorstel tot diens benoeming alsmede de opdrachtverlening door de raad besproken. Zijn opdracht wordt dan te onderzoeken welke partijen een stabiel college kunnen vormen in de bestuursperiode 2018-2022, ‘waarbij recht wordt gedaan’ aan de verkiezingsuitslag.

Prof.dr. Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds november 2012 lid van de Eerste Kamer. Hij is in die hoedanigheid onder meer vice-voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is hij werkzaam als hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden en bekleedt hij diverse bestuursfuncties.

Recht doen aan de verkiezingsuitslag. Daarbij valt voor de informateur onder meer te denken aan de partijen die er een zetel bijkregen: VVD (9), Gemeentebelangen (9) en GroenLinks (4). De eerste twee zijn niet elkaars dikste vrienden en hebben een onprettig verleden met elkaar, maar er wordt dan wel recht gedaan aan de uitslag. De VVD zal bovendien een dikke pil moeten slikken door met GroenLinks een coalitie te vormen, want die partij is mede-verantwoordelijk voor de afvalchaos, iets dat de VVD juist als politiek speerpunt koos om die te gaan bestrijden. Het blijft bovenal een kwestie van willen, meer nog dan het kunnen begraven van de strijdbijl.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.