Politiek levenslesje informateur voor raadsleden

4 april – Daar waar de afgelopen raadsperiode zich nogal eens kenmerkte door politieke hatelijkheden en oncollegiale dwarsliggerij lijkt met de komst van informateur Jan Bruijn een tijd van ernstige bezinning te zijn aangebroken. Gisteravond deed de VVD-senator een beroep op het gezonde verstand van raadsleden bij het elkaar de ruimte geven in de komende vier jaar. Mooie woorden van optimisme en vertrouwen die ook het totale beeld van de gemeenteraad zouden moeten gaan verbeteren richting burgerij.

In de gesprekken die Bruijn gaat voeren met de fractievoorzitters hoopt hij dan ook te merken dat zij zich niet ‘ingraven in eigen posities’ en ‘water bij de wijn te willen doen’ als het ergens om gaat en waaruit dan weer zou kunnen blijken dat ‘men het verleden verwerkt heeft’. Maar tegelijk ‘ook niet mokken als u niet in de coalitie zit’. De boodschap: coalitie en oppositie kunnen immers ook op een prettige manier het belang van de kiezer dienen. 

Ja, zo lastig was het dus gesteld in deze gemeenteraad ontdekte Bruijn al snel en concludeerde dat het zo niet langer kan en gooit het roer om. Hij had het over ‘elkaar iets willen gunnen’ als collega-raadsleden en ‘het niet alleen verdiepen in elkaars programma, maar ook in elkaar zelf’. Kortom een maatschappelijk  levenslesje hoe je met elkaar om gaat. Als zwijgen overeen komt instemmen dan waren alle raadsleden het gisteravond grondig eens met de informateur. Voor 17 april moet zijn missie zijn afgerond op weg naar een stabiel college van B&W.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.